Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Republic of North Macedonia (MKD)

Flag MKD
SốGiảiCập nhật
1Prvenstvo vo standarden sah na grad Skopje (U12) 17 giờ 11 phút
2Youth Tournament DERZHAVIN 2019 (born 2009 or younger) 1 ngày 18 giờ
3Youth Tournament DERZHAVIN 2019 1 ngày 18 giờ
4ALKALOID Rapid Open 2019 3 ngày 21 giờ
5Prvenstvo vo standarden sah na grad Skopje (U16) 4 ngày 5 giờ
6Prvenstvo vo standarden sah na grad Skopje (U18) 4 ngày 6 giờ
7Prvenstvo vo standarden sah na grad Skopje (U10) 4 ngày 6 giờ
8Prvenstvo vo standarden sah na grad Skopje (U08) 4 ngày 6 giờ
9OPEN Prilep 2019 6 ngày 15 giờ
10OPEN Bitola 2019 - Mladinski turnir vo zabrzan sah 6 ngày 15 giờ
11Првенство во шах за млади на град Скопје 2019 ( основни училишта IV - V одд.) 7 ngày 20 giờ
12Првенство во шах за млади на град Скопје 2019 ( основни училишта VIII-IX одд.) 7 ngày 20 giờ
13Првенство во шах за млади на град Скопје 2019 ( основни училишта VI - VII одд.) 7 ngày 20 giờ
14Првенство во шах за млади на град Скопје 2019 ( средни училишта ) 7 ngày 20 giờ
15Првенство во шах за млади на град Скопје 2019 ( основни училишта I - III одд.) 7 ngày 21 giờ
16Blitz Gazi Baba 2019 10 ngày 14 giờ
17Prvenstvo vo standarden sah na grad Skopje (U14) 14 ngày 14 giờ
18Mladinski turnir LASKER 2019 35 ngày 17 giờ
19Women Team Championship of North Macedonia 2019 42 ngày 1 giờ
20Youth Team Championship of North Macedonia-U14 43 ngày 16 giờ
21Youth Team Championship of North Macedonia-U16 43 ngày 22 giờ
22Youth Team Championship of North Macedonia-U18 44 ngày
23Youth Team Championship of North Macedonia-U12 44 ngày
24Youth Team Championship of North Macedonia-U10 44 ngày
25Youth Team Championship of North Macedonia-U08 44 ngày 18 giờ
26International Youth Chess Tournament "Lake Queen 2019"- B (born 2001 or younger) 63 ngày 20 giờ
27International Youth Chess Tournament "Lake Queen 2019"- C (born 2009 or younger) 63 ngày 21 giờ
28International Youth Chess Tournament "Lake Queen 2019"- A (born 2001 or younger) 66 ngày
292nd Memorial Chess Tournament ''Mahi Halili - Lala'' 71 ngày 14 giờ
30Open Championship of North Macedonia 2019 73 ngày 22 giờ
31Women Championship of North Macedonia 2019 74 ngày 17 giờ
32XXVIII Team Championship of North Macedonia 106 ngày 21 giờ
33Championship of North Macedonia for blind and visualy impaired 2019 118 ngày
34INT. YOUTH CHESS RATING TOURNAMENT "Ethno Village Timchevski 2019" (U-20 & G-20) 131 ngày 20 giờ
35INT. YOUTH CHESS RATING TOURNAMENT "Ethno Village Timchevski 2019" (U-12 & G-12) 131 ngày 20 giờ
36CHESS CAMP GAMBIT ASSECO SEE 2019 146 ngày 16 giờ
37Championship of North Macedonia 2019 167 ngày 20 giờ
38KVALITET 2019 - (ELO<2200) 169 ngày 23 giờ
39KVALITET 2019 - C (under 10 year old) 170 ngày
404th Memorial Chess Tournament FADIL NIMANI 170 ngày 19 giờ
41Youth Championships of North Macedonia 2019-U14 194 ngày 23 giờ
42Youth Championships of North Macedonia 2019-U18 194 ngày 23 giờ
43Youth Championships of North Macedonia 2019-G10 195 ngày 2 giờ
44Youth Championships of North Macedonia 2019-G12 195 ngày 2 giờ
45Youth Championships of North Macedonia 2019-U08 195 ngày 3 giờ
46Youth Championships of North Macedonia 2019-U10 195 ngày 3 giờ
47Youth Championships of North Macedonia 2019-U12 195 ngày 3 giờ
48Youth Championships of North Macedonia 2019-U16 195 ngày 3 giờ
49GOSTIVAR OPEN 2019 198 ngày 18 giờ
50Junior Team Match Skopje-TheSsaloniki < 1600 203 ngày 20 giờ