Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Maldives (MDV)

Flag MDV
SốGiảiCập nhật
1Junior Championship 2020 (U16 Open) 4 giờ 40 phút
2Junior Championship 2020 (U12 Open) 5 giờ
3Junior Championship 2020 (U14 Open) 5 giờ 40 phút
4Junior Championship 2020 (U16 Girls) 5 giờ 55 phút
5Junior Championship 2020 (U18 Girls) 5 giờ 56 phút
6Junior Championship 2020 (U18 Open) 5 giờ 56 phút
7Junior Championship 2020 (U10 Open) 6 giờ 6 phút
8Senior Championship 2020 6 giờ 10 phút
9Junior Championship 2020 (U14 Girls) 6 giờ 17 phút
10Junior Championship 2020 (U8 Girl) 6 giờ 24 phút
11Junior Championship 2020 (U8 Open) 6 giờ 25 phút
12Junior Championship 2020 (U10 Girls) 6 giờ 52 phút
13Junior Championship 2020 (U12 Girls) 1 ngày 5 giờ
141st Street Chess Champioship 29 ngày 1 giờ
15Association Cup 2019 50 ngày 7 giờ
16Police Club Rapid Tournament 2019 112 ngày
17CRC Individual Chess Tournament 2019 121 ngày 5 giờ
18CRC Intersection Chess Tournament 2019 125 ngày 6 giờ
19National Chess Championship 2019 134 ngày 5 giờ
20National Women's Chess Championship 2019 134 ngày 5 giờ
21Kids Rapid Chess Championship 2019 136 ngày 10 giờ
22National Junior Chess Championship 2019 U16 Open 165 ngày 3 giờ
23National Junior Chess Championship 2019 U08 Open 165 ngày 4 giờ
24National Junior Chess Championship 2019 U16 Girls 165 ngày 4 giờ
25National Junior Chess Championship 2019 U14 Open 165 ngày 4 giờ
26National Junior Chess Championship 2019 U14 Girls 165 ngày 5 giờ
27National Junior Chess Championship 2019 U12 Open 165 ngày 5 giờ
28National Junior Chess Championship 2019 U12 Girls 165 ngày 5 giờ
29National Junior Chess Championship 2019 U10 Open 165 ngày 5 giờ
30National Junior Chess Championship 2019 U10 Girls 165 ngày 5 giờ
312nd Inter Office Chess Champioship 2019 187 ngày 23 giờ
32MACL SELECTION 2019 200 ngày
33Castle Invitational Club Rapid Chess Tournament 2019 267 ngày 23 giờ
344th Inter-School Chess Championship 2019- Maldives Under 18 302 ngày
354th Inter-School Chess Championship 2019- Maldives Under 16 302 ngày
364th Inter-School Chess Championship 2019- Maldives Under 14 302 ngày
374th Inter-School Chess Championship 2019- Maldives Under 12 302 ngày
384th Inter-School Chess Championship 2019- Maldives Under 8 302 ngày
394th Inter-School Chess Championship 2019- Maldives Under 10 302 ngày
40Inter School Chess Championship 2018 Under 20 657 ngày 6 giờ
41Inter School Chess Championship 2018 Under 18 657 ngày 6 giờ
42Inter School Chess Championship 2018 Under 16 657 ngày 6 giờ
43Inter School Chess Championship 2018 Under 14 657 ngày 6 giờ
44Inter School Chess Championship 2018 Under 12 657 ngày 6 giờ
45Inter School Chess Championship 2018 Under 10 657 ngày 6 giờ
46Inter School Chess Championship 2018 Under 8 657 ngày 6 giờ
47National Team Selection Tournament 2017 Male 924 ngày 22 giờ
48National Team Selection Tournament 2017 Girls 924 ngày 22 giờ
49Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 9 BOYS 925 ngày 9 giờ
50Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 9 GIRLS 925 ngày 9 giờ