Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Scotland (SCO)

Flag SCO
SốGiảiCập nhật
1LJC Team Day 2 P6/7 15 ngày 6 giờ
2LJC Team Day 2 P5 & Under 15 ngày 6 giờ
3SNCL Division 2 15 ngày 7 giờ
4SNCL Division 1 15 ngày 7 giờ
5SNCL Division 3 15 ngày 8 giờ
6SNCL Division 4 15 ngày 8 giờ
7SNCL Division 5 15 ngày 8 giờ
8LJC Team Day 2, Secondary 15 ngày 11 giờ
9Bezerkers 17 ngày 5 giờ
10Gridlords 17 ngày 6 giờ
11LJC Team Day 1 P5 & Under 85 ngày 10 giờ
12LJC Team Day 1 P6/7 85 ngày 11 giờ
13LJC Team Day 1, Secondary 85 ngày 11 giờ
14Oban Major 92 ngày 10 giờ
15SNCL Division 5 109 ngày 16 giờ
16Edinburgh Junior Congress 2019 Primary U600 113 ngày 10 giờ
17Edinburgh Junior Congress 2019 - Primary Under 300 113 ngày 11 giờ
18Edinburgh Junior Congress 2019 - Open/U1200 113 ngày 11 giờ
19Edinburgh Junior Congress 2019 Secondary Under 600 113 ngày 11 giờ
20Dundee Chess Congress Premier 2019 119 ngày 15 giờ
21Dundee Chess Congress Premier 2019 119 ngày 15 giờ
22Dundee Chess Congress Major 2019 120 ngày 6 giờ
23Dundee Chess Congress Minor 2019 120 ngày 6 giờ
24Dundee Chess Congress Premier 2019 121 ngày 9 giờ
25Glasgow Polytechnic Centenary Quickplay 2019 139 ngày 7 giờ
26UK Open Blitz Championship: Edinburgh 163 ngày 8 giờ
27126th Scottish Blitz 217 ngày 3 giờ
28126th Scottish Championships 218 ngày 9 giờ
29U1850 (Including U1850 Senior) Championships 218 ngày 13 giờ
30U1500 Championship 218 ngày 13 giờ
31LJC Team Day 3, P6/7 246 ngày 10 giờ
32LJC Team Day 3, P5 and under 246 ngày 10 giờ
33LJC Team Day 3, Secondary 246 ngày 12 giờ
342019 LINDORES ABBEY CHESS STARS TOURNAMENT 267 ngày 9 giờ
35Spens Cup 274 ngày 18 giờ
36Richardson Cup 275 ngày 11 giờ
37Edinburgh Premier 315 ngày 16 giờ
38KNIGHTS 316 ngày 7 giờ
39bishops 316 ngày 8 giờ
402019 UKCC East of Scotland Megafinal U11 322 ngày 12 giờ
412019 UKCC East of Scotland Megafinal U7 & U8 322 ngày 12 giờ
422019 UKCC East of Scotland Megafinal U12 322 ngày 13 giờ
432019 UKCC East of Scotland Megafinal U13-U18 322 ngày 13 giờ
442019 UKCC East of Scotland Megafinal U9 322 ngày 18 giờ
452019 UKCC East of Scotland Megafinal U10 323 ngày 2 giờ
46Ken Stewart Memorial Team Blitz Final B 328 ngày 3 giờ
47Ken Stewart Memorial Team Blitz Prelim A 329 ngày 8 giờ
48Ken Stewart Memorial Team Blitz Final A 329 ngày 17 giờ
49Ken Stewart Memorial Team Blitz Final C 330 ngày 2 giờ
50Ken Stewart Memorial Team Blitz Prelim c 330 ngày 2 giờ