Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Tanzania (TAN)

Flag TAN
SốGiảiCập nhật
1Don Bosco Open Rapid Chess Championship 2 ngày 8 giờ
2Don Bosco Junior Chess Championship January 2020 4 ngày 8 giờ
3Tanzania Open Chess Championship 2019 - Open Section 27 ngày 10 giờ
4Interschool Chess Championship 2019-Under 10 Category 57 ngày 5 giờ
5Interschool Chess Championship 2019 - Under 14 Category 57 ngày 5 giờ
6Interschool Chess Championship 2019 - Under 18 Category 58 ngày 2 giờ
7Tanzania Open Chess Championship 2019 - U09 Section 77 ngày 6 giờ
8Tanzania Open Chess Championship 2019 - U14 Section 77 ngày 6 giờ
9Rapid Chess Arena - Under 13 section 112 ngày 2 giờ
10Rapid Chess Arena 2019 - Prestige (Open) Section 112 ngày 2 giờ
11Rapid Chess Arena - Under 9 Section 112 ngày 2 giờ
12Zanaki Open Youth Chess Championship 2019- Under 18 Section 147 ngày 3 giờ
13Zanaki Open Youth Chess Championship 2019- Under 12 Section 147 ngày 4 giờ
14Zanaki Open Youth Chess Championship 2019- Under 9 Section 147 ngày 5 giờ
15Tanzania Chess League 2019 216 ngày 8 giờ
16Don Bosco Chess Club 3rd Anniversary U8 224 ngày 3 giờ
17Don Bosco Chess Club 3rd Anniversary U10 224 ngày 3 giờ
18Don Bosco Chess Club 3rd Anniversary Open 224 ngày 3 giờ
19Don Bosco Chess Club 3rd Anniversary U14 224 ngày 4 giờ
20Trial 1 342 ngày 22 giờ
21DON BOSCO DAR OPEN CHESS CHAMPIONSHIP UNDER 12 AND 14 350 ngày 2 giờ
22DON BOSCO DAR OPEN CHESS CHAMPIONSHIP UNDER 10 350 ngày 2 giờ
23DON BOSCO DAR OPEN CHESS CHAMPIONSHIP UNDER 8 350 ngày 2 giờ
24DON BOSCO DAR CHESS CHAMPIONSHIP 350 ngày 2 giờ
2535TH LOHANA CHESS RAPID CHAMPIONSHIP 392 ngày 7 giờ
26East Africa University Games 2018 EAUG-DODOMA 395 ngày 7 giờ
27East Africa University Games (Dodoma) Ladies EAUG-DODOMA 2018 395 ngày 7 giờ
28DON BOSCO JR'S CHESS CHAMPIONSHIP UNDER 8 463 ngày 5 giờ
29DON BOSCO JR'S CHESS CHAMPIONSHIP UNDER10 463 ngày 5 giờ
30DON BOSCO JR'S CHESS CHAMPIONSHIP UNDER12 463 ngày 5 giờ
31DON BOSCO JR'S CHESS CHAMPIONSHIP UNDER 14 AND 18 463 ngày 5 giờ
32Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Parents Section 504 ngày 5 giờ
33Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 12 504 ngày 5 giờ
34Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 14 504 ngày 5 giờ
35Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 10 504 ngày 5 giờ
36Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 8 504 ngày 5 giờ
37Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 18 504 ngày 5 giờ
38Merged under 14 and Under 18 - Youth Chess Championship July 2018 539 ngày 5 giờ
39Under 12 Section - Youth Chess Championship July 2018 539 ngày 5 giờ
40Under 8 Section - Youth Chess Championship July 2018 539 ngày 5 giờ
41Under 10 Section - Youth Chess Championship July 2018 539 ngày 8 giờ
42Don Bosco Anniversary Junior Chess Championship U 12/14 595 ngày 2 giờ
43Don Bosco Anniversary Junior Chess Champinship U 10 595 ngày 2 giờ
44Don Bosco Anniversary Junior Chess Championship U 8 595 ngày 2 giờ
45Don Bosco Chess Club 2nd Anniversary Junior Championship C U18 595 ngày 2 giờ
46IST Chess Tournament 2018 - Grade 5 Beginner Section 596 ngày 9 giờ
47Tanzania National Chess Championship 2018 656 ngày 21 giờ
48Zanaki Open Juniour Chess Competition - Section under 18 665 ngày 3 giờ
49Zanaki Open Juniour Chess Competition - Section under 14 665 ngày 4 giờ
50Zanaki Open Juniour Chess Competition - Section under 8 665 ngày 4 giờ