Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Republic of North Macedonia (MKD)

Flag MKD
SốGiảiCập nhật
1The humanitarian tournament LET US HELP NORA 82 ngày 16 giờ
2Bitola Blitz 2020 92 ngày 20 giờ
3SKOPJE OPEN 2019 113 ngày 5 giờ
4ALKALOID Rapid Open 2019 113 ngày 18 giờ
5Youth Tournament DERZHAVIN 2019 126 ngày 22 giờ
6Women Team Championship of North Macedonia 2019 126 ngày 23 giờ
7Youth Tournament DERZHAVIN 2019 (born 2009 or younger) 126 ngày 23 giờ
8Prvenstvo vo standarden sah na grad Skopje (U10) 140 ngày 8 giờ
9Prvenstvo vo standarden sah na grad Skopje (U12) 140 ngày 8 giờ
10Prvenstvo vo standarden sah na grad Skopje (U18) 140 ngày 8 giờ
11Prvenstvo vo standarden sah na grad Skopje (U08) 141 ngày 1 giờ
12OPEN Prilep 2019 152 ngày 17 giờ
13OPEN Bitola 2019 - Mladinski turnir vo zabrzan sah 152 ngày 17 giờ
14Првенство во шах за млади на град Скопје 2019 ( основни училишта IV - V одд.) 153 ngày 22 giờ
15Првенство во шах за млади на град Скопје 2019 ( основни училишта VIII-IX одд.) 153 ngày 22 giờ
16Првенство во шах за млади на град Скопје 2019 ( основни училишта VI - VII одд.) 153 ngày 22 giờ
17Првенство во шах за млади на град Скопје 2019 ( средни училишта ) 153 ngày 22 giờ
18Првенство во шах за млади на град Скопје 2019 ( основни училишта I - III одд.) 153 ngày 22 giờ
19Blitz Gazi Baba 2019 156 ngày 15 giờ
20Mladinski turnir LASKER 2019 176 ngày 1 giờ
21Youth Team Championship of North Macedonia-U14 189 ngày 18 giờ
22Youth Team Championship of North Macedonia-U16 190 ngày
23Youth Team Championship of North Macedonia-U18 190 ngày 1 giờ
24Youth Team Championship of North Macedonia-U12 190 ngày 2 giờ
25Youth Team Championship of North Macedonia-U10 190 ngày 2 giờ
26Youth Team Championship of North Macedonia-U08 190 ngày 20 giờ
27International Youth Chess Tournament "Lake Queen 2019"- B (born 2001 or younger) 209 ngày 21 giờ
28International Youth Chess Tournament "Lake Queen 2019"- C (born 2009 or younger) 209 ngày 23 giờ
292nd Memorial Chess Tournament ''Mahi Halili - Lala'' 217 ngày 15 giờ
30Open Championship of North Macedonia 2019 220 ngày
31Women Championship of North Macedonia 2019 220 ngày 19 giờ
32XXVIII Team Championship of North Macedonia 252 ngày 22 giờ
33Championship of North Macedonia for blind and visualy impaired 2019 264 ngày 1 giờ
34INT. YOUTH CHESS RATING TOURNAMENT "Ethno Village Timchevski 2019" (U-20 & G-20) 277 ngày 21 giờ
35INT. YOUTH CHESS RATING TOURNAMENT "Ethno Village Timchevski 2019" (U-12 & G-12) 277 ngày 22 giờ
36CHESS CAMP GAMBIT ASSECO SEE 2019 292 ngày 18 giờ
37Championship of North Macedonia 2019 313 ngày 22 giờ
38KVALITET 2019 - (ELO<2200) 316 ngày 1 giờ
39KVALITET 2019 - C (under 10 year old) 316 ngày 2 giờ
404th Memorial Chess Tournament FADIL NIMANI 316 ngày 21 giờ
41Youth Championships of North Macedonia 2019-U14 341 ngày
42Youth Championships of North Macedonia 2019-U18 341 ngày 1 giờ
43Youth Championships of North Macedonia 2019-G10 341 ngày 4 giờ
44Youth Championships of North Macedonia 2019-G12 341 ngày 4 giờ
45Youth Championships of North Macedonia 2019-U08 341 ngày 4 giờ
46Youth Championships of North Macedonia 2019-U10 341 ngày 4 giờ
47Youth Championships of North Macedonia 2019-U12 341 ngày 4 giờ
48Youth Championships of North Macedonia 2019-U16 341 ngày 5 giờ
49GOSTIVAR OPEN 2019 344 ngày 20 giờ
50Junior Team Match Skopje-TheSsaloniki < 1600 349 ngày 22 giờ