Αρχείο Παικτών του Chess-Results

Παρατήρηση: Δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ κεφαλαίων και μικρών. Τουλάχιστον ένα από τα πεδία με σήμανση *) πρέπει να συμπληρωθεί.

Επώνυμο *) Όνομα Σύλλογος Αριθμός Μητρώου *) FIDE ID *) Χώρα (συντομογραφία FIDE) *) tournament end between ( yyyymmdd or yyyymm or yyyy ) and Έτος γέννησης (εεεε) Minimum-Rating
Ταξινόμηση βάσει ΑναζήτησηΛήψη αρχείου Excel