Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Vietnam (VIE)

Flag VIE
SốGiảiCập nhật
1 GIẢI CỜ VUA DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN NĂM 2021 ( U12 Tuoi ) 23 ngày 6 giờ
2 GIẢI CỜ VUA DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN NĂM 2021 ( U6-11 Tuoi ) 23 ngày 7 giờ
3Giải Cờ vua Long Biên mở rộng tranh cúp " Chiến Binh Thông Thái " 23 ngày 7 giờ
4GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC TRÍ - ĐỒNG NAI NỮ LỚP 5 23 ngày 7 giờ
5GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC TRÍ - ĐỒNG NAI NAM LỚP 5 23 ngày 7 giờ
6GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC TRÍ - ĐỒNG NAI NAM LỚP 4 23 ngày 7 giờ
7GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC TRÍ - ĐỒNG NAI NAM LỚP 3 23 ngày 7 giờ
8GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC TRÍ - ĐỒNG NAI NAM LỚP 2 23 ngày 7 giờ
9GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC TRÍ - ĐỒNG NAI NAM LỚP 1 23 ngày 7 giờ
10GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC TRÍ - ĐỒNG NAI NỮ LỚP 4 23 ngày 8 giờ
11GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC TRÍ - ĐỒNG NAI NỮ LỚP 3 23 ngày 8 giờ
12GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC TRÍ - ĐỒNG NAI NỮ LỚP 2 23 ngày 8 giờ
13GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC TRÍ - ĐỒNG NAI NỮ LỚP 1 23 ngày 8 giờ
14Cờ vua Đại hội TDTT quận Hà Đông năm 2021 (Nhóm tuổi nam dưới 40) 23 ngày 8 giờ
15Cờ tướng Đại hội TDTT quận Hà Đông năm 2021 (Nhóm tuổi nam dưới 40) 23 ngày 8 giờ
16Cờ tướng Đại hội TDTT quận Hà Đông năm 2021 (Nhóm tuổi nam trên 40) 23 ngày 8 giờ
17Giải Cờ vua Captain Chess Hà Đông mở rộng tháng 4 năm 2021 23 ngày 8 giờ
18GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TIỂU HỌC HUYỆN NINH GIANG NĂM HỌC 2021- 2022 - Nam khối 1 23 ngày 15 giờ
19GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG HKPĐ HUYỆN THANH HÀ NĂM 2021 - 2022 - THIẾU NIÊN NAM NỮ 23 ngày 15 giờ
20GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG HKPĐ HUYỆN THANH HÀ NĂM 2021 - 2022 - NHI ĐỒNG NAM NỮ 23 ngày 15 giờ
21GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG HKPĐ HUYỆN THANH HÀ NĂM 2021 - 2022 - CỜ TƯỚNG NAM 23 ngày 15 giờ
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA NĂM 2021 23 ngày 16 giờ
23GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG HKPĐ HUYỆN THANH HÀ NĂM 2021 - 2022 - CỜ VUA NAM 23 ngày 16 giờ
24GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC TRÍ - ĐỒNG NAI 23 ngày 16 giờ
25Giải Cờ Vua Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mở rộng năm 2021 - Cờ Nhanh U9 Nam 23 ngày 16 giờ
26Giải Cờ Vua Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mở rộng năm 2021 - Cờ Nhanh U11 Nam 23 ngày 16 giờ
27GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TIỂU HỌC HUYỆN NINH GIANG NĂM HỌC 2021- 2022 - Nữ khối 5 23 ngày 19 giờ
28GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TIỂU HỌC HUYỆN NINH GIANG NĂM HỌC 2021- 2022 - Nữ khối 4 23 ngày 19 giờ
29GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TIỂU HỌC HUYỆN NINH GIANG NĂM HỌC 2021- 2022 - Nữ khối 3 23 ngày 19 giờ
30GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TIỂU HỌC HUYỆN NINH GIANG NĂM HỌC 2021- 2022 - Nữ khối 2 23 ngày 19 giờ
31GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TIỂU HỌC HUYỆN NINH GIANG NĂM HỌC 2021- 2022 - Nữ khối 1 23 ngày 19 giờ
32GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TIỂU HỌC HUYỆN NINH GIANG NĂM HỌC 2021- 2022 - Nam khối 5 23 ngày 19 giờ
33GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TIỂU HỌC HUYỆN NINH GIANG NĂM HỌC 2021- 2022 - Nam khối 4 23 ngày 19 giờ
34GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TIỂU HỌC HUYỆN NINH GIANG NĂM HỌC 2021- 2022 - Nam khối 3 23 ngày 19 giờ
35GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TIỂU HỌC HUYỆN NINH GIANG NĂM HỌC 2021- 2022 - Nam khối 2 23 ngày 19 giờ
36GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG HKPĐ HUYỆN THANH HÀ NĂM 2021 - 2022 - CỜ VUA NỮ 23 ngày 19 giờ
37Cờ tướng Đại hội TDTT quận Hà Đông năm 2021 (Nhóm nữ) 23 ngày 20 giờ
38Cờ vua Đại hội TDTT quận Hà Đông năm 2021 (Nhóm nữ) 23 ngày 20 giờ
39Đội tuyển trẻ CVHN 2021 - Giải đấu tập số 02 24 ngày 5 giờ
40Giải vô địch cờ vua tuổi trẻ phường Hoàng Văn Thụ mở rộng tranh cúp THAI NGUYEN CHESS lần thứ VI năm 2021 - OPEN 24 ngày 11 giờ
41Giải vô địch cờ vua tuổi trẻ phường Hoàng Văn Thụ mở rộng tranh cúp THAI NGUYEN CHESS lần thứ VI năm 2021 - U10 24 ngày 11 giờ
42Giải vô địch cờ vua tuổi trẻ phường Hoàng Văn Thụ mở rộng tranh cúp THAI NGUYEN CHESS lần thứ VI năm 2021 - U08 24 ngày 11 giờ
43Giải vô địch cờ vua tuổi trẻ phường Hoàng Văn Thụ mở rộng tranh cúp THAI NGUYEN CHESS lần thứ VI năm 2021 - U12 24 ngày 11 giờ
44Giải vô địch cờ vua tuổi trẻ phường Hoàng Văn Thụ mở rộng tranh cúp THAI NGUYEN CHESS lần thứ VI năm 2021 - U06 24 ngày 11 giờ
45Giải vô địch cờ vua tuổi trẻ phường Hoàng Văn Thụ mở rộng tranh cúp THAI NGUYEN CHESS lần thứ VI năm 2021 - U14 24 ngày 11 giờ
46Giải Cờ Vua Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mở rộng năm 2021 - Cờ Nhanh U7 Nam 24 ngày 11 giờ
47Giải Cờ Vua Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mở rộng năm 2021 - Cờ Nhanh OPEN Nữ 24 ngày 11 giờ
48Giải Cờ Vua Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mở rộng năm 2021 - Cờ Nhanh OPEN Nam 24 ngày 11 giờ
49Giaicotuong Loc Coc 10-3 24 ngày 14 giờ
50Giải Cờ Vua Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mở rộng năm 2021 - Cờ Nhanh U14 Nữ 25 ngày 4 giờ