Turnir seçimi

Növünə görə

Federasiya: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TurnirSon yükləmə
1Giai Dai Hoi TDTT (CV Nam) 10 Gün 1 Saat
2Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U10 Nữ 13 Gün 5 Saat
3Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U8 Nam 13 Gün 5 Saat
4Giải cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U14 Nữ 13 Gün 5 Saat
5Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U10 Nam 13 Gün 5 Saat
6Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U12 Nam 13 Gün 5 Saat
7Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U10 Nam 13 Gün 5 Saat
8Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U20 Nữ 13 Gün 5 Saat
9Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U6 Nam 13 Gün 5 Saat
10Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U12 Nữ 13 Gün 5 Saat
11Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U8 Nam 13 Gün 5 Saat
12Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U14 Nữ 13 Gün 5 Saat
13Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U14 Nam 13 Gün 5 Saat
14Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U10 Nữ 13 Gün 5 Saat
15Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U20 Nam 13 Gün 5 Saat
16Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Chớp - U8 Nữ 13 Gün 5 Saat
17Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U14Nam 13 Gün 5 Saat
18Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U12 nam 13 Gün 5 Saat
19Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U12 Nữ 13 Gün 6 Saat
20Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U6 Nữ 13 Gün 8 Saat
21Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U12 Nam 13 Gün 23 Saat
22Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U20 Nữ 13 Gün 23 Saat
23Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U14 Nam 13 Gün 23 Saat
24Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U20 Nam 13 Gün 23 Saat
25Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U14 Nữ 13 Gün 23 Saat
26Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U14Nam 13 Gün 23 Saat
27Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U10 Nam 13 Gün 23 Saat
28Giải cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U14 Nữ 13 Gün 23 Saat
29Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U10 Nữ 13 Gün 23 Saat
30Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U8 Nam 13 Gün 23 Saat
31Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U12 Nữ 13 Gün 23 Saat
32Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U12 Nữ 13 Gün 23 Saat
33Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U10 Nữ 13 Gün 23 Saat
34Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U10Nam 13 Gün 23 Saat
35Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U12 nam 13 Gün 23 Saat
36Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U6 Nam 13 Gün 23 Saat
37Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U8 Nam 13 Gün 23 Saat
38Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U8 Nữ 13 Gün 23 Saat
39Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U6 Nữ 14 Gün 5 Saat
4010th HDBank International Chess Tournament 2020 - Masters 14 Gün 6 Saat
4110th HDBank International Chess Tournament 2020 - Challengers 14 Gün 6 Saat
42Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U10Nam 14 Gün 9 Saat
43Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U14 Nam 14 Gün 23 Saat
44Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U20 Nam 14 Gün 23 Saat
45Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U12 Nữ 14 Gün 23 Saat
46Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U12 Nam 14 Gün 23 Saat
47Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U20 Nữ 15 Gün
48Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U10 Nam 15 Gün
49Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U14 Nữ 15 Gün
50Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn -U8 Nữ 15 Gün