Lưu ý: Để giảm tải máy chủ phải quét hàng ngày của tất cả các liên kết (trên 100.000 trang web và nhiều hơn nữa mỗi ngày) từ công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo và Co, tất cả các liên kết cho các giải đấu đã quá 2 tuần (tính từ ngày kết thúc) sẽ được hiển thị sau khi bấm vào nút lệnh bên dưới:


Hiển thị thông tin của giải
 

II CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS ( JUVENIS)

Cập nhật ngày: 01.04.2019 22:21:39, Người tạo/Tải lên sau cùng: pinéu chess

Danh sách ban đầu

SốTênIDFideIDRtQTCLB/Tỉnh
1Barbosa Benjamim Lopes163CPV0Associaçao Moradores Condomini
2Carapinha Carolina Helena Melício723600071CPV0Pinéu Chess
3Cardoso Lidean Dos Santos192CPV0Associaçao Moradores Condomini
4Dos Santos Márcio Fonseca100CPV0Sport Clube Escola Baltazar Lo
5Évora Fábio Daniel152CPV0Ebsom - Escola B. Sec. Olavo M
6Fernandes Carlos Miguel Barbosa11623600756CPV0Cx Escola Secundaria Pedro Gom
7Fonseca Kleidir Júnior Sanches9223600683CPV0Pinéu Chess
8Gomes Loedi Eunice De Pina217CPV0Cx Escola Secundaria Pedro Gom
9Gonçalves Danilson Duarte Silva184CPV0Associaçao Moradores Condomini
10Lopes Jason Victor Cruz7423600446CPV0Pinéu Chess
11Mendonça Edson Dos Santos166CPV0Associaçao Moradores Condomini
12Monteiro David Dos Santos10123600748CPV0Casa Do Benfica Da Cidade Da P
13Oliveira Edy Marley221CPV0Clube Xadrez Assomada
14Pina Davilhison Araújo8023600624CPV0Ebsom - Escola B. Sec. Olavo M
15Pires Anilton César223CPV0Clube Xadrez Assomada
16Santos Bruno Miguel Duarte Araújo4123600349CPV0Ebsom - Escola B. Sec. Olavo M
17Santos Elsio Monteiro167CPV0Associaçao Moradores Condomini
18Santos Iliano Silva1923600357CPV0Sport Clube Escola Baltazar Lo
19Santos Tiago Bettencourt160CPV0Associaçao Moradores Condomini
20Spínola Divânia Loide Cunha3723600551CPV0Ebsom - Escola B. Sec. Olavo M
21Spinola Rafael Dias168CPV0Associaçao Moradores Condomini