Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Trinidad & Tobago (TTO)

Flag TTO
SốGiảiCập nhật
1Torneo Blitz On-Line Copa Club de Ajedrez "Mate en 1". Info: www.MateEnUno.es.tl 40 USD repartir Sab. 28-03. (Lichess) Tlf +58 424 811 08 55 y +57 311 8796642 10 ngày 10 giờ
2Trinidad & Tobago National Swiss Championship 2020 85 ngày 15 giờ
3National Youth Under 16 Open 2020 92 ngày 1 giờ
4National Youth Under 14 Open 2020 92 ngày 1 giờ
5National Youth Under 12 Open 2020 92 ngày 1 giờ
6National Youth Under 8 Female 2020 92 ngày 1 giờ
7National Youth Under 8 Open 2020 92 ngày 1 giờ
8National Youth Under 12 Female 2020 92 ngày 1 giờ
9National Youth Under 16 Female 2020 92 ngày 20 giờ
10National Youth Under 10 Open 2020 92 ngày 22 giờ
11National Youth Under 10 Female 2020 92 ngày 22 giờ
12National Youth Under 18 Open 2020 92 ngày 23 giờ
13National Youth Under 14 Female 2020 92 ngày 23 giờ
14FCB/Paladins 14th Secondary Schools 105 ngày 12 giờ
15Central American and Caribbean Under 20 Blitz 2019 109 ngày 1 giờ
16Central American and Caribbean Under 20 Absolute 2019 109 ngày 1 giờ
17National Senior Chess Championships 2019 - Open 50 and 65 134 ngày 11 giờ
18Lynette Rampersad Foundation - Schools Junior Chess Tournament November 2019 - Primary Schools 135 ngày 22 giờ
19Lynette Rampersad Foundation - Schools Junior Chess Tournament November 2019 - Secondary Schools 135 ngày 23 giờ
20F.W. de VERTEUIL MEMORIAL RAPID 2019 137 ngày 10 giờ
2127th F.W. de Verteuil Memorial Open 2019 140 ngày 9 giờ
22NATIONAL BLITZ 2019 140 ngày 15 giờ
23The Southern Chess Club 2019 Championship 183 ngày 14 giờ
24Trinidad and Tobago National Finals 2019 - Absolute 198 ngày 13 giờ
25Trinidad and Tobago National Finals 2019 - Women 198 ngày 21 giờ
26Kenneth Phillip Paladins Open 244 ngày 22 giờ
27Kenneth Phillip Paladins Blitz 2019 245 ngày 10 giờ
28National Championship Qualifier #4 2019 260 ngày 19 giờ
29NALIS One Day - Feb 2019 - Division 1 270 ngày 22 giờ
30NALIS One Day - July 2019 - Division 1 274 ngày 15 giờ
31NALIS One Day - July 2019 - Division 2 274 ngày 15 giờ
32NALIS One Day - July 2019 - Division 3 274 ngày 15 giờ
3310 Min Blitz Tournament 275 ngày 21 giờ
34Naparima College In House 2019 Division 1 279 ngày 19 giờ
35Naparima In House 2019 Division 2 279 ngày 19 giờ
36Naparima College In House 2019 Division 3 279 ngày 19 giờ
3746th Knights Open Chess Tournament 2019 280 ngày 10 giờ
38National Championship Qualifier #3 2019 - Tobago 310 ngày 13 giờ
39T&T Chess Foundation - Indian Arrival Day 2019 - Under 1400 312 ngày 3 giờ
40T&T Chess Foundation - Indian Arrival Day 2019 - Under 1200 312 ngày 3 giờ
41T&T Chess Foundation - Indian Arrival Day 2019 - Open 312 ngày 3 giờ
42NALIS One Day - March 2019 - Division 1 372 ngày 15 giờ
43NALIS One Day - March 2019 - Division 2 372 ngày 15 giờ
44NALIS One Day - March 2019 - Division 3 372 ngày 15 giờ
45National Championship Qualifier #2 2019 379 ngày 14 giờ
46NALIS One Day - Feb 2019 - Division 2 413 ngày 3 giờ
47NALIS One Day - Feb 2019 - Division 3 413 ngày 3 giờ
481ST NATIONAL QUALIFIER - 2019 421 ngày 14 giờ
49Juniors Absolute 2019 435 ngày 21 giờ
50Juniors Female 2019 436 ngày 15 giờ