Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Kenya (KEN)

Flag KEN
SốGiảiCập nhật
1Davinci Cabin Invitational Rapids Chess Tournament 80 ngày 18 giờ
2Kitui Trainers Mini Tourna 2021 81 ngày 11 giờ
3Headstart Africa Kisii University Open 85 ngày
4Sun and Shield Internal Chess Tournament Under 8 97 ngày 11 giờ
5Sun and Shield Internal Chess Tournament Under 10 97 ngày 11 giờ
6Sun and Shield Internal Chess Tournament Under 14 97 ngày 11 giờ
7DAYSTAR 21 144 ngày 2 giờ
8Terrian Invitational Rapid Challenge - Ladies 148 ngày 8 giờ
9Terrian Invitational Rapid Challenge - Men 153 ngày 7 giờ
10The Ultimate Terrian Challenge : Mehul Gohil (1983) vs Ben Nguku (2056) 178 ngày 3 giờ
11DAYSTAR CHESS CHAMPIONSHIP- End of Year 193 ngày 6 giờ
12KING OF CHESS KISII UNIVERSITY MEN'S LEAGUE 324 ngày 9 giờ
13Online Olympiad Team - Open Section 328 ngày 10 giờ
14Online Olympiad Team - Ladies Section 328 ngày 10 giờ
15Test Tournament 364 ngày 5 giờ
16Battle For Migingo Online Blitz Ladies Edition 2020 403 ngày 22 giờ
17Online Chess Supremacy Ladies Championship 2020 416 ngày 10 giờ
18Match Challenge - Namale Ben Nguku (2029) vs Methu Joseph Muragu (2125) 451 ngày 1 giờ
193rd Laviva Lounge Chess Rapid 458 ngày 1 giờ
20KNYCC 2020 - Trans Nzoia Regional Qualifier; Under 8 465 ngày 4 giờ
21North Rift Region National Youth Qualifiers - Under 18 Open 465 ngày 4 giờ
22North Rift Region National Youth Qualifiers - Under 18 Girls 465 ngày 4 giờ
23North Rift Region National Youth Qualifiers - Under 16 Boys 465 ngày 4 giờ
24North Rift Region National Youth Qualifiers - Under 16 Girls 465 ngày 4 giờ
25North Rift Region National Youth Qualifiers - Under 14 Boys 465 ngày 4 giờ
26North Rift Region National Youth Qualifiers - Under 14 Girls 465 ngày 4 giờ
27KNYCC 2020 - Trans Nzoia Regional Qualifier; Under 18 465 ngày 4 giờ
28KNYCC 2020 - Trans Nzoia Regional Qualifier; Under 16 465 ngày 4 giờ
29KNYCC 2020 - Trans Nzoia Regional Qualifier; Under 14 465 ngày 4 giờ
30KNYCC 2020 - Trans Nzoia Regional Qualifier; Under 12 465 ngày 4 giờ
31KNYCC 2020 - Trans Nzoia Regional Qualifier; Under 10 465 ngày 4 giờ
32MERU KYNCCC REGIONAL QUALIFIERS 2020 U18 466 ngày 3 giờ
33MERU KYNCCC REGIONAL QUALIFIERS 2020 U16 466 ngày 3 giờ
34Coast Open Fide Rated Tournament 2020 - Open Section 466 ngày 3 giờ
35KUSA Womens' Championship Games 2020 466 ngày 4 giờ
36Coast Open Fide Rated Tournament 2020 - Junior Section 466 ngày 4 giờ
37KNYCCC - Kiambu Regional Qualifiers 2020 U16 Girls 466 ngày 4 giờ
38KNYCCC - Kiambu Regional Qualifiers 2020 U14 Girls 466 ngày 4 giờ
39KNYCCC - Kiambu Regional Qualifiers 2020 U10 Girls 466 ngày 4 giờ
40KNYCCC - Kiambu Regional Qualifiers 2020 U10 Boys 466 ngày 4 giờ
41KNYCCC - Kiambu Regional Qualifiers 2020 U8 Boys 466 ngày 4 giờ
42KNYCCC - Kiambu Regional Qualifiers 2020 U8 Girls 466 ngày 4 giờ
43KNYCCC - Kiambu Regional Qualifiers 2020 U18 Girls 466 ngày 4 giờ
44KNYCCC - Kiambu Regional Qualifiers 2020 U16 Boys 466 ngày 5 giờ
45KNYCCC - Kiambu Regional Qualifiers 2020 U18 Boys 466 ngày 5 giờ
46KNYCCC - Kiambu Regional Qualifiers 2020 U12 Girls 466 ngày 5 giờ
47KNYCCC - Kiambu Regional Qualifiers 2020 U12 Boys 466 ngày 5 giờ
48KNYCCC - Kiambu Regional Qualifiers 2020 U14 Boys 466 ngày 6 giờ
49AGA KHAN CHESS CHAMPIONSHIP KISUMU U10 466 ngày 6 giờ
50AGA KHAN CHESS CHAMPIONSHIP KISUMU U16 466 ngày 6 giờ