Base de dades de jugadors de Chess-Results

Avis: No es diferencia entre majúscules i minúscules. Com a mínim s'ha d'indicar un dels camps marcats amb *)

Cognoms *) Nom Club NAT-Id *) FIDE-Id *) País (abreviatura FIDE) *) tournament end between ( yyyymmdd or yyyymm or yyyy ) and Any de naixement (aaaa) Minimum-Rating
Ordenar per