Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Uganda (UGA)

Flag UGA
SốGiảiCập nhật
12020 Kantinti Memorial Open Rated Chess Championship 1 ngày 5 giờ
22020 Kantinti Memorial Open Rated Chess Championship 11 ngày 6 giờ
3Hisense Juniors Chess Tournament 3 - U18 13 ngày 1 giờ
4Hisense Juniors Chess Tournament 3 - U16 13 ngày 1 giờ
5Hisense Juniors Chess Tournament 3 - U14 13 ngày 1 giờ
6Hisense Juniors Chess Tournament 3 - U12 13 ngày 1 giờ
7Hisense Juniors Chess Tournament 3 - U10 13 ngày 1 giờ
8Hisense Juniors Chess Tournament 3 - U8 13 ngày 1 giờ
92020 Zabasajja Memorial Open Rated Chess Championship 14 ngày 8 giờ
10Lighthouse Uganda Under 25 Chess Tournament 2020 (FIDE RATED) 14 ngày 17 giờ
11Lighthouse Uganda Junior Chess Tournament 2020 (Under 18) 14 ngày 17 giờ
12Lighthouse Uganda Junior Chess Tournament 2020 (Under 16) 14 ngày 17 giờ
13Lighthouse Uganda Junior Chess Tournament 2020 (Under 14) 14 ngày 17 giờ
14Lighthouse Uganda Junior Chess Tournament 2020 (Under 12) 14 ngày 17 giờ
15Lighthouse Uganda Junior Chess Tournament 2020 (Under 10) 14 ngày 17 giờ
16Lighthouse Uganda Junior Chess Tournament 2020 (Under 8) 14 ngày 17 giờ
17CPGA Western Region Chess Championship 2019 U18 Powered by JESA, Stanbic Bank and Vision Group 22 ngày 13 giờ
18CPGA Western Region Chess Championship 2019 U16 Powered by JESA, Vision Group, Stanbic Bank 22 ngày 13 giờ
19CPGA Western Region Chess Championship 2019 U14 Powered by JESA, Stanbic Bank and Vision Group 22 ngày 13 giờ
20CPGA Western Youth Chess Championship 2019 U12 Powered by JESA, Stanbic Bank and Vision Group 22 ngày 13 giờ
21CPGA Western Region Chess Championship 2019 U10 Powered by JESA, Stanbic Bank, Vision Group 22 ngày 13 giờ
2234th Liberation Day Rapid Chess Championship 2020 (U12 Boys & Girls) 23 ngày 13 giờ
2334th Liberation Day Rapid Chess Championship 2020 (U10 Boys & Girls) 23 ngày 13 giờ
2434th Liberation Day Rapid Chess Championship 2020 (U21 Boys & Girls) 23 ngày 13 giờ
2534th Liberation Day Rapid Chess Championship 2020 (U16 Boys & Girls) 23 ngày 13 giờ
2634th Liberation Day Rapid Chess Championship 2020 (U8 Boys & Girls) 23 ngày 13 giờ
2734th Liberation Day Rapid Chess Championship 2020 (U6 Boys & Girls) 23 ngày 13 giờ
285th Kampala Classic Juniors Chess Championship 2020 - U10 29 ngày 18 giờ
295th Kampala Classic Juniors Chess Championship 2020 - U18 29 ngày 18 giờ
305th Kampala Classic Juniors Chess Championship 2020 - U16 29 ngày 18 giờ
315th Kampala Classic Juniors Chess Championship 2020 - U14 29 ngày 18 giờ
325th Kampala Classic Juniors Chess Championship 2020 - U12 29 ngày 18 giờ
335th Kampala Classic Juniors Chess Championship 2020 - U8 29 ngày 19 giờ
342020 Comrades Rapid Chess Championship 36 ngày 8 giờ
35SOM ANNUAL INTER PROJECT CHESS TOURNAMENT 2019 RATED CATEGORY (14th EDITION) 40 ngày 12 giờ
36BUNAMWAYA RAPID CHESS TOURNAMENT 44 ngày 14 giờ
372019 Rwabushenyi Memorial Open Rated Chess Championship 48 ngày 22 giờ
382019 Kireka Open Rated Chess Championship (4th Edition) 49 ngày 10 giờ
392019 Kireka Junior Unrated Chess Championship (4th Edition) 51 ngày 12 giờ
402019 Inter-University Chess Championship Open (University of Kisubi) 58 ngày 12 giờ
412019 Inter-University Chess Championship Ladies (University of Kisubi) 58 ngày 19 giờ
42Open Minds Rapid Chess Championship 2019 (1st Edition) 65 ngày 8 giờ
43SOM ANNUAL INTER PROJECT CHESS TOURNAMENT CATEGORY A 14th EDITION 66 ngày 16 giờ
44SOM ANNUAL INTER PROJECT CHESS TOURNAMENT 2019 CATEGORY B 14th EDITION 66 ngày 17 giờ
45Grand Finale U18 Girls Sponsored by Jesa Milk, Stanbic Bank, Vision Group 76 ngày 16 giờ
46Grand Finale U18 Boys Sponsored by Jesa Milk, Stanbic Bank, Vision Group 76 ngày 16 giờ
47Grand Finale U16 Girls Sponsored by Jesa Milk, Stanbic Bank, Vision Group 76 ngày 16 giờ
48Grand Finale U16 Boys Sponsored by Jesa Milk, Stanbic Bank, Vision Group 76 ngày 16 giờ
49Grand Finale U14 Girls Sponsored by Jesa Milk, Stanbic Bank, Vision Group 76 ngày 16 giờ
50Grand Finale U14 Boys Sponsored by Jesa Milk, Stanbic Bank, Vision Group 76 ngày 16 giờ