Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Liberia (LBR)

Flag LBR
SốGiảiCập nhật
1Brownell Open SUPER TUESDAY 57 ngày 8 giờ
2Acquire Chess Junior and Intermediate Rapid Tournament (April) 59 ngày 9 giờ
3Acquire Chess Team Tournament 67 ngày 10 giờ
4March Open 81 ngày 1 giờ
5Acquire Chess March 2021 Junior & Intermediate Rapid Tournament 88 ngày 11 giờ
6Sandra Fawcett Open 153 ngày 14 giờ
7Tee Wonakay Yearly Chess Tournament 165 ngày 8 giờ
8Brownell Invitational Tournament 179 ngày 9 giờ
9Abigail BDay Tourney 179 ngày 19 giờ
10December Open 185 ngày 9 giờ
11!0th Street Team Tournament 200 ngày 10 giờ
12November Blitz Test (Karyah School of Chess Excellence) 207 ngày 5 giờ
13November Rapid Test (Karyah School of Chess Excellence) 207 ngày 9 giờ
14Acquire Chess Monthly Intermediate/Junior Chess Tournament 240 ngày 7 giờ
15U20 Maiden Tournament 261 ngày 3 giờ
16LCF Peace and Unification Tournament, 2019 528 ngày 12 giờ
17Mighty Knight Blitz Challenge 531 ngày 18 giờ
182019 Liberia National Individual Chess Championship 543 ngày 5 giờ
19Buchanan Street Chess 548 ngày 6 giờ
20CIA Buchanan Qualifier 551 ngày 18 giờ
21LCF Team Tourney 592 ngày 8 giờ
22LCF Week-end Rapid First Edition 612 ngày 16 giờ
232019 LCF NATIONAL BLITZ TOURNAMENT 617 ngày 2 giờ
24Chugbor Mini Tournament 626 ngày 3 giờ
25"SHOW YOUR JUICE" Tournament 633 ngày 17 giờ
262019 LCF NATIONAL RAPID TOURNAMENT 641 ngày 9 giờ
27LCF Flag Day Rapid Touramet 662 ngày 4 giờ
28LIBERIA CHESS FEDERATION INNAUGURATION CLUBS TEAM TOURNAMENT 855 ngày 18 giờ
29CHILDREN RESCUE CENTER 898 ngày 9 giờ
30Liberia's National Chess Championship 2018 (open) 935 ngày 9 giờ