Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jordan (JOR)

Flag JOR
SốGiảiCập nhật
1First Grade Clubs Chess Championship-2019 107 ngày 22 giờ
2Second Grade Clubs Chess Championship-2019 109 ngày 23 giờ
3بطولة الجامعات الاردنية للشطرنج السريع للطالبات 2019 م 127 ngày 4 giờ
4بطولة الشطرنج السريع للجامعات الاردنية2019م 127 ngày 4 giờ
527th Prince Mohamed Tournament- 2019 Open 171 ngày 2 giờ
6Asia Chess Academy Rapid Tournament-2019 Youth 185 ngày 23 giờ
7Asia Chess Academy Rapid Tournament-2019 Cadet 185 ngày 23 giờ
81th Jordan Chess Festival Tournament Blits Team 2019 205 ngày 18 giờ
91th Jordan Chess Festival Tournament Rabid 2019 205 ngày 18 giờ
101th Jordan Chess Festival Tournament Blits Famealey Team 2019 205 ngày 18 giờ
111th Jordan Chess Feestival Tournament Blits 2019 205 ngày 18 giờ
12Second Classification Tournament 2019 Open 219 ngày 22 giờ
13Final Kindom Tournament 2019- Women- 241 ngày 23 giờ
14Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U10-F 256 ngày 6 giờ
15Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U18-F 256 ngày 6 giờ
16Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 u-16 256 ngày 6 giờ
17Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-20 256 ngày 6 giờ
18Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U20-F 256 ngày 6 giờ
19Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-18 256 ngày 6 giờ
20Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U6+8F 256 ngày 6 giờ
21Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U12-F 256 ngày 6 giờ
22Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-10 256 ngày 6 giờ
23Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-12 256 ngày 6 giờ
24Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-14 256 ngày 6 giờ
25Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U14-F 256 ngày 6 giờ
26Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U16-F 256 ngày 7 giờ
27Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-8 256 ngày 7 giờ
28Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-6 256 ngày 9 giờ
29fuheis Orthodox Club Rapid Chess Tournrment Open 267 ngày 23 giờ
30Final Kingdom Tournament 2019 268 ngày 21 giờ
31Asian Zone 3.1 - Men - 2019 286 ngày 4 giờ
32Asian Zone 3.1 - Women - 2019 286 ngày 5 giờ
33Second Blitz Tournament- 2019 318 ngày 18 giờ
34First Rapid Tournament 2019 325 ngày 17 giờ
35First Blitz Tournament 2019 332 ngày 18 giờ
36First Blitz Tournament 2019 332 ngày 18 giờ
372019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-14 M 338 ngày 22 giờ
382019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-12 F 338 ngày 22 giờ
392019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-12 338 ngày 23 giờ
402019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-10 338 ngày 23 giờ
412019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-16 F 339 ngày
422019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-14 F 339 ngày
432019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-10 F 339 ngày
442019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-16 339 ngày
452019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-8 +6 F 339 ngày
462019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-20 +18 F 339 ngày
472019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-8 339 ngày 1 giờ
482019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-6 340 ngày 2 giờ
492019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-20 +18 340 ngày 4 giờ
50Middle Stage Kindom Tournament-2019- 1700 up 352 ngày 21 giờ