Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jamaica (JAM)

Flag JAM
SốGiảiCập nhật
1Qualifiers for The National (ABSOLUTE) & (WOMENS) Championships 2021 - WOMENS 84 ngày 15 giờ
2Qualifiers for The National (ABSOLUTE) & (WOMENS) Championships 2021 - Absolute 84 ngày 15 giờ
3K.I.D.S CLUB INTERNATIONAL CHESS TOURNAMENT 2021 - U1700 94 ngày 21 giờ
4K.I.D.S CLUB INTERNATIONAL CHESS TOURNAMENT 2021 - U1300 94 ngày 21 giờ
5Qualifiers for The National JUNIOR U-20 Championships 2021 - ABSOLUTE 100 ngày 13 giờ
6Qualifiers for The National JUNIOR U-20 Championships 2021 - FEMALE 100 ngày 13 giờ
7Qualifiers for The National JUNIOR U-20 (ABSOLUTE) & (FEMALE) Championships 2021 - Absolute 100 ngày 20 giờ
8Qualifiers for The National JUNIOR U-20 (ABSOLUTE) & (FEMALE) Championships 2021 - Female 100 ngày 20 giờ
9IA FM John Powell Open Online 2021 - OPEN Section 142 ngày 18 giờ
10IA FM John Powell Open Online 2021 - U1600 Section 142 ngày 18 giờ
11IA FM John Powell Open Online 2021 - U1300 ABS Section 142 ngày 18 giờ
12IA FM John Powell Open Online 2021 - U1300 FEM Section 142 ngày 18 giờ
13CM Neil Fairclough Rapid Championship Online 2020 - JUNIOR ABS 170 ngày 19 giờ
14CM Neil Fairclough Rapid Championship Online 2020 - OPEN ABS 170 ngày 19 giờ
15NM Thomas Figueroa Memorial Blitz Championship Online 2020 - OPEN ABS 171 ngày 21 giờ
16NM Thomas Figueroa Memorial Blitz Championship Online 2020 - JUNIOR ABS 171 ngày 21 giờ
17CM Neil Fairclough Rapid Championship Online 2020 - JUNIOR FEM 176 ngày
18CM Neil Fairclough Rapid Championship Online 2020 - OPEN FEM 176 ngày
19NM Thomas Figueroa Memorial Blitz Championship Online 2020 - OPEN FEM 176 ngày 1 giờ
20NM Thomas Figueroa Memorial Blitz Championship Online 2020 - JUNIOR FEM 176 ngày 1 giờ
21Frederick Cameron Open Online 2020 - U1300 ABS 177 ngày 13 giờ
22Frederick Cameron Open Online 2020 - U1600 177 ngày 13 giờ
23Frederick Cameron Open Online 2020 - OPEN 177 ngày 13 giờ
24Frederick Cameron Open Online 2020 - U1300 ABS 177 ngày 13 giờ
25Jamaica Bishops Team Round Robin Oct 2020 229 ngày 15 giờ
26Red Skorpion 255 ngày 16 giờ
27FIDE Online Olympiad 2020 Playoffs JAM Female 335 ngày 12 giờ
28FIDE Online Olympiad 2020 Playoffs JAM Absolute 335 ngày 13 giờ
29IA CM Robert Wheeler Online Chess Rapids 2020 Open Section 373 ngày 17 giờ
30Davy's Online Blitz Knockout Caribbean Edition May 2020 380 ngày 19 giờ
31IA CM Robert Wheeler Online Chess Rapids 2020 Intermediate Section 381 ngày 14 giờ
32IA CM Robert Wheeler Online Chess Rapids 2020 Amateur U1300 (FEM) Section 388 ngày 19 giờ
33IA CM Robert Wheeler Online Chess Rapids 2020 Amateur U1300 (ABS) Section 388 ngày 20 giờ
34National Age Group Championships 2020 Under-10 Absolute Section 462 ngày 11 giờ
35National Age Group Championships 2020 Under-12 Female Section 462 ngày 13 giờ
36National Age Group Championships 2020 Under-12 Absolute Section 462 ngày 13 giờ
37National Age Group Championships 2020 Under-14 Absolute Section 462 ngày 13 giờ
38National Age Group Championships 2020 Under-16 Female Section 462 ngày 14 giờ
39National Age Group Championships 2020 Under-16 Absolute Section 462 ngày 14 giờ
40National Age Group Championships 2020 Under-14 Female Section 462 ngày 14 giờ
41National Age Group Championships 2020 Under-08 Female Section 462 ngày 15 giờ
42National Age Group Championships 2020 Under-08 Absolute Section 462 ngày 15 giờ
43National Age Group Championships 2020 Under-10 Female Section 462 ngày 15 giờ
44National Age Group Championships 2020 Under-18 Absolute Section 462 ngày 15 giờ
45National High Schools Chess Championships 2019/20 Finals 471 ngày 23 giờ
46National High Schools Chess Championships 2019/20 Playoffs 476 ngày 1 giờ
47Presidents Invitational 2020 479 ngày 23 giờ
48National Championships 2020 Female 479 ngày 23 giờ
49National Championships 2020 Absolute 479 ngày 23 giờ
50Primary School's Chess Championships 2020 Under 8 Section 502 ngày 17 giờ