Turnir seçimi

Növünə görə

Federasiya: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TurnirSon yükləmə
1GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN NAM 12 - 13 0 Dəqiqə
2GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN NAM 14 - 15 16 Dəqiqə
3Royal Rated Chess 7 - 2019 27 Dəqiqə
4GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH NỮ 14 - 15 1 Saat 24 Dəq.
5GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH NAM 14 - 15 1 Saat 40 Dəq.
6GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2019 - HẠNG U15 15 Saat 59 Dəq.
7GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2019 - HẠNG U10 16 Saat 3 Dəq.
8GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2019 - HẠNG U9 16 Saat 5 Dəq.
9GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2019 - HẠNG U8 16 Saat 6 Dəq.
10GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2019 - HẠNG U7 16 Saat 8 Dəq.
11GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2019 - HẠNG U6 16 Saat 12 Dəq.
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019 BẢNG NAM - CỜ TIÊU CHUẨN 17 Saat 49 Dəq.
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019 BẢNG NỮ - CỜ TIÊU CHUẨN 17 Saat 57 Dəq.
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRANH CÚP QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 13 Nội dung: Cờ chớp 23 Saat 34 Dəq.
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRANH CÚP QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 13 Nội dung: Cờ nhanh 23 Saat 35 Dəq.
16GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH NAM 10 - 11 23 Saat 36 Dəq.
17GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH NAM 6 - 9 23 Saat 45 Dəq.
18GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 12 - 13 1 Gün
192019 U2000 (Vietchess Club) 2nd ROAD TO MASTER Championship 1 Gün
20GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 10 - 11 1 Gün 1 Saat
21GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH NỮ 10 - 11 1 Gün 1 Saat
22GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN NAM 10 - 11 1 Gün 4 Saat
23GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 6 - 9 1 Gün 4 Saat
24GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN NAM 6 - 9 1 Gün 4 Saat
25Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nữ 11 1 Gün 16 Saat
26Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nam 11 1 Gün 16 Saat
27NỮ 1-3, HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG H.NAM SÁCH, HẢI DƯƠNG - MÔN CỜ VUA NĂM HỌC 2019-2020 1 Gün 22 Saat
28NỮ 4-5, HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG H.NAM SÁCH, HẢI DƯƠNG - MÔN CỜ VUA NĂM HỌC 2019-2020 1 Gün 22 Saat
29NAM 1-3, HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG H.NAM SÁCH, HẢI DƯƠNG - MÔN CỜ VUA NĂM HỌC 2019-2020 1 Gün 22 Saat
30NAM 4-5, HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG H.NAM SÁCH, HẢI DƯƠNG - MÔN CỜ VUA NĂM HỌC 2019-2020 1 Gün 22 Saat
31GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NỮ THCS 15 TUỔI 2 Gün 22 Saat
32GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NỮ THCS 13 TUỔI 2 Gün 22 Saat
33GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NAM THCS 13 TUỔI 2 Gün 22 Saat
34GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NAM THCS 15 TUỔI 2 Gün 22 Saat
35Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nữ 13 2 Gün 23 Saat
36Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nam 13 2 Gün 23 Saat
37Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nữ 9 2 Gün 23 Saat
38Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nam 7 2 Gün 23 Saat
39Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nữ 7 2 Gün 23 Saat
40Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nam 15 2 Gün 23 Saat
41Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nam 9 2 Gün 23 Saat
42Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nữ 15 2 Gün 23 Saat
43GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NỮ TH 11 TUỔI 3 Gün 3 Saat
44GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NỮ TH 9 TUỔI 3 Gün 3 Saat
45GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NAM TH 9 TUỔI 3 Gün 3 Saat
46GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NAM TH 11 TUỔI 3 Gün 4 Saat
47Giải Cờ Vua CLB Thần Đồng Đà Nẵng Bảng nâng cao 3 Gün 7 Saat
48GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH NỮ 14 - 15 3 Gün 21 Saat
49GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH NỮ 12 - 13 3 Gün 21 Saat
50GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH NỮ 6 - 9 3 Gün 21 Saat