Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Vietnam (VIE)

Flag VIE
SốGiảiCập nhật
1Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U6 Nữ 4 giờ 29 phút
2Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U6 Nam 4 giờ 31 phút
3Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn -U8 Nữ 4 giờ 33 phút
4Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U8 Nam 4 giờ 34 phút
5Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U10 Nữ 4 giờ 36 phút
6Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U10 Nam 4 giờ 37 phút
7Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U12 Nữ 4 giờ 38 phút
8Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U12 Nam 4 giờ 40 phút
9Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U14 Nữ 4 giờ 42 phút
10Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U14 Nam 4 giờ 43 phút
11Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U20 Nam 4 giờ 45 phút
12Giải cờ vua tất niên Kỷ Hợi CLB cờ vua Thái Nguyên 6 giờ 28 phút
13Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán tháng 1 năm 2020 9 giờ 24 phút
14giải cờ vua Clb Thần Đồng Đà Nẵng bảng nâng cao lần 2 11 giờ 41 phút
15GIẢI CỜ TƯỚNG MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020 HUYỆN THỐNG NHẤT LỨA TUỔI 41 13 giờ 23 phút
16GIẢI CỜ TƯỚNG MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020 HUYỆN THỐNG NHẤT LỨA TUỔI 51 14 giờ 59 phút
17Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U20 Nữ 15 giờ 44 phút
18GIẢI CỜ TƯỚNG MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020 HUYỆN THỐNG NHẤT 17 giờ 29 phút
19Giải cờ vua đường đến vinh quang lần V - số 44 ngõ 25 Bùi Huy Bích CLB Kiện tướng tương lai 2 ngày 4 giờ
20GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỚP 11, 12 3 ngày 5 giờ
21GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỚP 11, 12 3 ngày 5 giờ
22Giải đấu Online chuyên đề Cấp tiến Trung Binh đối Bình Phong Mã 3 ngày 14 giờ
23Giải cờ siêu chớp tổng kết cuối năm Đinh Hợi - ĐTQ3 - KTTL 4 ngày 6 giờ
24GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 4, 5 4 ngày 8 giờ
25HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U18 - 4 ngày 8 giờ
26HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U15 - 4 ngày 8 giờ
27HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U13 - 4 ngày 8 giờ
28HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U11 - 4 ngày 8 giờ
29HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U9 - 4 ngày 8 giờ
30HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U7 - 4 ngày 8 giờ
31HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U18 - 4 ngày 8 giờ
32HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U15 - 4 ngày 8 giờ
33HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U13 - 4 ngày 8 giờ
34HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U11 - 4 ngày 8 giờ
35HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U9 - 4 ngày 8 giờ
36HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U7 - 4 ngày 8 giờ
37GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỚP 6, 7 4 ngày 9 giờ
38GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 8, 9 4 ngày 9 giờ
39GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 11, 12 4 ngày 9 giờ
40GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỚP 8, 9 4 ngày 9 giờ
41GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 6, 7 4 ngày 9 giờ
42GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 1,2,3 4 ngày 9 giờ
43GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỚP 1,2,3 4 ngày 9 giờ
44GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỚP 4, 5 4 ngày 9 giờ
45GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỚP 10 4 ngày 9 giờ
46GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỚP 8, 9 4 ngày 9 giờ
47GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 10 4 ngày 10 giờ
48Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2019 - 2020 Bảng Nữ lớp 11,12 4 ngày 14 giờ
49Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2019 - 2020 Bảng Nam lớp 11,12 4 ngày 14 giờ
50Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2019 - 2020 Bảng Nữ lớp 10 4 ngày 14 giờ