Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Thailand (THA)

Flag THA
SốGiảiCập nhật
1RED KNIGHT CHESS February FIDE Rated Blitz Tournament 2 ngày 20 giờ
2RED KNIGHT CHESS February FIDE Rated Tournament 2 ngày 20 giờ
3RED KNIGHT CHESS FEBRUARY TOURNAMENT U14 2 ngày 20 giờ
4RED KNIGHT CHESS FEBRUARY TOURNAMENT U8 & U10 2 ngày 20 giờ
5Chiang Mai Rapid & Simultaneous Central Chess on Tour 2020 Play off Group A 2 ngày 22 giờ
6Chiang Mai Rapid & Simultaneous Central Chess on Tour 2020 Play off U8 Group A 2 ngày 22 giờ
7Chiang Mai Rapid & Simultaneous Central Chess on Tour 2020 U8 2 ngày 22 giờ
8Chiang Mai Rapid & Simultaneous Central Chess on Tour 2020 Open 2 ngày 22 giờ
9Chiang Mai Rapid & Simultaneous Central Chess on Tour 2020 Play off U 8 Group B 3 ngày 2 giờ
10Chiang Mai Rapid & Simultaneous Central Chess on Tour 2020 U16 3 ngày 4 giờ
11Chiang Mai Rapid & Simultaneous Central Chess on Tour 2020 U12 3 ngày 4 giờ
12Chiang Mai Rapid & Simultaneous Central Chess on Tour 2020 U10 3 ngày 4 giờ
13Bangphra Rapid Chess Tournament 2020 U-12 3 ngày 6 giờ
14Thailand National Chess Championships 2020 OPEN 9 ngày 4 giờ
15Thailnd National Chess Championships 2020 - Women 9 ngày 5 giờ
16Thailand National Chess Championships 2020 G8+G10 9 ngày 6 giờ
17Thailand National Chess Championships 2020 U6+U8 9 ngày 7 giờ
18Thailand National Chess Championships 2020 U14 10 ngày 5 giờ
19Thailand National Chess Championships 2020 U16+U18 10 ngày 5 giờ
20Thailand National Chess Championships 2020 U12 10 ngày 5 giờ
21Thailand National Chess Championships 2020 G12+G14 10 ngày 5 giờ
22Thailand National Chess Championships 2020 U10 10 ngày 5 giờ
23Thailand National Chess Championships 2020 G16+G18 10 ngày 8 giờ
243rd Big Rook In-House Chess Championship (FIDE Standard A) 18 ngày 1 giờ
25Big Rook Chinese New Year FIDE Rapid 2020 (Open) 24 ngày 5 giờ
26Big Rook Chinese New Year FIDE Rapid 2020 (U1300) 24 ngày 6 giờ
27Big Rook Chinese New Year FIDE Rapid 2020 (U8)+(U6) 24 ngày 6 giờ
28Big Rook Chinese New Year FIDE Rapid 2020 (U8)+(U6) 24 ngày 7 giờ
29Big Rook Chinese New Year FIDE Rapid 2020 (U10) 24 ngày 7 giờ
30Big Rook Chinese New Year FIDE Rapid 2020 (Open) 25 ngày 8 giờ
31Big Rook Chinese New Year FIDE Rapid 2020 (U1300) 25 ngày 9 giờ
32Big Rook Chinese New Year FIDE Rapid 2020 (Open) 25 ngày 9 giờ
33Big Rook Chinese New Year FIDE Rapid 2020 (U10) 26 ngày 3 giờ
34Big Rook Chinese New Year FIDE Rapid 2020 (U8) 26 ngày 3 giờ
35Big Rook Chinese New Year FIDE Rapid 2020 (U6) 26 ngày 3 giờ
365rd Double bishop fide rated rapid U12 31 ngày
375rd Double bishop fide rated rapid U8 & U10 31 ngày
385rd Double bishop fide rated rapid Open 31 ngày
39Khon Kaen Rapid Central Chess on Tour 2020 U8+U10+U12 31 ngày 5 giờ
40RED KNIGHT CHESS January FIDE Rated Tournament - Blitz 37 ngày 22 giờ
41RED KNIGHT CHESS JANUARY TOURNAMENT U14 37 ngày 22 giờ
42RED KNIGHT CHESS JANUARY TOURNAMENT U8 37 ngày 22 giờ
43RED KNIGHT CHESS JANUARY TOURNAMENT U10 37 ngày 22 giờ
44RED KNIGHT CHESS January FIDE Rated Tournament 38 ngày 1 giờ
454th Big Rook In-House Chess Championship (2020 Season 1) 41 ngày 10 giờ
46Big Rook Holiday Season 1 50 ngày 19 giờ
47RED KNIGHT CHESS DECEMBER TOURNAMENT U14 50 ngày 19 giờ
48RED KNIGHT CHESS DECEMBER TOURNAMENT U8 52 ngày
49RED KNIGHT CHESS DECEMBER TOURNAMENT U10 52 ngày
50RED KNIGHT CHESS December FIDE Rated Tournament 52 ngày