Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Trinidad & Tobago (TTO)

Flag TTO
SốGiảiCập nhật
1Paladins Invitational Top 10 57 ngày 20 giờ
2Parvati Girls In House 2020 319 ngày 2 giờ
3School's Team Chess-a-Ton Semifinals March 2020 The Lynette Rampersad Foundation 322 ngày 3 giờ
4School's Team Chess-a-Ton March 2020 The Lynette Rampersad Foundation 322 ngày 4 giờ
5UTT Open Rapid Tournament 2020 329 ngày
6UTT Rapid Youth Tournament 2020 329 ngày
7National Junior U20 Female 2020 342 ngày 19 giờ
8National Junior U20 Open 2020 342 ngày 19 giờ
9National Championship Qualifier #1 2020 355 ngày 18 giờ
10NALIS One Day - Jan 2020 - Division 1 362 ngày 22 giờ
11NALIS One Day - Jan 2020 - Division 2 362 ngày 22 giờ
12NALIS One Day - Jan 2020 - Division 3 362 ngày 22 giờ
13Trinidad & Tobago National Swiss Championship 2019 369 ngày 20 giờ
14National Youth Under 16 Open 2020 383 ngày 7 giờ
15National Youth Under 14 Open 2020 383 ngày 7 giờ
16National Youth Under 12 Open 2020 383 ngày 7 giờ
17National Youth Under 8 Female 2020 383 ngày 7 giờ
18National Youth Under 8 Open 2020 383 ngày 7 giờ
19National Youth Under 12 Female 2020 383 ngày 7 giờ
20National Youth Under 16 Female 2020 384 ngày 2 giờ
21National Youth Under 10 Open 2020 384 ngày 4 giờ
22National Youth Under 10 Female 2020 384 ngày 4 giờ
23National Youth Under 18 Open 2020 384 ngày 5 giờ
24National Youth Under 14 Female 2020 384 ngày 5 giờ
25FCB/Paladins 14th Secondary Schools 396 ngày 18 giờ
26Central American and Caribbean Under 20 Blitz 2019 400 ngày 6 giờ
27Central American and Caribbean Under 20 Absolute 2019 400 ngày 7 giờ
28National Senior Chess Championships 2019 - Open 50 and 65 425 ngày 17 giờ
29Lynette Rampersad Foundation - Schools Junior Chess Tournament November 2019 - Primary Schools 427 ngày 4 giờ
30Lynette Rampersad Foundation - Schools Junior Chess Tournament November 2019 - Secondary Schools 427 ngày 5 giờ
31F.W. de VERTEUIL MEMORIAL RAPID 2019 428 ngày 16 giờ
3227th F.W. de Verteuil Memorial Open 2019 431 ngày 15 giờ
33NATIONAL BLITZ 2019 431 ngày 21 giờ
34The Southern Chess Club 2019 Championship 474 ngày 20 giờ
35Trinidad and Tobago National Finals 2019 - Absolute 489 ngày 19 giờ
36Trinidad and Tobago National Finals 2019 - Women 490 ngày 3 giờ
37Kenneth Phillip Paladins Open 536 ngày 4 giờ
38Kenneth Phillip Paladins Blitz 2019 536 ngày 16 giờ
39National Championship Qualifier #4 2019 552 ngày 1 giờ
40NALIS One Day - Feb 2019 - Division 1 562 ngày 3 giờ
41NALIS One Day - July 2019 - Division 1 565 ngày 21 giờ
42NALIS One Day - July 2019 - Division 2 565 ngày 21 giờ
43NALIS One Day - July 2019 - Division 3 565 ngày 21 giờ
4410 Min Blitz Tournament 567 ngày 3 giờ
45Naparima College In House 2019 Division 1 571 ngày 1 giờ
46Naparima In House 2019 Division 2 571 ngày 1 giờ
47Naparima College In House 2019 Division 3 571 ngày 1 giờ
4846th Knights Open Chess Tournament 2019 571 ngày 16 giờ
49National Championship Qualifier #3 2019 - Tobago 601 ngày 19 giờ
50T&T Chess Foundation - Indian Arrival Day 2019 - Under 1400 603 ngày 9 giờ