Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Sri Lanka (SRI)

Flag SRI
SốGiảiCập nhật
113th Colombo International Open Rating Chess Championship - 2020 1 giờ 51 phút
2Sri Lanka Schools Chess Association Individual Tournament -2020 (Matale Distric) Under 17 Boys 2 ngày 14 giờ
3Sri Lanka Schools Chess Association Individual Tournament -2020 (Matale Distric) Under 15 Girls 2 ngày 14 giờ
4Sri Lanka Schools Chess Association Individual Tournament -2020 (Matale Distric) Under 15 Boys 2 ngày 14 giờ
5Sri Lanka Schools Chess Association Individual Tournament -2020 (Matale Distric) Under 13 Girls 2 ngày 14 giờ
6Sri Lanka Schools Chess Association Individual Tournament -2020 (Matale Distric) Under 13 Boys 2 ngày 14 giờ
7Sri Lanka Schools Chess Association Individual Tournament -2020 (Matale Distric) Under 11 Girls 2 ngày 14 giờ
8Sri Lanka Schools Chess Association Individual Tournament -2020 (Matale Distric) Under 11 Boys 2 ngày 14 giờ
9Sri Lanka Schools Chess Association Individual Tournament -2020 (Matale Distric) Under 09 Girls 2 ngày 14 giờ
10Sri Lanka Schools Chess Association Individual Tournament -2020 (Matale Distric) Under 09 Boys 2 ngày 14 giờ
11Sri Lanka Schools Chess Association Individual Tournament -2020 (Matale Distric) Under 07 Girls 2 ngày 14 giờ
12Sri Lanka Schools Chess Association Individual Tournament -2020 (Matale Distric) Under 07 Boys 2 ngày 14 giờ
13National Youth Blitz CC 2020 Under 16 Girls [2004 - 2005] @11.00 AM 3 ngày
14National Youth Blitz CC 2020 Under 16 Boys [2004 - 2005] @11.00 AM 3 ngày 9 giờ
15National Youth Blitz CC 2020 Under 12 Girls [2008 - 2009] 4 ngày 6 giờ
16National Youth Blitz CC 2020 Under 12 Boys [2008 - 2009] 4 ngày 6 giờ
17National Youth Blitz CC 2020 Under 10 Girls [2011 - 2010] @11.00 AM 4 ngày 6 giờ
18National Youth Blitz CC 2020 Under 10 Boys [2011 - 2010] 4 ngày 6 giờ
19National Youth Blitz CC 2020 Under 08 Girls [Above 2012] 4 ngày 6 giờ
20National Youth Blitz CC 2020 Under 08 Boys [Above 2012] - @11.00 AM 4 ngày 6 giờ
21National Youth Blitz CC 2020 Under 14 Boys [2006 - 2007] @11.00 AM 4 ngày 6 giờ
22National Youth Blitz CC 2020 Under 14 Girls [2006 - 2007] @11.00 AM 4 ngày 6 giờ
23National Youth Blitz CC 2020 Under 16 Boys [2004 - 2005] @11.00 AM 4 ngày 7 giờ
24National Youth Blitz CC 2020 Under 18 Boys [2002 - 2003] @11.00 AM 4 ngày 8 giờ
25National Youth Blitz CC 2020 Under 18 Girls [2002 - 2003] @11.00 AM 4 ngày 10 giờ
26National Youth Blitz CC 2020 Under 18 Girls [2002 - 2003] @11.00 AM 4 ngày 14 giờ
27National Youth Rapid CC 2020 Under 18 Girls [2002 - 2003] 5 ngày 3 giờ
28National Youth Rapid CC 2020 Under 08 Girls [Above 2012] 5 ngày 3 giờ
29National Youth Rapid CC 2020 Under 10 Boys [2010 - 2011] 5 ngày 3 giờ
30National Youth Rapid CC 2020 Under 14 Boys [2006 - 2007] 5 ngày 3 giờ
31National Youth Rapid CC 2020 Under 16 Boys [2004 - 2005] 5 ngày 3 giờ
32National Youth Rapid CC 2020 Under 12 Girls [2008 - 2009] 5 ngày 3 giờ
33National Youth Rapid CC 2020 Under 18 Boys [2002 - 2003] 5 ngày 4 giờ
34National Youth Rapid CC 2020 Under 16 Girls [2004 - 2005] 5 ngày 4 giờ
35National Youth Rapid CC 2020 Under 14 Girls [2006 - 2007] 5 ngày 4 giờ
36National Youth Rapid CC 2020 Under 12 Boys [2008 - 2009] 5 ngày 4 giờ
37National Youth Rapid CC 2020 Under 10 Girls [2010 - 2011] 5 ngày 4 giờ
38National Youth Rapid CC 2020 Under 08 Boys [Above 2012] 5 ngày 4 giờ
39National Major Devision Men's Chess Championship 2020 - Jaffna 14 ngày 12 giờ
40Sri Lanka School Chess Individual Chess Championship 2020 - U17 Girls(2003-2004) Kururnegala - Tournament will be Postpone at Feb28,29,Mar01 2020 15 ngày 9 giờ
41Sri Lanka School Chess Individual Chess Championship 2020 - U15 Girls(2005-2006) Kururnegala -Tournament will be Postpone at Feb28,29,Mar01 2020 15 ngày 9 giờ
42Sri Lanka School Chess Individual Chess Championship 2020 - U13 Girls(2007-2008) Kururnegala - Tournament will be Postpone at Feb29,Mar01 2020 15 ngày 9 giờ
43Sri Lanka School Chess Individual Chess Championship 2020 - U11 Girls(2009-2010) Kururnegala - Tournament will be Postpone at Feb29,Mar01 2020 15 ngày 9 giờ
44Sri Lanka School Chess Individual Chess Championship 2020 - U9 Girls (2011-2012) Kururnegala - Tournament will be Postpone at Feb29,Mar01 2020 15 ngày 9 giờ
45Sri Lanka School Chess Individual Chess Championship 2020 - U7 Girls (2013-2014) Kururnegala - Tournament will be Postpone at Feb29,Mar01 2020 15 ngày 9 giờ
46Sri Lanka School Chess Individual Chess Championship 2020 - U17 Boys (2003-2004) Kururnegala - Tournament will be Postpone at Feb28,29,Mar01 2020 15 ngày 9 giờ
47Sri Lanka School Chess Individual Chess Championship 2020 - U15 Boys (2005-2006) Kururnegala - Tournament will be Postpone at Feb28,29,Mar01 2020 15 ngày 9 giờ
48Sri Lanka School Chess Individual Chess Championship 2020 - U13 Boys (2007-2008) Kururnegala - Tournament will be Postpone at Feb29,Mar01 2020 15 ngày 9 giờ
49Sri Lanka School Chess Individual Chess Championship 2020 - U11 Boys Kururnegala - Tournament will be Postpone at Feb29,Mar01 2020 15 ngày 9 giờ
50Sri Lanka School Chess Individual Chess Championship 2020 - U9 Boys (2011-2012) Kururnegala - Tournament will be Postpone at Feb29,Mar01 2020 15 ngày 9 giờ