Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Lebanon (LBN)

Flag LBN
SốGiảiCập nhật
1Soviet Alumni 41 Christmas Chess Tournament 27 ngày 2 giờ
2Taanayel Open 2019 154 ngày 7 giờ
31st Players Rapid Tournament 161 ngày 7 giờ
41st Players Rapid Tournament UNDER 16 161 ngày 8 giờ
51st Players Blitz Tournament 162 ngày 3 giờ
61st Players Classic Tournament 162 ngày 3 giờ
7Saida Festival Open 2019 201 ngày 23 giờ
8Saida Festival Under 08 2019 203 ngày 9 giờ
9Kafaat Juin 2019 221 ngày 6 giờ
10Miche Daher foundation 239 ngày 6 giờ
1110th Beirut International Open Chess Championship (Category A) 265 ngày 11 giờ
1210th Beirut International Open Chess Championship (Category B) 265 ngày 12 giờ
13International Hiwar Tournament 287 ngày 5 giờ
14LBN Final 2018 362 ngày 1 giờ
15Soviet Club Christmas Chess Championship 2018 392 ngày 1 giờ
162018 Christmas Freres Alumni Rapid Chess 406 ngày 5 giờ
17بطولة الاستقلال سفير الداما في العالم فادي عمران 422 ngày 2 giờ
18LBN Individual Rapid Chess Championship 2018 442 ngày 4 giờ
19LBN Individual Rapid Chess Championship 2018 442 ngày 4 giờ
20LBN Individual Rapid Chess Championship 2018 448 ngày 4 giờ
21Jouret El Termos first international Rapid Chess Tournament 498 ngày 12 giờ
22Jouret El Termos first international Rapid Chess Tournament 511 ngày 7 giờ
23Lebanese Individual Chess Championship - Qualifications 2018 513 ngày 3 giờ
24Ahli Saida Rapid Chess Tournament 567 ngày 6 giờ
25Ahli Saida Blitz Chess Tournament "A" 569 ngày 6 giờ
26Ahli Saida Blitz Chess Tournament "A" 569 ngày 8 giờ
27Kafaat Rapid Chess Tournament 580 ngày
282017 Soviet Alumumni 39th Christmas Chess 757 ngày 1 giờ
29Lebanese Indiviual Blitz Chess Championship 2017 796 ngày 12 giờ
309th Beirut International Open 2017 840 ngày 3 giờ
319th Beirut International Open 2017 844 ngày 2 giờ
32Lebanese Indivitual Rapid Chess Championship 2017 856 ngày 4 giờ
33Lebanese Chess clubs 1st Division 864 ngày 1 giờ
34Lebanese Chess clubs 1st Division 879 ngày
35 Lebanese Teams Rapid chess Championship 879 ngày 4 giờ
36InterClubs Blitz Chess Championship 2017 903 ngày 2 giờ
3743rd Lebanese Individual Chess Championship 2017 - Final Stage 907 ngày 18 giờ
38Lebanese Individual Chess Championship 2017 - Qualification Stage 1044 ngày 2 giờ