Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Pakistan (PAK)

Flag PAK
SốGiảiCập nhật
12nd Rahat Ali Memorial Chess Tournament 2019 Technical Assistance By: MindSports Association of Pakistan 21 ngày 12 giờ
2Balochistan Invitational Inter-cities Team Chess Championship-2019 23 ngày 8 giờ
3All Punjab FIDE Rated Rapid Chess Championship 2019 23 ngày 20 giờ
4All Punjab Women FIDE Rated Rapid Chess Championship 2019 23 ngày 21 giờ
5Lahore Schools Chess Team Championship 2019 (U-16 Girls) (RR) 35 ngày 14 giờ
6Lahore Schools Chess Team Championship 2019 (U-12 Girls) (RR) 35 ngày 14 giờ
7Lahore Schools Chess Team Championship 2019 (U-16 Boys) (RR) 35 ngày 14 giờ
8Lahore Schools Chess Team Championship 2019 (U-12 Boys) (RR) 35 ngày 14 giờ
9Lahore Schools Chess Team Championship 2019 (U-16 Boys) 39 ngày 9 giờ
10Lahore Schools Chess Team Championship 2019 (U-12 Boys) 39 ngày 10 giờ
11ALPHA COLLEGE RAPID CHESS ARENA 42 ngày 21 giờ
12Shaikh Mazhar Hussain Memorial Chess Tournament 2019 - Group A Technical Assistance By: MindSports Association of Pakistan 49 ngày 16 giờ
13Shaikh Mazhar Hussain Memorial Chess Tournament 2019 - Group B Technical Assistance By: MindSports Association of Pakistan 49 ngày 16 giờ
14BVS Parsi High School Vs SMB Fatima Jinnah Under the Supervision of the Mind Sports Association of Pakistan 72 ngày 20 giờ
15KARACHI CHAMPION (U-1800) 154 ngày 14 giờ
16LGS Open Chess Championship 2019 (Fide Rated) 177 ngày 18 giờ
17LGS Women Chess Championship 2019 182 ngày 14 giờ
18LGS U-19 Chess Championship 2019 (Rapid) 182 ngày 14 giờ
19Pakistan Open International Ranking Balochistan Chess Championship 2019 - Quetta 235 ngày 11 giờ
20IBA Sports Olympiad 2019 252 ngày 16 giờ
21Pakistan Day Chess Championship 2019 (Quetta) 267 ngày 14 giờ
221st District Nazim KPK Chess Championship 2019 270 ngày 12 giờ
23The City School Illuminare II Chess Championship 293 ngày 20 giờ
24Mind Boggle Chess Championship 2019 - Group A 295 ngày 17 giờ
25Mind Boggle Chess Championship 2019 - Group B 295 ngày 17 giờ
26BVS Parsi Inter House Senior Chess Championship 2019 305 ngày 21 giờ
27BVS Parsi Inter House Junior Chess Championship 2019 305 ngày 21 giờ
28Sindh College Game Inter Collegiate Chess Championship 2019 Sindh Games 311 ngày 21 giờ
29All Pakistan Inter University Girls Chess Championship 2019 - Final 318 ngày 15 giờ
30All Pakistan Inter University Chess Championship - Blitz 318 ngày 17 giờ
31All Pakistan Inter University Chess Championship - Pool B 318 ngày 18 giờ
32All Pakistan Inter University Chess Championship - Pool A 318 ngày 18 giờ
33All Pakistan Inter University Girls Chess Championship 2019 - Semi Final 318 ngày 18 giờ
34GRID - All Karachi Chess Competition Above 16 339 ngày 18 giờ
353RD PAKCHESS FIDE RATED RAPID CHESS TOURNAMENT 2019 341 ngày 20 giờ
36IBA Enigma VIII - Chess Championship 344 ngày 21 giờ
37Pakistan National U-18 Chess Championship 2018 400 ngày 15 giờ
381st Pakistan National Women Blitz Chess Championship 2018 514 ngày 17 giờ
396th Pakistan National Women Chess Championship 2018 515 ngày 13 giờ
40Club E - Pakistan Open Chess Championship - Under 16 534 ngày 19 giờ
41Club E - Pakistan Open Chess Championship - Open 534 ngày 19 giờ
42Club E - Pakistan Open Chess Championship - Under 10 534 ngày 19 giờ
43Club E - Pakistan Open Chess Championship - Under 12 534 ngày 19 giờ
44LGS Fide Rated Rapid Chess Tournament 2018 (RR) 577 ngày 19 giờ
45Michael O'Brien Memorial FIDE Rated (RAPID) Chess Tournament 579 ngày 15 giờ
46Lahore School Chess Tournament 2018 - Open 591 ngày 15 giờ
47Lahore School Chess Tournament 2018 - Under 19 591 ngày 15 giờ
4831st Pakistan National Chess Championship 2018 600 ngày 11 giờ
49PUNJAB QUALIFYING CHESS CHAMPIONSHIP 2018 659 ngày 7 giờ
50SMB Fatima Jinnah Govt Girl School In House Chess Championship 2018 - Category A under the Supervision of MSAP 695 ngày 22 giờ