Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Netherlands (NED)

Flag NED
SốGiảiCập nhật
1Arbiter Training 62 ngày 21 giờ
2Snelschaak 2020 186 ngày 22 giờ
3De Pion Jeugd voorjaar 2020 - F 211 ngày 2 giờ
4De Pion Jeugd voorjaar 2020 - D 211 ngày 2 giờ
5De Pion Jeugd voorjaar 2020 - B 211 ngày 2 giờ
6De Pion Jeugd voorjaar 2020 - E 249 ngày 21 giờ
7De Pion Jeugd voorjaar 2020 - C 249 ngày 21 giờ
8De Pion Jeugd voorjaar 2020 - A 249 ngày 21 giờ
9Utrechtse Meesters 261 ngày 4 giờ
10NBSB Teamkampioenschappen 2020 cat. D 261 ngày 19 giờ
11NBSB Teamkampioenschappen 2020 cat. E 261 ngày 22 giờ
12NOSBO E teamkampioenschap 268 ngày 18 giờ
13NOSBO D teamkampioenschap 268 ngày 18 giờ
14European Corporate Chess Championship 2020 461 ngày 21 giờ
15Batavia Chess Tournament 2020 472 ngày
16DC-2020-16-feb-Stap 3 District Cup 2020 16 feb Stap 3 484 ngày 22 giờ
17DC-2020-16-feb-Stap 1-2 District Cup 2020 16 feb Stap 1 en 2 486 ngày 1 giờ
18DC-2020-16-feb-Stap 4 District Cup 2020 16 feb Stap 4 486 ngày 2 giờ
19Interne Competitie SV De Pion - B1-Groep - Voorjaar 2020 486 ngày 4 giờ
20Interne Competitie SV De Pion - B3-Groep - Voorjaar 2020 496 ngày 22 giờ
21Interne Competitie SV De Pion - B2-Groep - Voorjaar 2020 507 ngày 23 giờ
22DC-2020-12-Jan-Stap 3 District Cup 2020 12 Jan Stap 3 520 ngày 22 giờ
23DC-2020-12-Jan-Stap 4 District Cup 2020 12 Jan Stap 4 521 ngày 1 giờ
24DC-2020-12-Jan-Stap 1 en 2 District Cup 2020 12 Jan Stap 1en 2 521 ngày 1 giờ
25NBSB PK Jeugd 2019-2020 Cat. D 528 ngày 2 giờ
26Interne Competitie SV De Pion - C-groep - Najaar 2019 529 ngày 6 giờ
27Interne Competitie SV De Pion - B-Groep - Najaar 2019 529 ngày 6 giờ
28Interne Competitie SV De Pion - A-Groep - Najaar 2019 529 ngày 6 giờ
29Chessfestival Groningen Compact C 533 ngày 2 giờ
30Chessfestival Groningen Compact B 533 ngày 2 giờ
31Chessfestival Groningen Compact A 533 ngày 2 giờ
32Chessfestival Groningen 4K I 533 ngày 2 giờ
33Chessfestival Groningen 4K H 533 ngày 2 giờ
34Chessfestival Groningen 4K G 533 ngày 2 giờ
35Chessfestival Groningen 4K F 533 ngày 2 giờ
36Chessfestival Groningen 4K E 533 ngày 2 giờ
37Chessfestival Groningen 4K D 533 ngày 2 giờ
38Chessfestival Groningen 4K C 533 ngày 2 giờ
39Chessfestival Groningen 4K B 533 ngày 2 giờ
40Chessfestival Groningen 4K A 533 ngày 2 giờ
41Chessfestival Groningen University Challenge 533 ngày 3 giờ
42Chessfestival Groningen Group C 533 ngày 3 giờ
43Chessfestival Groningen Group B 533 ngày 3 giờ
44Chessfestival Groningen Group A 533 ngày 3 giờ
45DC-2020-8-DEC-Stap 1 District Cup 2020 8 DEC Stap 1 556 ngày 2 giờ
46DC-2020-8-DEC-Stap 3 District Cup 2020 8 DEC Stap 3 556 ngày 2 giờ
47DC-2020-8-DEC-Stap 2 District Cup 2020 8 DEC Stap 2 556 ngày 2 giờ
48DC-2020-8-DEC-Stap 4 District Cup 2020 8 DEC Stap 4 556 ngày 3 giờ
49De Pion Jeugd najaar 2019 - F 557 ngày 21 giờ
50De Pion Jeugd najaar 2019 - B 564 ngày 8 giờ