Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Latvia (LAT)

Flag LAT
SốGiảiCập nhật
1Tematiskais šaha turnīrs ''Spāņu atklātne'' 25.01.2021. 5 giờ 42 phút
2KLIK divcīņas 2. posms - ātrspēle 31.01.2021. 10 giờ 30 phút
3KLIK divcīņas 1. posms - ātrais šahs 30.01.2021. 10 giờ 35 phút
4Latvijas skolu šaha olimpiādes Rīgas reģionālais fināls (1. - 4. klase/zēni) 5 ngày 10 giờ
5Latvijas skolu šaha olimpiādes Rīgas reģionālais fināls (1. - 4. klase/meitenes) 5 ngày 10 giờ
6Latvijas skolu šaha olimpiādes Rīgas reģionālais fināls (5. - 9. klase/zēni) 5 ngày 10 giờ
7Latvijas skolu šaha olimpiādes Rīgas reģionālais fināls (5. - 9. klase/meitenes) 5 ngày 10 giờ
8Latvijas skolu šaha olimpiādes Rīgas reģionālais fināls (10. - 12. klase/zēni) 5 ngày 10 giờ
9Latvijas skolu šaha olimpiādes Rīgas reģionālais fināls (10.-12. klase/meitenes) 5 ngày 10 giờ
10Latvijas skolu šaha olimpiādes Vidzemes reģionālais fināls (1. - 4. klase/zēni) 5 ngày 10 giờ
11Latvijas skolu šaha olimpiādes Vidzemes eģionālais fināls (1. - 4. klase/meit.) 5 ngày 10 giờ
12Latvijas skolu šaha olimpiādes Vidzemes reģionālais fināls (5. - 9. klase/zēni) 5 ngày 10 giờ
13Latvijas skolu šaha olimpiādes Vidzemes reģionālais fināls (5. - 9. klase/meit.) 5 ngày 10 giờ
14Latvijas skolu šaha olimpiādes Vidzemes reģionālais fināls (10.-12. klase/zēni) 5 ngày 10 giờ
15Latvijas skolu šaha olimpiādes Vidzemes reģionālais fināls (10.-12. klase/meit.) 5 ngày 10 giờ
16Latvijas skolu šaha olimpiādes Kurzemes reģionālais fināls (1. - 4. klase/zēni) 5 ngày 10 giờ
17Latvijas skolu šaha olimpiādes Kurzemes reģionālais fināls (1. - 4. klase/meit.) 5 ngày 10 giờ
18Latvijas skolu šaha olimpiādes Kurzemes reģionālais fināls (5. - 9. klase/zēni) 5 ngày 10 giờ
19Latvijas skolu šaha olimpiādes Kurzemes reģionālais fināls (5. - 9. klase/meit.) 5 ngày 10 giờ
20Latvijas skolu šaha olimpiādes Kurzemes reģionālais fināls (10.-12. klase/zēni) 5 ngày 10 giờ
21Latvijas skolu šaha olimpiādes Kurzemes reģionālais fināls (10.-12. klase/meit.) 5 ngày 10 giờ
22Latvijas skolu šaha olimpiādes Latgales reģionālais fināls (1. - 4. klase/zēni) 5 ngày 10 giờ
23Latvijas skolu šaha olimpiādes Latgales reģionālais fināls (1. - 4. klase/meit.) 5 ngày 10 giờ
24Latvijas skolu šaha olimpiādes Latgales reģionālais fināls (5. - 9. klase/zēni) 5 ngày 10 giờ
25Latvijas skolu šaha olimpiādes Latgales reģionālais fināls (5. - 9. klase/meit.) 5 ngày 10 giờ
26Latvijas skolu šaha olimpiādes Latgales reģionālais fināls (10.-12. klase/zēni) 5 ngày 10 giờ
27Latvijas skolu šaha olimpiādes Latgales reģionālais fināls (10.-12. klase/meit.) 5 ngày 10 giờ
28Latvijas skolu šaha olimpiādes Zemgales reģionālais fināls (1. - 4. klase/zēni) 5 ngày 10 giờ
29Latvijas skolu šaha olimpiādes Zemgales reģionālais fināls (1. - 4. klase/meit.) 5 ngày 10 giờ
30Latvijas skolu šaha olimpiādes Zemgales reģionālais fināls (5. - 9. klase/zēni) 5 ngày 10 giờ
31Latvijas skolu šaha olimpiādes Zemgales reģionālais fināls (5. - 9. klase/meit.) 5 ngày 10 giờ
32Latvijas skolu šaha olimpiādes Zemgales reģionālais fināls (10.-12. klase/zēni) 5 ngày 10 giờ
33Latvijas skolu šaha olimpiādes Zemgales reģionālais fināls (10.-12. klase/meit.) 5 ngày 10 giờ
34Tematiskais šaha turnīrs ''Latviešu gambīts'' 12.12.2020. 40 ngày 15 giờ
35Rīgas blics 2020 05.12.2020. 47 ngày 14 giờ
36Rīgas superblics 2020 29.11.2020 53 ngày 8 giờ
37Šaha blics "Latvijai -102" 18.11.2020 63 ngày 11 giờ
38Mikhail Tal Blitz 2020 09.11. 20.00 73 ngày 6 giờ
39XV Termo-Eko cup 2020 Pārcelts !!! 75 ngày 15 giờ
40Latvijas 2020. gada jauniešu čempionāts rapid G-16 Turnīrs pārcelts!!! 76 ngày 15 giờ
41Latvijas 2020. gada junioru čempionāts rapid U-21 Turnīrs pārcelts!!! 76 ngày 15 giờ
42Latvijas 2020. gada junioru čempionāts rapid G-21 Turnīrs pārcelts!!! 76 ngày 15 giờ
43Latvijas 2020. gada jauniešu čempionāts rapid U-16 Turnīrs pārcelts!!! 76 ngày 15 giờ
44Latvijas 2020. gada jauniešu čempionāts rapid G-12 Turnīrs pārcelts!!! 76 ngày 15 giờ
45Latvijas 2020. gada junioru čempionāts ātrspēlē G-21 Turnīrs pārcelts!!! 76 ngày 15 giờ
46Latvijas 2020. gada junioru čempionāts ātrspēlē U-21 Turnīrs pārcelts!!! 76 ngày 15 giờ
47Latvijas 2020. gada jauniešu čempionāts ātrspēlē G-16 Turnīrs pārcelts!!! 76 ngày 15 giờ
48Latvijas 2020. gada jauniešu čempionāts ātrspēlē U-16 Turnīrs pārcelts!!! 76 ngày 15 giờ
49Latvijas 2020. gada jauniešu čempionāts ātrspēlē G-12 Turnīrs pārcelts!!! 76 ngày 15 giờ
50Latvijas 2020. gada jauniešu čempionāts ātrspēlē U-12 Turnīrs pārcelts!!! 76 ngày 15 giờ