Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Namibia (NAM)

Flag NAM
SốGiảiCập nhật
1Rubinstein @ 4 Chess Tournament - Advanced Section 55 ngày 6 giờ
2Rubinstein @ 4 Chess Tournament - Beginner Section 55 ngày 6 giờ
3Rubinstein @ 4 Chess Tournament - Intermediate Section 55 ngày 6 giờ
4Zone 3 Junior Open Qualifiers 2021 U10 Open 67 ngày 2 giờ
5Zone 3 Junior Open Qualifiers 2021 U14 Open 67 ngày 2 giờ
6Zone 3 Junior Open Qualifiers 2021 U18 & U20 Open 67 ngày 2 giờ
7Zone 3 Junior Open Qualifiers 2021 U10 Girls 67 ngày 2 giờ
8Zone 3 Junior Open Qualifiers 2021 U14 Girls 67 ngày 2 giờ
9Zone 3 Junior Open Qualifiers 2021 U12 Girls 67 ngày 3 giờ
10Zone 3 Junior Open Qualifiers 2021 U16 Open 67 ngày 3 giờ
11Zone 3 Junior Open Qualifiers 2021 U12 Open 67 ngày 3 giờ
12Zone 3 Junior Open Qualifiers 2021 U8 Girls 67 ngày 3 giờ
13Zone 3 Junior Open Qualifiers 2021 U8 Open 67 ngày 3 giờ
14Zone 3 Junior Open Qualifiers 2021 U16 & U18 Girls 67 ngày 7 giờ
15Zone 3 Junior Open Qualifiers 2021 U20 Open 68 ngày 19 giờ
16Zone 3 Junior Open Qualifiers 2021 U18 Girls 68 ngày 19 giờ
17Zone 3 Junior Open Qualifiers 2021 U16 Girls 68 ngày 19 giờ
18Zone 3 Junior Open Qualifiers 2021 U8 Girls 68 ngày 19 giờ
19Zone 7 Junior Open Qualifier Under 8, 10 Girls, Under 8 Boys 79 ngày 2 giờ
20Zone 2 Zonal Junior Open Girls 81 ngày 3 giờ
21Zone 2 Zonal Junior Open Qualifiers Boys 81 ngày 3 giờ
22Zone 4 Junior Open Qualifiers Boys Under 16 81 ngày 4 giờ
23Zone 4 Junior Open Qualifier 2021 Boys Under 12 81 ngày 4 giờ
24Zone 4 Junior Open Qualifier 2021 Boys Under 14 81 ngày 4 giờ
25 Zone 4 Junior Open Qualifier 2021 Boys Under 18 & 20 81 ngày 4 giờ
26Zone 4 Junior Open Qualifier 2021 Boys Under 10 81 ngày 4 giờ
27Zone 4 Junior Open Qualifier 2021 Girls Under 10 81 ngày 4 giờ
28Zone 4 Junior Open Qualifier 2021 Girls U12-U18 81 ngày 4 giờ
29Zone 7 Junior Open Qualifiers 2021, U14, 16, 18, 20 Girls 81 ngày 5 giờ
30Zone 4 Junior Open Qualifiers Boys Under 16 81 ngày 6 giờ
31Zone 7 Junior Open Qualifiers 2021 Under 16 Boys 81 ngày 9 giờ
32Zone 7 Junior Open Qualifiers 2021 Under 14 Boys 81 ngày 9 giờ
33Zone 7 Junior Open Qualifiers 2021 Under 12 girls 81 ngày 9 giờ
34Zone 7 Junior Open Qualifiers 2021 Under 12 boys 81 ngày 9 giờ
35Zone 7 Junior Open Qualifiers 2021 Under 10 Boys 81 ngày 9 giờ
36Zonal Junior Open Qualifier 2021 Boys Under 14 81 ngày 10 giờ
37Zone 7 Junior Open Qualifiers 2021 Under 18, 20 Boys 81 ngày 23 giờ
38Zonal Junior Open Qualifier 2021 Boys Under 14 82 ngày 6 giờ
39 Zonal Junior Open Qualifier 2021 Boys Under 18 & 20 83 ngày 3 giờ
40National Qualifiers 2021 - Women 85 ngày 20 giờ
41National Qualifiers 2021 - Open 85 ngày 20 giờ
422021 Zonal Junior Open Qualifiers Girls Under 18 86 ngày 1 giờ
432021 Zonal Junior Open Qualifiers Girls Under 12 86 ngày 1 giờ
442021 Zonal Junior Open Qualifiers Boys Under 14 86 ngày 1 giờ
452021 Zonal Junior Open Qualifiers Boys Under 16 86 ngày 2 giờ
462021 Zonal Junior Open Qualifiers Boys Under 10 86 ngày 2 giờ
472021 Zonal Junior Open Qualifiers Boys Under 12 86 ngày 2 giờ
482021 Zonal Junior Open Qualifiers Girls Under 14 86 ngày 8 giờ
492021 Zonal Junior Open Qualifiers Boys Under 18 86 ngày 8 giờ
502021 Zonal Junior Open Qualifiers Girls Under 16 86 ngày 8 giờ