Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Netherlands (NED)

Flag NED
SốGiảiCập nhật
1Interne Competitie SV De Pion - A-Groep - Voorjaar 2020 1 ngày 17 giờ
2De Pion Jeugd voorjaar 2020 - D 1 ngày 20 giờ
3De Pion Jeugd voorjaar 2020 - C 1 ngày 20 giờ
4De Pion Jeugd voorjaar 2020 - F 1 ngày 22 giờ
5De Pion Jeugd voorjaar 2020 - E 1 ngày 22 giờ
6De Pion Jeugd voorjaar 2020 - B 1 ngày 22 giờ
7De Pion Jeugd voorjaar 2020 - A 1 ngày 22 giờ
8DC-2020-12-Jan-Stap 3 District Cup 2020 12 Jan Stap 3 6 ngày 23 giờ
9DC-2020-12-Jan-Stap 4 District Cup 2020 12 Jan Stap 4 7 ngày 2 giờ
10DC-2020-12-Jan-Stap 1 en 2 District Cup 2020 12 Jan Stap 1en 2 7 ngày 2 giờ
11Interne Competitie SV De Pion - B1-Groep - Voorjaar 2020 8 ngày 2 giờ
12Interne Competitie SV De Pion - B2-Groep - Voorjaar 2020 8 ngày 2 giờ
13Interne Competitie SV De Pion - B3-Groep - Voorjaar 2020 8 ngày 2 giờ
14Batavia Chess Tournament 2020 10 ngày 22 giờ
15Utrechtse Meesters 12 ngày 11 giờ
16NBSB PK Jeugd 2019-2020 Cat. D 14 ngày 3 giờ
17Interne Competitie SV De Pion - C-groep - Najaar 2019 15 ngày 7 giờ
18Interne Competitie SV De Pion - B-Groep - Najaar 2019 15 ngày 7 giờ
19Interne Competitie SV De Pion - A-Groep - Najaar 2019 15 ngày 7 giờ
20Chessfestival Groningen Compact C 19 ngày 3 giờ
21Chessfestival Groningen Compact B 19 ngày 3 giờ
22Chessfestival Groningen Compact A 19 ngày 3 giờ
23Chessfestival Groningen 4K I 19 ngày 3 giờ
24Chessfestival Groningen 4K H 19 ngày 3 giờ
25Chessfestival Groningen 4K G 19 ngày 3 giờ
26Chessfestival Groningen 4K F 19 ngày 3 giờ
27Chessfestival Groningen 4K E 19 ngày 3 giờ
28Chessfestival Groningen 4K D 19 ngày 3 giờ
29Chessfestival Groningen 4K C 19 ngày 3 giờ
30Chessfestival Groningen 4K B 19 ngày 4 giờ
31Chessfestival Groningen 4K A 19 ngày 4 giờ
32Chessfestival Groningen University Challenge 19 ngày 4 giờ
33Chessfestival Groningen Group C 19 ngày 4 giờ
34Chessfestival Groningen Group B 19 ngày 4 giờ
35Chessfestival Groningen Group A 19 ngày 4 giờ
36Chessfestival Groningen University Challenge 26 ngày
37Chessfestival Groningen University Challenge 26 ngày
38DC-2020-8-DEC-Stap 1 District Cup 2020 8 DEC Stap 1 42 ngày 3 giờ
39DC-2020-8-DEC-Stap 3 District Cup 2020 8 DEC Stap 3 42 ngày 3 giờ
40DC-2020-8-DEC-Stap 2 District Cup 2020 8 DEC Stap 2 42 ngày 3 giờ
41DC-2020-8-DEC-Stap 4 District Cup 2020 8 DEC Stap 4 42 ngày 4 giờ
42DKR 2019-2020 43 ngày 19 giờ
43De Pion Jeugd najaar 2019 - F 43 ngày 22 giờ
44De Pion Jeugd najaar 2019 - B 50 ngày 9 giờ
45De Pion Jeugd najaar 2019 - A 55 ngày 9 giờ
46De Pion Jeugd najaar 2019 - D 55 ngày 9 giờ
47De Pion Jeugd najaar 2019 - E 55 ngày 9 giờ
48De Pion Jeugd najaar 2019 - C 64 ngày 9 giờ
49Hoogeveen 2019 Amateur 2 (ochtend) 84 ngày 7 giờ
50Hoogeveen 2019 Amateur 1 (middag) 85 ngày