Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Sri Lanka (SRI)

Flag SRI
SốGiảiCập nhật
1Sri Lanka Inter Club Women's Chess Championship 2019 2 giờ 2 phút
2Sri Lanka Inter Club [B] Chess Championship 2019 2 giờ 53 phút
3Sri Lanka Inter Club Super League Chess Championship 2019 Round 9 Starts @ 9.00 AM 7 giờ 58 phút
4Under 09 Girls [2010 & 2011] GDCA Youth Mega Finals 2019 2 ngày 22 giờ
5Under 09 Boys [2010 & 2011] GDCA Youth Mega Finals 2019 2 ngày 22 giờ
6Under 07 Girls [2012 & 2013] GDCA Youth Mega Finals 2019 2 ngày 22 giờ
7Under 07 Boys [2012 & 2013] GDCA Youth Mega Finals 2019 2 ngày 22 giờ
8Under 11 Girls [2008 & 2009] GDCA Youth Mega Finals 2019 3 ngày
9Under 11 Boys [2008 & 2009] GDCA Youth Mega Finals 2019 3 ngày
10Under 13 Girls [2006 & 2007] GDCA Youth Mega Finals 2019 3 ngày
11Under 13 Boys [2006 & 2007] GDCA Youth Mega Finals 2019 3 ngày 2 giờ
12Monaragala District Youth Chess Championship 2019/20 Under 15 Girls(2004/2005) 3 ngày 2 giờ
13Monaragala District Youth Chess Championship 2019/20 Under 15 Boys(2004/2005) 3 ngày 2 giờ
14Monaragala District Youth Chess Championship 2019/20 Under 13 Girls(2006/2007) 3 ngày 2 giờ
15Monaragala District Youth Chess Championship 2019/20 Under 13 Boys(2006/2007) 3 ngày 2 giờ
16Monaragala District Youth Chess Championship 2019/20 Under 11 Girls(2008/2009) 3 ngày 2 giờ
17Monaragala District Youth Chess Championship 2019/20 Under 11 Boys(2008/2009) 3 ngày 2 giờ
18Monaragala District Youth Chess Championship 2019/20 Under 09 Girls(2010/2011) 3 ngày 2 giờ
19Under 15 Girls [2004 & 2005] GDCA Youth Mega Finals 2019 3 ngày 2 giờ
20Under 15 Boys [2004 & 2005] GDCA Youth Mega Finals 2019 3 ngày 2 giờ
21Monaragala District Youth Chess Championship 2019/20 Under 09 Boys(2010/2011) 3 ngày 2 giờ
22Monaragala District Youth Chess Championship 2019/20 Under 07 Girls(2012/2013/2014) 3 ngày 2 giờ
23Monaragala District Youth Chess Championship 2019/20 Under 07 Boys(2012/2013/2014) 3 ngày 2 giờ
2411th Ethugalpura International Open Rating Chess Championship - 2019 6 ngày 21 giờ
2511th Ethugalpura BLITZ Chess Challenge 2019 Under 13 9 ngày 17 giờ
2611th Ethugalpura BLITZ Chess Challenge 2019 Open 9 ngày 18 giờ
2711th Ethugalpura BLITZ Chess Challenge 2019 Parent's Event 9 ngày 20 giờ
286th Sri Lanka Senior Chess Championship 2019 17 ngày 23 giờ
29Sri Lanka Inter Club B [Jaffna Qualifying] - 2019 30 ngày 22 giờ
30Anuradhapura District Youth Chess Championship 2019/2020 UNDER 13 GIRLS (2006 & 2007) 30 ngày 23 giờ
31Anuradhapura District Youth Chess Championship 2019/2020 UNDER 15 GIRLS (2004 & 2005) 30 ngày 23 giờ
32Anuradhapura District Youth Chess Championship 2019/2020 UNDER 09 BOYS (2010 & 2011) 31 ngày
33Anuradhapura District Youth Chess Championship 2019/2020 UNDER 11 GIRLS (2008 & 2009) 31 ngày
34Anuradhapura District Youth Chess Championship 2019/2020 UNDER 07 GIRLS (2012 & UP) 31 ngày
35Anuradhapura District Youth Chess Championship 2019/2020 UNDER 09 GIRLS (2010 & 2011) 31 ngày
36Anuradhapura District Youth Chess Championship 2019/2020 UNDER 13 BOYS (2006 & 2007) - 5th Round Starting @ 12.00 p.m 31 ngày 1 giờ
37Anuradhapura District Youth Chess Championship 2019/2020 UNDER 15 BOYS (2004 & 2005) 31 ngày 1 giờ
38Anuradhapura District Youth Chess Championship 2019/2020 UNDER 07 BOYS (2012 & UP) 31 ngày 1 giờ
39Anuradhapura District Youth Chess Championship 2019/2020 UNDER 11 BOYS (2008 & 2009) 31 ngày 1 giờ
40Sri Lanka Inter Club Women's [Jaffna Qualifying] - 2019 31 ngày 3 giờ
41Anuradhapura District Youth Chess Championship 2019/2020 UNDER 17 BOYS (2002 & 2003) 31 ngày 21 giờ
42Rathnapura District Individual Novices Chess Championship 2019 Under 10 Boys (2009) 33 ngày 21 giờ
43Rathnapura District Individual Novices Chess Championship 2019 Under 6 Girls (2013) 33 ngày 21 giờ
44Rathnapura District Individual Novices Chess Championship 2019 Under 15 Boys (2011) 34 ngày 16 giờ
45Rathnapura District Individual Novices Chess Championship 2019 Under 14 Girls (2005) 34 ngày 16 giờ
46Rathnapura District Individual Novices Chess Championship 2019 Under 14 Boys (2005) 34 ngày 16 giờ
47Rathnapura District Individual Novices Chess Championship 2019 Under 13 Girls (2006) 34 ngày 16 giờ
48Rathnapura District Individual Novices Chess Championship 2019 Under 13 Boys (2006) 34 ngày 16 giờ
49Rathnapura District Individual Novices Chess Championship 2019 Under 12 Girls (2007) 34 ngày 16 giờ
50Rathnapura District Individual Novices Chess Championship 2019 Under 12 Boys (2007) 34 ngày 16 giờ