Výber turnaja

Triedené podľa

Selected federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
č.TurnajPosledná aktualizácia
1GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NAM 12-13 ( Lớp 6 đến 7) 1 Hodiny 41 Min.
2GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NAM 16 ( Lớp 10) 1 Hodiny 43 Min.
3GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NỮ KHỐI 89 2 Hodiny 1 Min.
4GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NAM KHỐI 8-9 2 Hodiny 11 Min.
5GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NAM KHỐI 10-12 2 Hodiny 16 Min.
6GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NAM 17-18 ( Lớp 11&12) 2 Hodiny 25 Min.
7GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NỮ 14-15 ( Lớp 8 đến 9) 2 Hodiny 30 Min.
8GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NỮ 10-11 ( Lớp 4 đến 5) 2 Hodiny 31 Min.
9GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NỮ KHỐI 10-12 2 Hodiny 32 Min.
10GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NAM 14-15 ( Lớp 8 đến 9) 2 Hodiny 32 Min.
11GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NỮ 16 ( Lớp 10) 2 Hodiny 33 Min.
12GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NỮ 9 ( Lớp 1 đến 3) 2 Hodiny 34 Min.
13GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NỮ 17-18 ( Lớp 11&12) 2 Hodiny 35 Min.
14GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NỮ 12-13 ( Lớp 6 đến 7) 2 Hodiny 36 Min.
15GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NAM 10-11 ( Lớp 4 đến 5) 2 Hodiny 37 Min.
16GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NAM 9 ( Lớp 1 đến 3) 2 Hodiny 42 Min.
17GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NAM KHỐI 6 & 7 2 Hodiny 45 Min.
18Hội thao mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 - CỜ VUA NỮ 2 Hodiny 56 Min.
19GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NỮ KHỐI 6 & 7 2 Hodiny 56 Min.
20GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NAM KHỐI 45 3 Hodiny 18 Min.
21Hội thao mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 - CỜ VUA NAM 3 Hodiny 42 Min.
22Hội thao mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 - CỜ TƯỚNG NAM 4 Hodiny
23GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NỮ KHỐI 2-3 4 Hodiny 6 Min.
24GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NỮ KHỐI 45 4 Hodiny 11 Min.
25GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NAM KHỐI 2-3 4 Hodiny 34 Min.
26giải clb 17 Hodiny 4 Min.
27GIẢI CỜ VUA THỂ THAO HỌC SINH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2021 NHÓM NỮ 17-18 TUỔI 19 Hodiny 59 Min.
281st Weekend rapid tournament 2021 OPEN 20 Hodiny 16 Min.
29GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH NỮ LỚP 6-7 20 Hodiny 39 Min.
30GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI CHỦ NHIỆM CÁC CLB XUÂN 2021 CÚP NẮNG SÔNG HỒNG - BẢNG C 20 Hodiny 42 Min.
31GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI CHỦ NHIỆM CÁC CLB XUÂN 2021 CÚP NẮNG SÔNG HỒNG - BẢNG B 20 Hodiny 42 Min.
32GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI CHỦ NHIỆM CÁC CLB XUÂN 2021 CÚP NẮNG SÔNG HỒNG - BẢNG A 20 Hodiny 43 Min.
331st Weekend rapid tournament 2021 WOMEN 20 Hodiny 43 Min.
34GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH NỮ LỚP 4-5 20 Hodiny 53 Min.
35GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH NAM LỚP 8-9 21 Hodiny 2 Min.
36GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH NAM LỚP 1-3 21 Hodiny 4 Min.
37GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH NAM LỚP 6-7 21 Hodiny 7 Min.
38GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH NAM LỚP 4-5 21 Hodiny 8 Min.
39GIẢI CỜ VUA "NHỮNG CHIẾN BINH SAO ĐỎ" THÁNG 1 NĂM 2021 U9 21 Hodiny 9 Min.
40GIẢI CỜ VUA "NHỮNG CHIẾN BINH SAO ĐỎ" THÁNG 1 NĂM 2021 U11 21 Hodiny 11 Min.
41GIẢI CỜ VUA "NHỮNG CHIẾN BINH SAO ĐỎ" THÁNG 1 NĂM 2021 U6-7 21 Hodiny 14 Min.
42GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH NAM THPT 21 Hodiny 17 Min.
43GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH NỮ THPT 21 Hodiny 22 Min.
44GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH NỮ LỚP 1-3 21 Hodiny 27 Min.
45GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH NỮ LỚP 8-9 21 Hodiny 34 Min.
46GIẢI CỜ VUA "NHỮNG CHIẾN BINH SAO ĐỎ" THÁNG 1 NĂM 2021 OPEN 21 Hodiny 47 Min.
47GIẢI CỜ VUA "NHỮNG CHIẾN BINH SAO ĐỎ" THÁNG 1 NĂM 2021 G9 21 Hodiny 49 Min.
48GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NAM 9 ( Lớp 1 đến 3) 23 Hodiny 38 Min.
49GIẢI CỜ VUA NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 BẢNG OPEN 1 Days
50GIẢI CỜ VUA NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 BẢNG G11 1 Days
Chess-Tournament-Results-Servers © 2006-2021 Heinz Herzog, CMS-Version 25.08.2020 09:21
PixFuture exclusive partner, Tiráž