Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Sweden (SWE)

Flag SWE
SốGiảiCập nhật
1Sällskapets Höstturnering Grupp B 16 giờ 26 phút
2Sällskapets Höstturnering Grupp A 16 giờ 27 phút
3Sällskapets Höstturnering Grupp C 17 giờ 26 phút
4SS Manhems KM Oppna Gruppen 2020 2 ngày 21 giờ
5SS Manhems KM Lilla Gruppen 2020 5 ngày 18 giờ
6Rödeby Höstschack 2020 6 ngày 15 giờ
7Östersunds SS KM 2020 6 ngày 16 giờ
8Rockadens Öppna Onsdagskamp HT 2020 6 ngày 18 giờ
9Sallskapets KM i blixt 2020 7 ngày 16 giờ
10SK Rockaden Umeås Höstturnering 2020 grupp B 7 ngày 22 giờ
11Karlstad Open 2020 8 ngày
12Långängsskolan Championship HT20 9 ngày 15 giờ
13Stocksund School Championship HT20 9 ngày 19 giờ
14SK Rockaden Umeås Höstturnering 2020 grupp A 15 ngày 8 giờ
15Exempel schweizer 17 ngày 23 giờ
16Ex. på Fide-schweizer individuell tävling, lottningskurs 2020 19 ngày 1 giờ
17Ex. på Fide-schweizer individuell tävling, lottningskurs 2020 19 ngày 2 giờ
18Stockholms Schacksällskap Rapid Hösten 2020 35 ngày 16 giờ
19Vegaligan 2020 51 ngày 19 giờ
20KM i blixt 2020 53 ngày 17 giờ
21Pia Cramlings Tjejtävling 2020 57 ngày 22 giờ
22Super Fun Girlz Cup 2020 66 ngày 10 giờ
23Falkopings sommarturnering 2020 95 ngày 1 giờ
24Falkoping majblixt 2020 153 ngày
25Storsjodraget 2020 167 ngày 10 giờ
26Stockholm Open 2020 188 ngày 23 giờ
27Stockholm Open Blixt 2020 190 ngày 2 giờ
28Falkopings oppna marsblixt 2020 214 ngày 22 giờ
29ÖSS Open 2020 217 ngày 18 giờ
30Umemästerskapet 2020 225 ngày 17 giờ
31Falkoping snabb-km 2020 229 ngày 19 giờ
32Schack 88 KM 2020 230 ngày 13 giờ
33Rockadens Öppna Onsdagskamp VT 2020 230 ngày 20 giờ
34SeniorSchack Stockholm Seniorserien Våren 2020 Klass 1 231 ngày
35SeniorSchack Stockholm Seniorserien Våren 2020 Klass 2 231 ngày 1 giờ
36SeniorSchack Stockholm Seniorserien Våren 2020 Klass 3 231 ngày 1 giờ
37Nacka KM VT 2020 231 ngày 7 giờ
38Wasa Masters 2020 232 ngày 5 giờ
39Pyramidens KM 2019 B 232 ngày 18 giờ
40Pyramidens Vårturnering 2020 B 237 ngày 8 giờ
41FSS årsmötesblixt 2020 243 ngày 17 giờ
42Stockholms Schacksallskap FRC 200225 245 ngày 17 giờ
43Täby SK Öppna KM 2019 246 ngày 16 giờ
44KM Blixt 2020 251 ngày 18 giờ
45Täby mästerskapet i blixt 2020 252 ngày 17 giờ
46Stockholms Schacksallskap Rapid KM 20200204 252 ngày 21 giờ
47Västgöta Open 2020 254 ngày 22 giờ
48Talangakten 2020 Mellanstadiet söndag 255 ngày
49Talangakten 2020 Lågstadiet, söndag söndag 255 ngày
50Talangjakten 2020 Lågstadiet lördag 255 ngày 23 giờ