Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Kyrgyzstan (KGZ)

Flag KGZ
SốGiảiCập nhật
1Bishkek Chess Club Rapid 17.11.2019 3 ngày 3 giờ
2Открытое первентсво ДЮСШ г. Каракол - до 12 лет - начинающие CCA Karakol 3 ngày 9 giờ
3Открытое Первенство ДЮСШ г. Каракол - Open A CCA Karakol 3 ngày 9 giờ
4Открытое первентсво ДЮСШ г. Каракол - до 10 лет - начинающие CCA Karakol 3 ngày 9 giờ
5Открытое первентсво ДЮСШ г. Каракол - до 8лет - начинающие CCA Karakol 3 ngày 9 giờ
6Открытое первентсво ДЮСШ г. Каракол - до 18 лет - продолжающие CCA Karakol 3 ngày 10 giờ
7Открытое первентсво ДЮСШ г. Каракол - до 14 лет - продолжающие CCA Karakol 3 ngày 10 giờ
8Открытое первентсво ДЮСШ г. Каракол - до 10 лет - продолжающие CCA Karakol 3 ngày 11 giờ
9Bishkek Chess Club Rapid 10.11.2019 10 ngày 3 giờ
10Bishkek Chess Bala Rapid 10.11.2019 10 ngày 9 giờ
11Chui Division Challenges East Rapid 2019 11 ngày 2 giờ
12Чемпионат г.Бишкек-2019_среди мальчиков до 14 лет 11 ngày 3 giờ
13Чемпионат г.Бишкек-2019_среди девочек до 14 лет 11 ngày 4 giờ
14Чемпионат г.Бишкек-2019_среди девочек до 12 лет 11 ngày 4 giờ
15Чемпионат г.Бишкек-2019_среди мальчиков до 12 лет 11 ngày 4 giờ
16Чемпионат г.Бишкек-2019_среди девочек до 16 лет 11 ngày 8 giờ
17Чемпионат г.Бишкек-2019_среди мальчиков до 16 лет 11 ngày 8 giờ
18Чемпионат г.Бишкек-2019_среди девочек до 10 лет 11 ngày 8 giờ
19Чемпионат г.Бишкек-2019_среди мальчиков до 10 лет 11 ngày 8 giờ
20Чемпионат г.Бишкек-2019_среди мальчиков до 8 лет 11 ngày 10 giờ
21Чемпионат г.Бишкек-2019_среди девочек до 8 лет 11 ngày 10 giờ
22Чемпионат г.Бишкек-2019_среди мальчиков до 6 лет 11 ngày 10 giờ
23Чемпионат г.Бишкек-2019_среди девочек до 6 лет 11 ngày 10 giờ
24Чемпионат г.Бишкек-2019_среди юношей и девушек до 18 лет 12 ngày 5 giờ
25Spartakiada gosorganov rapid 2019 12 ngày 9 giờ
26золотая осень 2 разряд Н 13 ngày 4 giờ
27Опен Турнир Алтын-Туйун 13 ngày 4 giờ
28Золотая осень 3 разряд А 13 ngày 6 giờ
29Золотая осень 4 разряд В 13 ngày 9 giờ
30Первый шаг 2010 и старше Е 13 ngày 11 giờ
31Первый шаг 2011-2012 С 13 ngày 13 giờ
32Первый шаг 2013 Д 13 ngày 13 giờ
33Чемпионат г.Бишкек-2019_среди мальчиков до 18 лет 19 ngày 9 giờ
34Чемпионат г.Бишкек-2019_среди девочек до 18 лет 19 ngày 9 giờ
35Чемпионат г.Бишкек-2019_среди девочек до 16 лет 19 ngày 11 giờ
36Чемпионат г.Бишкек-2019_среди девочек до 16 лет 19 ngày 12 giờ
37Bishkek Chess 19 Club Rapid 2710 24 ngày 4 giờ
38October Chess Rapid - League C CCA Karakol 24 ngày 6 giờ
39October Chess Rapid - League B CCA Karakol 24 ngày 7 giờ
40Bishkek Chess 19 Bala Rapid 2710 24 ngày 8 giờ
41October Chess Rapid - League A - девочки CCA Karakol 24 ngày 10 giờ
42October Chess Rapid - League A - юноши CCA Karakol 24 ngày 11 giờ
43October Chess Rapid - League A - до 8 лет мальчики CCA Karakol 24 ngày 11 giờ
44October Chess Rapid - League A - девочки CCA Karakol 24 ngày 12 giờ
45Кубок Билимкана-2019_Мальчики до 14 лет 25 ngày 6 giờ
46Кубок Билимкана-2019_Мальчики до 12 лет 25 ngày 6 giờ
47Кубок Билимкана-2019_Мальчики до 10 лет 25 ngày 6 giờ
48Кубок Билимкана-2019_Девочки до 10-12 лет 25 ngày 6 giờ
49Кубок Билимкана-2019_Девочки до 8 лет 25 ngày 6 giờ
50Кубок Билимкана-2019_Мальчики до 8 лет 25 ngày 6 giờ