Výber turnaja

Triedené podľa

Selected federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
č.TurnajPosledná aktualizácia
1giai 1 2 Hodiny 10 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020 CẬP NHẬT COVID 21 Hodiny 6 Min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020 CẬP NHẬT TÌNH HÌNH COVID 21 Hodiny 20 Min.
4THANH LÃNG PHONG TRÀO 2020 1 Days 6 Hodiny
5GIẢI CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020 2 Days 5 Hodiny
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9 4 Days 23 Hodiny
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 4 Days 23 Hodiny
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 4 Days 23 Hodiny
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 4 Days 23 Hodiny
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 17 4 Days 23 Hodiny
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 4 Days 23 Hodiny
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 13 4 Days 23 Hodiny
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 4 Days 23 Hodiny
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 4 Days 23 Hodiny
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11 4 Days 23 Hodiny
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 11 4 Days 23 Hodiny
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 9 4 Days 23 Hodiny
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 9 4 Days 23 Hodiny
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 9 4 Days 23 Hodiny
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 7 4 Days 23 Hodiny
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 7 5 Days
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 6 5 Days
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 5 Days
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 11 5 Days
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 20 5 Days
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 15 5 Days
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 15 5 Days
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 17 5 Days
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 17 5 Days
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 17 5 Days
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 7 5 Days
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 7 5 Days 1 Hodiny
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 6 5 Days 1 Hodiny
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 13 5 Days 1 Hodiny
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 6 5 Days 1 Hodiny
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 20 5 Days 1 Hodiny
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 6 5 Days 1 Hodiny
38thang 7 thanh lang 6 Days 21 Hodiny
39Giải cờ tướng vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong 2020 - chặng khởi động 6 Days 23 Hodiny
40Giải cờ tướng vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong 2020 - chặng tăng tốc 6 Days 23 Hodiny
4123.7 7 Days 2 Hodiny
42Giải Cờ vua Captain Chess Hà Đông mở rộng tháng 7 năm 2020 8 Days 1 Hodiny
43NU 11 - GIAI CO VUA CAC CLB THANH PHO HAI DUONG MO RONG LAN 3 NAM 2020 8 Days 2 Hodiny
44NU 09 - GIAI CO VUA CAC CLB THANH PHO HAI DUONG MO RONG LAN 3 NAM 2020 8 Days 2 Hodiny
45NAM 13-15 - GIAI CO VUA CAC CLB THANH PHO HAI DUONG MO RONG LAN 3 NAM 2020 8 Days 2 Hodiny
46NAM 11 - GIAI CO VUA CAC CLB THANH PHO HAI DUONG MO RONG LAN 3 NAM 2020 8 Days 2 Hodiny
47NAM 09 - GIAI CO VUA CAC CLB THANH PHO HAI DUONG MO RONG LAN 3 NAM 2020 8 Days 2 Hodiny
48NAM 07 - GIAI CO VUA CAC CLB THANH PHO HAI DUONG MO RONG LAN 3 NAM 2020 8 Days 2 Hodiny
49NAM 06 - GIAI CO VUA CAC CLB THANH PHO HAI DUONG MO RONG LAN 3 NAM 2020 8 Days 2 Hodiny
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2020 TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG THAM DỰ 8 Days 7 Hodiny
Chess-Tournament-Results-Servers © 2006-2020 Heinz Herzog, CMS-Version 24.05.2020 09:15
PixFuture exclusive partner, Tiráž,