Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Singapore (SGP)

Flag SGP
SốGiảiCập nhật
1Singapore Chess Social Swiss One 55 ngày 22 giờ
2King of the Hill @ Thunderbird Week 15 59 ngày 15 giờ
366th QCC Monthly Rapid Tournament 2021 59 ngày 19 giờ
4King of the Hill @ Thunderbird Week 14 66 ngày 15 giờ
5King of the Hill @ Thunderbird Week 13 73 ngày 10 giờ
61ST QCC CHESS CLUB CHAMPIONSHIP 2021(TRIAL RUN) 73 ngày 18 giờ
71ST QUEENSTOWN CC AGE GROUP CHESS CHAMPIONSHIP 2021 SECONDARY(TRIAL RUN 2) 73 ngày 18 giờ
8CASPL Let's Play Chess Challenge 2021 - UNDER 8 76 ngày 11 giờ
9CASPL Let's Play Chess Challenge 2021 - OPEN 76 ngày 11 giờ
10King of the Hill @ Thunderbird Week 12 79 ngày 23 giờ
111ST QUEENSTOWN CC AGE GROUP CHESS CHAMPIONSHIP 2021 KINDERGARTEN/NURSERY (TRIAL RUN 3) 81 ngày 22 giờ
12GCCA - Tuesday On Board Chess Tournament - 23 Mar 2021 85 ngày 18 giờ
13GCCA - Good Friday Online Rapid Chess Challenge - 4 APR 2021. 85 ngày 18 giờ
14King of the Hill @ Thunderbird Week 11 87 ngày 15 giờ
15GCCA - Friday On Board Rapid Chess Tournament - 19 Mar 89 ngày 18 giờ
16SCF High Performance Squad Training League T1 2021 93 ngày 21 giờ
17SCF HP-I Squad Training League 2021 T1 93 ngày 21 giờ
1812th/13th Rulang Primary School Individual Chess Championship 2021 (for Primary 3) Online tournament 95 ngày 17 giờ
1912th/13th Rulang Primary School Individual Chess Championship 2021 (for Primary 3) Online tournament 96 ngày 10 giờ
201ST QCC CHESS CLUB CHAMPIONSHIP 2021(TRIAL RUN) 97 ngày 18 giờ
211ST QUEENSTOWN CC AGE GROUP CHESS CHAMPIONSHIP 2021 PRIMARY(TRIAL RUN 1) 98 ngày 17 giờ
221ST QUEENSTOWN CC AGE GROUP CHESS CHAMPIONSHIP 2021 PRIMARY(TRIAL RUN 1) 98 ngày 17 giờ
23King of the Hill @ Thunderbird Week 9 101 ngày 2 giờ
24King of the Hill @ Thunderbird Week 8 108 ngày 11 giờ
2512th-13th Rulang Primary School Individual Chess Championship 2021 (Primary 5) Online Tournament 109 ngày 16 giờ
262021 CASPL Lunar New Year Chess Challenge - Open 109 ngày 16 giờ
272021 CASPL Lunar New Year Chess Challenge - Open 109 ngày 16 giờ
281ST QUEENSTOWN CC AGE GROUP CHESS CHAMPIONSHIP 2021 PRIMARY(TRIAL RUN 1) 109 ngày 16 giờ
29MGS SECONDARY TOURNAMENT 2021 Season 1 109 ngày 16 giờ
301ST QUEENSTOWN CC AGE GROUP CHESS CHAMPIONSHIP 2021 PRIMARY(TRIAL RUN 1) 109 ngày 16 giờ
31GCCA ON BOARD ROUND ROBIN CHESS TOURNAMENT - 21 FEB 2021 109 ngày 16 giờ
32King of the Hill @ Singapore Social Chess Club Week 7 109 ngày 16 giờ
33King of the Hill @ Singapore Social Chess Club Week 3 143 ngày 2 giờ
342021 CASPL New Year Chess Challenge - OPEN 146 ngày 12 giờ
352021 CASPL New Year Chess Challenge - UNDER 8 146 ngày 13 giờ
3612th/13th Rulang Primary School Individual Chess Championship 2021 (Primary 4) Online Tournament 151 ngày 18 giờ
37King of the Hill @ Singapore Social Chess Club Week 2 155 ngày 13 giờ
38King of the Hill @ Singapore Social Chess Club 2021 New Year Kick Off 164 ngày 13 giờ
39Balestier Blitz Happy New Year 2021 166 ngày 19 giờ
40Xmas & New Year Online Chess Challenge 2020 - Swiss Rapid 15 Min + 5 Sec - Catagory Under 7,9,11,13,16 on 27th Dec 2020 171 ngày 22 giờ
4172nd National Chess Championships - Women 177 ngày 1 giờ
4272nd National Chess Championships - Open 177 ngày 1 giờ
43Public Service Online Chess (Team) Tournament 2020 186 ngày 18 giờ
4420th GCCA ONLINE CHESS TOURNAMENT - SWISS RAPID 15 Min +5 Sec - Under 8,12 &16 - 13th Dec 2020. 192 ngày
4519th GCCA ONLINE CHESS TOURNAMENT - SWISS RAPID 15 Min +5 Sec - Under 8,12 &16 - 6th Dec 2020. 192 ngày
4618th GCCA ONLINE CHESS TOURNAMENT - SWISS RAPID 15 Min +5 Sec - Under 8,12 &16 - 29th Nov 2020. 192 ngày
4772nd National Championships - Women 197 ngày 11 giờ
4872nd National Championships - Open 197 ngày 11 giờ
49SCF High Performance-Intermediate Squad Training League T4 2020 211 ngày 14 giờ
50SCF High Performance Squad Training League T4 2020 211 ngày 17 giờ