Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Togo (TOG)

Flag TOG
SốGiảiCập nhật
1OMEL 49 (JANVIER 2020) MASTER 86 ngày 20 giờ
2OMEL 49 (JANVIER 2020) ESPOIR 86 ngày 20 giờ
3OMEL 49 (JANVIER 2020) JUNIOR U14 86 ngày 21 giờ
41er Rapide 2020 95 ngày 23 giờ
5CHAMPIONNAT NATIONAL JUNIOR INDIVIDUEL 2019 107 ngày 19 giờ
6CHAMPIONNAT NATIONAL JUNIOR (U12) INDIVIDUEL 2019 107 ngày 20 giờ
7OMEL 48 (DECEMBRE 2019) MASTER 114 ngày 19 giờ
8OMEL 48 (DECEMBRE 2019) AMATEUR 114 ngày 19 giờ
9CHAMPIONNAT NATIONAL FEMININ INDIVIDUEL 2019 121 ngày 19 giờ
10OMEL 46 (OCTOBRE 2019) 177 ngày 18 giờ
11OMEL 45 (SEPTEMBRE 2019) MASTER 205 ngày 18 giờ
12OMEL 45 (SEPTEMBRE 2019) JUNIOR 205 ngày 19 giờ
13OMEL 45 (SEPTEMBRE 2019) AMATEUR 205 ngày 19 giờ
14OPEN RAPIDE DE DEREBOUA JUNIOR 2019 211 ngày 22 giờ
15OPEN RAPIDE DE DEREBOUA SENIOR 2019 211 ngày 22 giờ
16OMEL 44 (AOUT 2019) AMATEUR 240 ngày 18 giờ
17OMEL 44 (AOUT 2019) MASTER 240 ngày 18 giờ
18OMEL 44 (AOUT 2019) JUNIOR 240 ngày 18 giờ
19COUPE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 2019 (SENIOR) 253 ngày 17 giờ
20COUPE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 2019 (MINIME) 253 ngày 18 giờ
21COUPE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 2019 (JUNIOR) 253 ngày 18 giờ
22Open Kondo Junior 262 ngày 19 giờ
23Open Kondo 262 ngày 19 giờ
24OMEL 43 (JUILLET 2019) JUNIOR 268 ngày 17 giờ
25OMEL 43 (JUILLET 2019) AMATEUR 268 ngày 17 giờ
26OMEL 43 (JUILLET 2019) SENIOR 268 ngày 18 giờ
27OMEL 42 (JUIN 2019) 303 ngày 18 giờ
28Coupe de l'Indépendance 2019 Open 344 ngày 17 giờ
29Coupe de l'Indépendance 2019 Junior 344 ngày 18 giờ
30OMEL 40 (AVRIL 2019) OPEN 359 ngày 17 giờ
31Lome Chess Challenge (1st Edition) 379 ngày 19 giờ
32CHAMPIONNAT NATIONAL INDIVIDUEL DU TOGO 2019 OPEN 386 ngày 17 giờ
33OMEL 39 (MARS 2019) JUNIOR 393 ngày 16 giờ
34OMEL 39 (MARS 2019) OPEN 393 ngày 16 giờ
35Open Rapide d'Atakpame Junior 415 ngày 19 giờ
36Open Rapide d'Atakpame 415 ngày 19 giờ
37OMEL 38 (FEVRIER 2018) OPEN 418 ngày 6 giờ
38OMEL 36 (DECEMBRE 2018) OPEN 447 ngày 5 giờ
39Blitz Atojestra du 05 Janvier 2019 457 ngày 19 giờ