Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Singapore (SGP)

Flag SGP
SốGiảiCập nhật
1Anti Covid Simultaneous Exhibition Series (featuring WGM Gong Qianyun) 4 giờ 47 phút
2SCF HP-Intermediate Squad Training League T2 2020 4 ngày 4 giờ
3SCF High Perfomance Squad Training League T2 2020 4 ngày 5 giờ
4King of the Hill @ Thunderbird Week 12 13 ngày 6 giờ
5Leong@64 Rapid Chess Challenge 2020 - Youth Challengers 81 ngày 5 giờ
6Leong@64 Rapid Chess Challenge 2020 - Open 81 ngày 6 giờ
7Hong Bao Rapid Chess Tournament 2020 - Challengers 81 ngày 8 giờ
8Hong Bao Rapid Chess Tournament 2020 - Open 82 ngày 7 giờ
9King of the Hill @ Thunderbird Week 2 84 ngày 2 giờ
10Opening Mastery @ Thunderbird 84 ngày 2 giờ
11SCF High Perfomance Squad Training League T1 2020 84 ngày 6 giờ
12Hong Bao Rating Tournament 2020 84 ngày 7 giờ
13SCF HP-Intermediate Squad Training League T1 2020 85 ngày 11 giờ
14CASPL Christmas Chess Challenge 2019 U8 86 ngày 21 giờ
15Kickoff 2020 Chess Tournament - Open 90 ngày 21 giờ
16Kickoff 2020 Chess Tournament - Challengers 90 ngày 21 giờ
17ACA New Year Rapid 2020 91 ngày 4 giờ
18King of the Hill @ Viio Gastropub 92 ngày 1 giờ
1971st National Championships - Open 95 ngày 3 giờ
2071st National Championships - Women 95 ngày 23 giờ
2136th National Age Group Chess Ch 2019 - Boys Under-10 96 ngày 21 giờ
2236th National Age Group Chess Ch 2019 - Boys Under-14 96 ngày 22 giờ
2336th National Age Group Chess Ch 2019 - Girls Under-10 96 ngày 22 giờ
2436th National Age Group Chess Ch 2019 - Boys Under-18 96 ngày 23 giờ
2536th National Age Group Chess Ch 2019 - Girls Under-8 96 ngày 23 giờ
2636th National Age Group Chess Ch 2019 - Girls Under-7 97 ngày 1 giờ
2736th National Age Group Chess Ch 2019 - Boys Under-7 97 ngày 2 giờ
2836th National Age Group Chess Ch 2019 - Girls Under-11 97 ngày 2 giờ
2936th National Age Group Chess Ch 2019 - Boys Under-11 97 ngày 3 giờ
3036th National Age Group Chess Ch 2019 - Boys Under-13 97 ngày 3 giờ
3136th National Age Group Chess Ch 2019 - Boys Under-9 97 ngày 3 giờ
3236th National Age Group Chess Ch 2019 - Boys Under-15 97 ngày 3 giờ
3336th National Age Group Chess Ch 2019 - Boys Under-12 97 ngày 3 giờ
3436th National Age Group Chess Ch 2019 - Girls Under-12 97 ngày 3 giờ
3536th National Age Group Chess Ch 2019 - Girls Under-13 97 ngày 3 giờ
3636th National Age Group Chess Ch 2019 - Boys Under-8 97 ngày 3 giờ
3736th National Age Group Chess Ch 2019 - Girls Under-9 97 ngày 4 giờ
38Order in Chaos @ Mischief 97 ngày 23 giờ
39King of the Hill @ Mischief Week 52 98 ngày 2 giờ
40CASPL Christmas Chess Challenge 2019 U16 U12 98 ngày 4 giờ
41Balestier Christmas Blitz 2019 104 ngày 4 giờ
42Opening Mastery @ Thunderbird 105 ngày 3 giờ
43King of the Hill @ Thunderbird Week 51 105 ngày 4 giờ
44Balestier Christmas Rapid 2019 109 ngày 23 giờ
45Opening Mastery @ Bistrone 36 111 ngày 23 giờ
46King of the Hill @ Bistrone 36 112 ngày 3 giờ
47Cafe Chess @ Jewel Toa Payoh 112 ngày 7 giờ
486th Toa Payoh CC WEC Junior Chess Championships 2019 Open 118 ngày 9 giờ
496th Toa Payoh CC WEC Junior Chess Championships 2019 U8 118 ngày 9 giờ
506th Toa Payoh CC WEC Junior Chess Championships 2019 U12 118 ngày 9 giờ