Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Republic of North Macedonia (MKD)

Flag MKD
SốGiảiCập nhật
1Mladi Nadezi 27 ngày 4 giờ
2Mladi Nadezi 2 27 ngày 6 giờ
3Skopje Open Blitz 2020 97 ngày 3 giờ
4Skopje Open Rapid Junior 2020 97 ngày 8 giờ
5SKOPJE Open Rapid 2020 97 ngày 9 giờ
6WOMEN's TEAM CHAMPIONSHIP OF N.MACEDONIA 2020 Final Group 103 ngày
7WOMEN's TEAM CHAMPIONSHIP OF N.MACEDONIA 2020 Group B 104 ngày 1 giờ
8WOMEN's TEAM CHAMPIONSHIP OF N.MACEDONIA 2020 Group A 104 ngày 1 giờ
9WOMEN's TEAM CHAMPIONSHIP OF N.MACEDONIA 2020 Group B 106 ngày 5 giờ
10WOMEN's TEAM CHAMPIONSHIP OF N.MACEDONIA 2020 Group A 106 ngày 5 giờ
11CHAMPIONSHIP OF N.MACEDONIA FOR BLIND AND VISUALY IMPAIRED 2020 126 ngày 5 giờ
12Youth Championships of North Macedonia 2020-U16 147 ngày 2 giờ
13Youth Championships of North Macedonia 2020-U12 147 ngày 3 giờ
14Youth Championships of North Macedonia 2020-U14 147 ngày 8 giờ
15Youth Championships of North Macedonia 2020-U18 147 ngày 9 giờ
16Youth Championships of North Macedonia 2020-G14 147 ngày 9 giờ
17Youth Championships of North Macedonia 2020-U10 147 ngày 10 giờ
18Youth Championships of North Macedonia 2020-U08 147 ngày 10 giờ
19Youth Championships of North Macedonia 2020-G12 147 ngày 10 giờ
20Youth Championships of North Macedonia 2020-G 8-10 147 ngày 10 giờ
21Youth Championships of North Macedonia 2020-G18 148 ngày 2 giờ
22Qualifications for the Team Championship of N.Macedonia 2020 Final Group 152 ngày 2 giờ
23Qualifications for the Team Championship of N.Macedonia 2020 Group A 153 ngày
24Qualifications for the Team Championship of N.Macedonia 2020 Group B 153 ngày 1 giờ
25Kumanovo - Blitz 2020 320 ngày 2 giờ
26The humanitarian tournament LET US HELP NORA 369 ngày 23 giờ
27Bitola Blitz 2020 385 ngày 4 giờ
28SKOPJE OPEN 2019 405 ngày 13 giờ
29ALKALOID Rapid Open 2019 406 ngày 2 giờ
30Youth Tournament DERZHAVIN 2019 419 ngày 6 giờ
31Women Team Championship of North Macedonia 2019 419 ngày 7 giờ
32Youth Tournament DERZHAVIN 2019 (born 2009 or younger) 419 ngày 7 giờ
33Prvenstvo vo standarden sah na grad Skopje (U10) 432 ngày 16 giờ
34Prvenstvo vo standarden sah na grad Skopje (U12) 432 ngày 16 giờ
35Prvenstvo vo standarden sah na grad Skopje (U18) 432 ngày 16 giờ
36Prvenstvo vo standarden sah na grad Skopje (U08) 433 ngày 9 giờ
37OPEN Prilep 2019 445 ngày 1 giờ
38OPEN Bitola 2019 - Mladinski turnir vo zabrzan sah 445 ngày 1 giờ
39Првенство во шах за млади на град Скопје 2019 ( основни училишта IV - V одд.) 446 ngày 6 giờ
40Првенство во шах за млади на град Скопје 2019 ( основни училишта VIII-IX одд.) 446 ngày 6 giờ
41Првенство во шах за млади на град Скопје 2019 ( основни училишта VI - VII одд.) 446 ngày 6 giờ
42Првенство во шах за млади на град Скопје 2019 ( средни училишта ) 446 ngày 6 giờ
43Првенство во шах за млади на град Скопје 2019 ( основни училишта I - III одд.) 446 ngày 6 giờ
44Blitz Gazi Baba 2019 448 ngày 23 giờ
45Mladinski turnir LASKER 2019 468 ngày 9 giờ
46Youth Team Championship of North Macedonia-U14 482 ngày 2 giờ
47Youth Team Championship of North Macedonia-U16 482 ngày 8 giờ
48Youth Team Championship of North Macedonia-U18 482 ngày 9 giờ
49Youth Team Championship of North Macedonia-U12 482 ngày 10 giờ
50Youth Team Championship of North Macedonia-U10 482 ngày 10 giờ