Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Togo (TOG)

Flag TOG
SốGiảiCập nhật
1CHRISTMAS RAPID DE DAPAONG 2020-OPEN 140 ngày
2Championnat National Individuel du Togo 2020 Open 174 ngày 6 giờ
3SOS Chess Tournament 238 ngày 5 giờ
4OMEL 51 (MARS 2020) MASTER 426 ngày 23 giờ
5OMEL 51 (MARS 2020) JUNIOR 426 ngày 23 giờ
6Championnat Scolaire Individuel du Chess-On Chess-Up 2020 439 ngày 20 giờ
7OMEKA 2 455 ngày 4 giờ
8OPEN RAPIDE DE DEREBOUA SENIOR 2019 455 ngày 10 giờ
9OMEL 50 (FEVRIER 2020) MASTER 460 ngày 22 giờ
10OMEL 50 (FEVRIER 2020) ESPOIR 462 ngày 2 giờ
11Togo Chess Festival 2020 - Kirsan Cup - Blitz 468 ngày 8 giờ
12Togo Chess Festival 2020 - Kirsan Cup - Rapid 469 ngày 1 giờ
13OMEKA SENIOR Kara Premier Open mensuel de Kara 481 ngày 14 giờ
14Championnat National Individuel Blitz 2020 482 ngày 10 giờ
15OMEKA JUNIOR Premier open mensuel de Kara 483 ngày 4 giờ
16OMEL 49 (JANVIER 2020) MASTER 490 ngày 3 giờ
17OMEL 49 (JANVIER 2020) ESPOIR 490 ngày 3 giờ
18OMEL 49 (JANVIER 2020) JUNIOR U14 490 ngày 4 giờ
191er Rapide 2020 499 ngày 6 giờ
20CHAMPIONNAT NATIONAL JUNIOR INDIVIDUEL 2019 511 ngày 2 giờ
21CHAMPIONNAT NATIONAL JUNIOR (U12) INDIVIDUEL 2019 511 ngày 3 giờ
22OMEL 48 (DECEMBRE 2019) MASTER 518 ngày 2 giờ
23OMEL 48 (DECEMBRE 2019) AMATEUR 518 ngày 2 giờ
24CHAMPIONNAT NATIONAL FEMININ INDIVIDUEL 2019 525 ngày 2 giờ
25OMEL 46 (OCTOBRE 2019) 581 ngày 1 giờ
26OMEL 45 (SEPTEMBRE 2019) MASTER 609 ngày 2 giờ
27OMEL 45 (SEPTEMBRE 2019) JUNIOR 609 ngày 2 giờ
28OMEL 45 (SEPTEMBRE 2019) AMATEUR 609 ngày 2 giờ
29OPEN RAPIDE DE DEREBOUA JUNIOR 2019 615 ngày 5 giờ
30OPEN RAPIDE DE DEREBOUA SENIOR 2019 615 ngày 5 giờ
31OMEL 44 (AOUT 2019) AMATEUR 644 ngày 1 giờ
32OMEL 44 (AOUT 2019) MASTER 644 ngày 2 giờ
33OMEL 44 (AOUT 2019) JUNIOR 644 ngày 2 giờ
34COUPE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 2019 (SENIOR) 657 ngày 1 giờ
35COUPE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 2019 (MINIME) 657 ngày 1 giờ
36COUPE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 2019 (JUNIOR) 657 ngày 1 giờ
37Open Kondo Junior 666 ngày 3 giờ
38Open Kondo 666 ngày 3 giờ
39OMEL 43 (JUILLET 2019) JUNIOR 672 ngày
40OMEL 43 (JUILLET 2019) AMATEUR 672 ngày
41OMEL 43 (JUILLET 2019) SENIOR 672 ngày 1 giờ
42OMEL 42 (JUIN 2019) 707 ngày 2 giờ
43Coupe de l'Indépendance 2019 Open 748 ngày
44Coupe de l'Indépendance 2019 Junior 748 ngày 1 giờ
45OMEL 40 (AVRIL 2019) OPEN 763 ngày 1 giờ
46Lome Chess Challenge (1st Edition) 783 ngày 3 giờ
47CHAMPIONNAT NATIONAL INDIVIDUEL DU TOGO 2019 OPEN 790 ngày
48OMEL 39 (MARS 2019) JUNIOR 797 ngày
49OMEL 39 (MARS 2019) OPEN 797 ngày
50Open Rapide d'Atakpame Junior 819 ngày 2 giờ