Стартовый список

Ном.Имякод FIDEФЕД.Рейт.
1SINGH KAMAL MANNEP2700
2BABANEP0
3dgdhgrgNEP0
4dhfhNEP0
5dsadadNEP0
6fhfhNEP0
7fhghgNEP0
8fhhfhNEP0
9fhhfhNEP0
10hggNEP0
11hkhjkNEP0
12hkjhkjNEP0
13jkjNEP0
14jkjNEP0
15kjkNEP0
16lkhkNEP0
17nkhkNEP0
18nkhkNEP0
19nkkNEP0
20sfsNEP0
21ssgdgNEP0
22Sai Sagar12328189NEP1464
23Adhikari A M M S C9925511SRI1581
24Adhikari Tanvi45059764IND1394
25Koirala Abhinav Bahadur12309354NEP1140
26Magar Anil Kumar Pun12306100NEP1546
27Devkota Durga12310808NEP0
28Baskota Mishan12327018NEP1460
29Baskota Jharen12330124NEP0