Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Zimbabwe (ZIM)

Flag ZIM
SốGiảiCập nhật
12021 ZCF Behind the walls chess tournament 27 ngày 7 giờ
2Dr Boom Invitational 34 ngày 13 giờ
3Zcf Easter open 2021 37 ngày 8 giờ
4Zcf ladies easter 2021 41 ngày 9 giờ
5Zcf Easter Open 2021 Development Section (u16) 41 ngày 9 giờ
6zcf teams event 2021 season 70 ngày 10 giờ
7testteam 158 ngày 11 giờ
8Zcf Rapid chess open 449 ngày 7 giờ
9UNACAR 2019 Categoria Libre 470 ngày 3 giờ
10Zim Open Section 2019 508 ngày 9 giờ
11Zim open ladies section 2019 508 ngày 11 giờ
122019 CANDIDATES 573 ngày 15 giờ
132019 NATIONALS 641 ngày 7 giờ
142019 LADIES NATIOANALS 641 ngày 7 giờ
15UNDER 14 BOYS 2019 NATIONAL JUNIOR 647 ngày 13 giờ
16UNDER 8 BOYS NATIONAL JUNIOR 2019 650 ngày 13 giờ
17UNDER 8 GIRLS 2019 NATIONAL JUNIOR 650 ngày 13 giờ
18UNDER 10 BOYS 2019 NATIONAL JUNIOR 650 ngày 13 giờ
19UNDER 10 GIRLS 2019 NATIONAL JUNIOR 650 ngày 13 giờ
20UNDER 12 GIRLS 2019 NATIONAL JUNIOR 650 ngày 13 giờ
21UNDER 12 BOYS 2019 NATIONAL JUNIOR 650 ngày 13 giờ
22UNDER 14 GIRLS 2019 NATIONAL JUNIOR 650 ngày 13 giờ
23Shengavit Championship 714 ngày 11 giờ
24KCAZ OPEN 2019 720 ngày 9 giờ
25Shengavit championship 728 ngày 11 giờ
26ZIMBABWE EASTER LADIES SECTION 2019 755 ngày 12 giờ
27ZIMBABWE EASTER OPEN SECTION 2019 755 ngày 12 giờ
28NATIONAL INDIVUAL CHAMPIONSHIPS - UNDER 20 GIRLS 763 ngày 4 giờ
29NATIONAL INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS - UNDER 20 BOYS 763 ngày 4 giờ
30NATIONAL INDIVIDUAL CHESS CHAMPIONSHIPS - 18 GIRLS 763 ngày 4 giờ
31NATIONAL INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS - UNDER 18 BOYS 763 ngày 4 giờ
32NATIONAL INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS - UNDER 17 GIRLS 763 ngày 4 giờ
33NATIONAL INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS - UNDER 17 BOYS 763 ngày 4 giờ
34NATIONAL INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS - UNDER 16 GIRLS 763 ngày 4 giờ
35NATIONAL INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS - UNDER 16 BOYS 763 ngày 4 giờ
36NATIONAL INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS - U15 GIRLS 763 ngày 4 giờ
37NATIONAL INDIVIDUAL CHESS CHAMPIONSHIPS - UNDER 15 BOYS 763 ngày 4 giờ
38NATIONAL INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS - UNDER 14 GIRLS 763 ngày 4 giờ
39NATIONAL INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS - UNDER 14 BOYS 763 ngày 4 giờ
40NATIONAL INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS - UNDER 13 GIRLS 763 ngày 4 giờ
41NATIONAL INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS - UNDER 13 BOYS 763 ngày 4 giờ
42kupa u8 section 2019 769 ngày 3 giờ
43kupa u18 open 2019 769 ngày 3 giờ
44kupa u18ladies 2019 769 ngày 3 giờ
45kupa 2019 disabled section 769 ngày 3 giờ
46kupa 2019 deaf section 769 ngày 3 giờ
47kupa u10 open 2019 769 ngày 3 giờ
48kupa u20 ladies 769 ngày 3 giờ
49kupa u20 open 2019 769 ngày 3 giờ
50kupa u10 girls 769 ngày 3 giờ