Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Kyrgyzstan (KGZ)

Flag KGZ
SốGiảiCập nhật
1Impuls2021 16 giờ 44 phút
2II Опен Рапид "Академии Шахмат" 1 ngày 19 giờ
3Sezdbekovyh Chess 140121 3 ngày 18 giờ
4Чемпионат Кыргызской Республики 2021 среди мальчиков до 12 лет [2010-2009] 5 ngày 19 giờ
5Чемпионат Кыргызской Республики 2021 среди мальчиков до 10 лет [2012-2011] 5 ngày 19 giờ
6Чемпионат Кыргызской Республики 2021 среди девочек до 10 лет [2012-2011] 5 ngày 19 giờ
7Чемпионат Кыргызской Республики 2021 среди девочек до 12 лет [2010-2009] 5 ngày 20 giờ
8Чемпионат Кыргызской Республики 2021 среди девочек до 14 лет [2008-2007] 5 ngày 20 giờ
9Чемпионат Кыргызской Республики 2021 среди мальчиков до 14 лет [2008-2007] 5 ngày 23 giờ
10Чемпионат Кыргызской Республики 2021 среди юношей до 18 лет [2004-2003] 5 ngày 23 giờ
11Чемпионат Кыргызской Республики 2021 среди мальчиков до 16 лет [2006-2005] 6 ngày
12Чемпионат Кыргызской Республики 2021 среди мальчиков до 8 лет [2014-2013] 6 ngày 1 giờ
13Чемпионат Кыргызской Республики 2021 среди девушек до 18 лет [2004-2003] 6 ngày 2 giờ
14Чемпионат Кыргызской Республики 2021 среди девочек до 8 лет [2014-2013] 6 ngày 2 giờ
15Чемпионат Кыргызской Республики 2021 среди мальчиков до 6 лет [2015 и младше] 6 ngày 3 giờ
16Чемпионат Кыргызской Республики 2021 среди девочек до 6 лет [2015 и младше] 6 ngày 3 giờ
17Sezdbekovyh Chess 110121 7 ngày 15 giờ
18Чемпионат Кыргызской Республики 2021 среди девочек до 16 лет [2006-2005] 8 ngày
19Первый Опен Рапид "Академии Шахмат" 8 ngày 18 giờ
20Altyn Tyiun ch 2021 A 9 ngày
21Altyn Tyiun ch 2021 B 9 ngày 21 giờ
22Altyn Tyiun ch 2021 C 9 ngày 23 giờ
23Altyn Tyiun ch 2021 D 10 ngày 1 giờ
24Altyn Tyiun ch 2021 E 10 ngày 2 giờ
25Creative-Taalim Cup 181220 18 ngày
26Tokmok rapid 301220 18 ngày 20 giờ
27Issykkul Chess Championship 2020 - Men and Women 18 ngày 22 giờ
28Cup rapıd 12 2020 U11 21 ngày 23 giờ
29Открытое Первенство ДЮСШ г.Каракол - [2007-2002] 21 ngày 23 giờ
30Cup rapid 12 2020 U6 22 ngày
31Cup rapıd 12 2020 U8 22 ngày 18 giờ
32Открытое Первенство ДЮСШ г.Каракол - [2011-2008] 22 ngày 19 giờ
33Открытое Первенство ДЮСШ г.Каракол - [2012 и младше] 23 ngày
34Чемпионат Иссык-Кульской области 2020 - М16 (2006-2005) 29 ngày 21 giờ
35Чемпионат Иссык-Кульской области 2020 - М14 (2008-2007) 29 ngày 22 giờ
36Чемпионат Иссык-Кульской области 2020 - М18 (2004-2003) 29 ngày 22 giờ
37Чемпионат Иссык-Кульской области 2020 - Д14 (2008-2007) 29 ngày 23 giờ
38Чемпионат Иссык-Кульской области 2020 - Д18 (2004-2003) 30 ngày 2 giờ
39Чемпионат Иссык-Кульской области 2020 - Д16 (2006-2005) 31 ngày 3 giờ
40Чемпионат Иссык-Кульской области 2020 - М12 (2010-2009) 32 ngày 22 giờ
41Чемпионат Иссык-Кульской области 2020 - Д10 (2012-2011) 32 ngày 22 giờ
42Чемпионат Иссык-Кульской области 2020 - М10 (2012-2011) 32 ngày 23 giờ
43Чемпионат Иссык-Кульской области 2020 - Д12 (2010-2009) 32 ngày 23 giờ
44Чемпионат Иссык-Кульской области 2020 - М8 (2014-2013) 33 ngày
45Чемпионат Иссык-Кульской области 2020 - М6 (2015 и младше) 34 ngày 23 giờ
46Чемпионат Иссык-Кульской области 2020 - Д8 (2014-2013) 34 ngày 23 giờ
47Чемпионат Иссык-Кульской области 2020 - Д6 (2015 и младше) 34 ngày 23 giờ
48Karakol December Chess Rapid 4 - Second League 36 ngày 23 giờ
49Karakol December Chess Rapid 4 - Third League 37 ngày
50Karakol December Chess Rapid 4 - Fifth League 37 ngày 1 giờ