Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Tanzania (TAN)

Flag TAN
SốGiảiCập nhật
1SJS Sports And Culture Chess Tournament 16 And Over 237 ngày 10 giờ
2SJS Sports and Culture Chess Tournament 9 & Under 237 ngày 11 giờ
3SJS Sports and Culture Chess Tournament Under16 237 ngày 11 giờ
4Tanzania National Chess Championship 2020 426 ngày 4 giờ
5Tanzania Women Chess Championship 426 ngày 13 giờ
6TANZANIA YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP U10 and U8 433 ngày 9 giờ
7TANZANIA YOUTH CHESS CHAMPONSHIP U14 AND U12 433 ngày 9 giờ
8Tanzania Chess League 2020 447 ngày 2 giờ
9Don Bosco Open Rapid Chess Championship 475 ngày 7 giờ
10Don Bosco Junior Chess Championship January 2020 475 ngày 10 giờ
11Tanzania Open Chess Championship 2019 - Open Section 509 ngày 12 giờ
12Interschool Chess Championship 2019-Under 10 Category 539 ngày 8 giờ
13Interschool Chess Championship 2019 - Under 14 Category 539 ngày 8 giờ
14Tanzania Open Chess Championship 2019 - U09 Section 559 ngày 9 giờ
15Tanzania Open Chess Championship 2019 - U14 Section 559 ngày 9 giờ
16Rapid Chess Arena - Under 13 section 594 ngày 4 giờ
17Rapid Chess Arena 2019 - Prestige (Open) Section 594 ngày 5 giờ
18Rapid Chess Arena - Under 9 Section 594 ngày 5 giờ
19Zanaki Open Youth Chess Championship 2019- Under 18 Section 629 ngày 6 giờ
20Zanaki Open Youth Chess Championship 2019- Under 12 Section 629 ngày 7 giờ
21Zanaki Open Youth Chess Championship 2019- Under 9 Section 629 ngày 7 giờ
22Tanzania Chess League 2019 698 ngày 10 giờ
23Don Bosco Chess Club 3rd Anniversary U8 706 ngày 5 giờ
24Don Bosco Chess Club 3rd Anniversary U10 706 ngày 5 giờ
25Don Bosco Chess Club 3rd Anniversary Open 706 ngày 5 giờ
26Don Bosco Chess Club 3rd Anniversary U14 706 ngày 7 giờ
27Trial 1 825 ngày 1 giờ
28DON BOSCO DAR OPEN CHESS CHAMPIONSHIP UNDER 12 AND 14 832 ngày 5 giờ
29DON BOSCO DAR OPEN CHESS CHAMPIONSHIP UNDER 10 832 ngày 5 giờ
30DON BOSCO DAR OPEN CHESS CHAMPIONSHIP UNDER 8 832 ngày 5 giờ
31DON BOSCO DAR CHESS CHAMPIONSHIP 832 ngày 5 giờ
3235TH LOHANA CHESS RAPID CHAMPIONSHIP 874 ngày 9 giờ
33East Africa University Games 2018 EAUG-DODOMA 877 ngày 10 giờ
34East Africa University Games (Dodoma) Ladies EAUG-DODOMA 2018 877 ngày 10 giờ
35DON BOSCO JR'S CHESS CHAMPIONSHIP UNDER 8 945 ngày 7 giờ
36DON BOSCO JR'S CHESS CHAMPIONSHIP UNDER10 945 ngày 7 giờ
37DON BOSCO JR'S CHESS CHAMPIONSHIP UNDER12 945 ngày 7 giờ
38DON BOSCO JR'S CHESS CHAMPIONSHIP UNDER 14 AND 18 945 ngày 7 giờ
39Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Parents Section 986 ngày 7 giờ
40Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 12 986 ngày 7 giờ
41Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 14 986 ngày 7 giờ
42Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 10 986 ngày 7 giờ
43Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 8 986 ngày 8 giờ
44Zanaki Youth Chess Festival 2018 - Under 18 986 ngày 8 giờ
45Merged under 14 and Under 18 - Youth Chess Championship July 2018 1021 ngày 8 giờ
46Under 12 Section - Youth Chess Championship July 2018 1021 ngày 8 giờ
47Under 8 Section - Youth Chess Championship July 2018 1021 ngày 8 giờ
48Under 10 Section - Youth Chess Championship July 2018 1021 ngày 10 giờ