Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jordan (JOR)

Flag JOR
SốGiảiCập nhật
1Asian Seniors Zone 3.1 over 65 193 ngày 8 giờ
2Asian Seniors Zone 3.1 over 50 194 ngày 7 giờ
3Asian Seniors Zone 3.1 over 65 194 ngày 8 giờ
4Asian Junior Online Ch 2020 - Zone 3.1 Qualification 241 ngày 4 giờ
5Asian Girls Under 20 Online Ch 2020 - Zone 3.1 Qualification 241 ngày 4 giờ
6Secnd Jordanian Lawyers Tournament-2020 315 ngày 7 giờ
7First Classification Tournament-2020 Open 317 ngày 1 giờ
8البطولة الاولى لموظفي وزارة الاشغال العامة والاسكان 328 ngày 6 giờ
9First Stage Individual Kingdom Tournament -2020 Under-R1700 329 ngày 1 giờ
10The Second Chess Championship For Capital Bank 330 ngày 6 giờ
11First Grade Clubs Chess Championship-2019 399 ngày
12Second Grade Clubs Chess Championship-2019 401 ngày 1 giờ
13بطولة الجامعات الاردنية للشطرنج السريع للطالبات 2019 م 418 ngày 7 giờ
14بطولة الشطرنج السريع للجامعات الاردنية2019م 418 ngày 7 giờ
1527th Prince Mohamed Tournament- 2019 Open 462 ngày 4 giờ
16Asia Chess Academy Rapid Tournament-2019 Youth 477 ngày 1 giờ
17Asia Chess Academy Rapid Tournament-2019 Cadet 477 ngày 1 giờ
181th Jordan Chess Festival Tournament Blits Team 2019 496 ngày 20 giờ
191th Jordan Chess Festival Tournament Rabid 2019 496 ngày 20 giờ
201th Jordan Chess Festival Tournament Blits Famealey Team 2019 496 ngày 20 giờ
211th Jordan Chess Feestival Tournament Blits 2019 496 ngày 20 giờ
22Second Classification Tournament 2019 Open 511 ngày
23Final Kindom Tournament 2019- Women- 533 ngày 1 giờ
24Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U10-F 547 ngày 8 giờ
25Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U18-F 547 ngày 8 giờ
26Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 u-16 547 ngày 8 giờ
27Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-20 547 ngày 8 giờ
28Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U20-F 547 ngày 8 giờ
29Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-18 547 ngày 8 giờ
30Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U6+8F 547 ngày 8 giờ
31Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U12-F 547 ngày 8 giờ
32Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-10 547 ngày 8 giờ
33Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-12 547 ngày 8 giờ
34Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-14 547 ngày 9 giờ
35Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U14-F 547 ngày 9 giờ
36Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U16-F 547 ngày 9 giờ
37Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-8 547 ngày 10 giờ
38Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-6 547 ngày 11 giờ
39fuheis Orthodox Club Rapid Chess Tournrment Open 559 ngày 2 giờ
40Final Kingdom Tournament 2019 559 ngày 23 giờ
41Asian Zone 3.1 - Men - 2019 577 ngày 7 giờ
42Asian Zone 3.1 - Women - 2019 577 ngày 8 giờ
43Second Blitz Tournament- 2019 609 ngày 20 giờ
44First Rapid Tournament 2019 616 ngày 19 giờ
45First Blitz Tournament 2019 623 ngày 20 giờ
46First Blitz Tournament 2019 623 ngày 20 giờ
472019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-14 M 630 ngày
482019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-12 F 630 ngày
492019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-12 630 ngày 1 giờ
502019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-10 630 ngày 1 giờ