Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: South Africa (RSA)

Flag RSA
SốGiảiCập nhật
1Intelligent Moves Open B Section 55 ngày 10 giờ
2Intelligent Moves Open Elite Section 55 ngày 10 giờ
3CWP Youth Trials 2021 - Level 1 U10 55 ngày 20 giờ
4CWP Youth Trials 2021 - Level 1 U12 55 ngày 20 giờ
5Jeffreys Bay Comprehensive High School Invitational Tournament A Section 56 ngày 1 giờ
6Jeffreys Bay Comprehensive High School Invitational Tournament B Section 56 ngày 1 giờ
7Jeffreys Bay Comprehensive High School Invitational Tournament C section 56 ngày 1 giờ
8UFH Presidents Cup 56 ngày 23 giờ
9CWP Youth Trials 2021 - Level 1 U14 57 ngày 2 giờ
10CWP Youth Trials 2021 - Level 1 U20 57 ngày 12 giờ
11TSA Online Club - 2021 - Members List - Real Names (LiChess in brackets) 59 ngày
12TSAOPEN044 - Open ALL Ratings ----- Thursday 15 April - 18:30 (lichess.org) 59 ngày
13TSAC015 - Under 1400 ----- Wednesday 14 April - 15:30 (lichess.org) 59 ngày
14TSAB015 - Between 1000 and 1700 ----- Tuesday 13 April - 15:30 (lichess.org) 59 ngày
15CWP Youth Trials 2021 - Level 1 U12 59 ngày
16CWP Youth Trials 2021 - Level 1 U10 59 ngày
17CWP Youth Trials 2021 - Level 1 U14 59 ngày 3 giờ
18CWP Youth Trials 2021 - Level 1 U18 59 ngày 7 giờ
19Pixley Chess Open 2 A Section 59 ngày 8 giờ
20Pixley Chess Open 2 B Section 59 ngày 8 giờ
21CWP Youth Trials 2021 - Level 1 U20 59 ngày 10 giờ
22CWP Youth Trials 2021 - Level 1 U16 59 ngày 11 giờ
23Open - Back to the Board 59 ngày 23 giờ
24u16 - Back to the Board 59 ngày 23 giờ
25u14 - Back to the Board 59 ngày 23 giờ
26u12 - Back to the Board 59 ngày 23 giờ
27u10 - Back to the Board 59 ngày 23 giờ
28Chess Power House Online Series Round Robin iii (A) 60 ngày 7 giờ
29Chess Power House Online Series Round Robin iii (B) 60 ngày 8 giờ
30CWP Youth Trials 2021 - Level 1 U8 61 ngày 2 giờ
31CWP Youth Trials 2021 - Level 1 U10 61 ngày 2 giờ
32CWP Youth Trials 2021 - Level 1 U12 61 ngày 2 giờ
33CWP Youth Trials 2021 - Level 1 U14 61 ngày 2 giờ
34CWP Youth Trials 2021 - Level 1 U16 61 ngày 2 giờ
35CWP Youth Trials 2021 - Level 1 U18 61 ngày 2 giờ
36CWP Youth Trials 2021 - Level 1 U20 61 ngày 2 giờ
37jeffreys bay cc rapid 3 61 ngày 22 giờ
38TSAOPEN043 - Open ALL Ratings ----- Thursday 8 April - 18:30 (lichess.org) 64 ngày 3 giờ
39TSAC014 - Under 1400 ----- Wednesday 7 April - 15:30 (lichess.org) 64 ngày 3 giờ
40TSAB014 - Between 1000 and 1700 ----- Tuesday 6 April - 15:30 (lichess.org) 64 ngày 4 giờ
41CTSA066 - Open ALL Ratings ----------- Monday 5 April - 18:30 (chess.com) 64 ngày 4 giờ
42Mortal Kombat (B) April 64 ngày 12 giờ
43Mortal Kombat (A) April 64 ngày 12 giờ
44Buffalo City Chess Senior Trials 64 ngày 12 giờ
45LOWER WEST COAST SCHOOLS CHESS CHAMPIONSHIP 66 ngày 8 giờ
46LOWER WEST COAST U15 BOYS 2021 66 ngày 10 giờ
47WP OPEN 2021 2nd Online Rapid Qualifier Championship 66 ngày 13 giờ
48WP OPEN 2021 2nd Online Rapid Qualifier Open 66 ngày 22 giờ
49Morris Chess Club Challenge 2021 66 ngày 23 giờ
502021 Blou Bul Tournament B 67 ngày 1 giờ