Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Singapore (SGP)

Flag SGP
SốGiảiCập nhật
1GCCA - National Day Chess Challenge- SWISS RAPID 15 Min +5 Sec - Under 08, 12 & 16 - Free Entry. 7 ngày 1 giờ
21st GCCA ONLINE STANDARD CHESS TOURNAMENT - SWISS RAPID 30 Min +30 Sec - ONLY FIDE RATED PLAYERS - Entry Free.- REGISTRATION CLOSED. 7 ngày 21 giờ
3GCCA SUMMER CAMP WEEK 4 - INTER TOURNAMENT- 30 JULY 2020 10 ngày 9 giờ
412th GCCA ONLINE CHESS TOURNAMENT - SWISS RAPID 15 Min +5 Sec - Under 08, 12 & 16 - 26 July 2020 17 ngày 21 giờ
51st GCCA ONLINE FAMILY TEAM CHESS TOURNAMENT - ENTRY FREE - 16th AUGUST 2020. 17 ngày 21 giờ
6SUMMER CAMP WEEK 2 - INTER TOURNAMENT- 16 JULY 2020 27 ngày 2 giờ
711th GCCA ONLINE CHESS TOURNAMENT - SWISS RAPID 15 Min +5 Sec - Under 08, 12 & 16 - July 12th, 2020. 32 ngày 8 giờ
8PubXChess Conventional Blitz @ Thunderbird Week 27 38 ngày 5 giờ
9TLRDCA - GCCA ONLINE CHESS TOURNAMENT-SWISS RAPID-Under 7 , 9, 11 & 13 -July 5th 38 ngày 7 giờ
10SCF HP-Intermediate Squad Training League T3 2020 45 ngày 7 giờ
11SCF High Perfomance Squad Training League T3 2020 45 ngày 7 giờ
1210th GCCA Online Rapid Chess Tournament - Swiss 15 min 5 sec - Under 9 & 15. 52 ngày 8 giờ
136th GCCA Online Simul with FM Syed Anwar Shazuli 52 ngày 8 giờ
14TSA - LiChess.org - Blitz - Invitational 4 - Sunday - 21/6/2020 53 ngày 5 giờ
159th GCCA ONLINECHESS TOURNAMENT - SWISS RAPID 15 Min +5 Sec - Under 11 & 16 59 ngày 7 giờ
165th GCCA SIMUL WITH INTERNATIONAL MASTER MURALIKRISHNAN BT 60 ngày 20 giờ
17International Friendship Challenge 2020 Singapore vs Indonesia 63 ngày 11 giờ
18PubXChess Lichess Week 23 66 ngày 1 giờ
198th GCCA ONLINECHESS TOURNAMENT - SWISS RAPID 15 Min +5 Sec - Under 10 & 15. 66 ngày 23 giờ
204th GCCA SIMUL WITH INTERNATIONAL MASTER PRAVEEN KUMAR C 6 JUNE 2020 67 ngày 6 giờ
217th GCCA ONLINE CHESS TOURNAMENT - SWISS RAPID 15 Min +5 Sec - Under 9,13 & Above 13 68 ngày 6 giờ
22SCS - GCCA ONLINE CHESS TOURNAMENT - SWISS RAPID 15 MIN + 10 Sec UNDER 8, 12, 16. 75 ngày 1 giờ
23Prof. Lim Kok Ann Memorial - SG GrandMasters Simul (Featuring GM Wong Meng Kong) 78 ngày 5 giờ
243rd GCCA SIMUL WITH GRAND MASTER DEEPAN CHAKKRAVARTHY J ( 2531) 79 ngày 7 giờ
256th GCCA ONLINE RAPID CHESS TOURNAMENT - UNDER 8,12,16 79 ngày 7 giờ
26Prof. Lim Kok Ann Memorial - SG GrandMasters Simul (Featuring GM Zhang Zhong) 80 ngày 20 giờ
27Prof. Lim Kok Ann Memorial - SG GrandMasters Simul (Featuring GM Wu Shaobin) 80 ngày 22 giờ
28Prof. Lim Kok Ann Memorial - SG GrandMasters Simul (Featuring GM Kevin Goh) 80 ngày 22 giờ
29Prof. Lim Kok Ann Memorial - SG Grandmasters Simul (Featuring GM Wong Meng Kong) 80 ngày 22 giờ
305th GCCA Online Chess Tournament - Swiss Rapid (15 Min + 5 Sec) Under 9, Under 13 & Above 13. 87 ngày 9 giờ
313rd GCCA SIMUL WITH GRAND MASTER DEEPAN CHAKKRAVARTHY J 88 ngày
323rd GCCA SIMUL WITH GRAND MASTER DEEPAN CHAKKRAVARTHY J 88 ngày 5 giờ
334th GCCA Online Chess Tournament - Swiss Rapid 15 Min + 5 Sec - Under 8,12,16. 94 ngày 9 giờ
342ND GCCA SIMUL WITH GRAND MASTER LAXMAN RR. 95 ngày 10 giờ
35Chess Against Covid - Simul with Young Masters Series(Featuring FM Lee Qing Aun) 102 ngày 3 giờ
363rd GCCA ONLINE CHESS TOURNAMENT ( SWISS RAPID 15 Min + 5 sec) UNDER 7, 09, 11, 13 AND ABOVE 13. 102 ngày 4 giờ
371st GCCA SIMUL With International Master (IM) Siddharth Ravichandran 102 ngày 22 giờ
38Chess Against Covid - Simul with Young Masters Series (Featuring Sean Goh) 104 ngày
39Chess Against Covid - Young Masters Simul Series (Featuring CM Benjamin Foo) 105 ngày 23 giờ
40Chess Against Covid - Master's Simul Series (Featuring IM Ravindran Shanmugam) 108 ngày 1 giờ
412nd GCCA ONLINE CHESS TOURNAMENT (Swiss Rapid 15 Min + 5 sec) 108 ngày 11 giờ
42Chess Against Covid - Young Masters Simul Series (Featuring Ethan Poh) 108 ngày 19 giờ
43Chess Against Covid - Young Masters Simul Series (Featuring FM Ashvin Sivakumar) 108 ngày 19 giờ
44Chess Against Covid - Master's Simul Series (Featuring IM Hsu Li Yang) 109 ngày 1 giờ
45Chess Against Covid - Young Masters Simul Series (Featuring WFM Emmanuelle Hng) 110 ngày 20 giờ
46Chess Against Covid - Young Masters Simul Series (Featuring CM William Woong) 110 ngày 23 giờ
47Chess Against Covid - Young Masters Simul Series (Featuring CM Advait Bagri) 113 ngày
48Chess Against Covid - Young Masters Simul Series (Featuring Ng Sheng Feng) 113 ngày 2 giờ
49Chess Against Covid - Grandmaster Andrey Kvon Fundraising Simul 115 ngày
50Chess Against Covid - Young Masters Simul Series (Featuring CM Goh Zi Han 116 ngày 2 giờ
Máy chủ Chess-Tournaments-Results © 2006-2020 Heinz Herzog, CMS-Version 24.05.2020 09:15
PixFuture exclusive partner, Điều khoản sử dụng,