Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jamaica (JAM)

Flag JAM
SốGiảiCập nhật
1IA FM John Powell Open 2020 FIDE Open Section 19 phút
2IA FM John Powell Open 2020 FIDE U-1600 Section 32 phút
3IA FM John Powell Open 2020 FIDE Rapid U-1300 (ABS) Section 20 giờ 58 phút
4IA FM John Powell Open 2020 FIDE Rapid U-1300 (FEM) Section 22 giờ 47 phút
5National Junior Championships (Fem) 2020 Playoffs 6 ngày 20 giờ
6National Junior Championships (Abs) 2020 Playoffs 6 ngày 20 giờ
7National Junior Championships (Abs) 2020 10 ngày 2 giờ
8National Junior Championships (Fem) 2020 10 ngày 2 giờ
9National Junior Championships (Abs) 2020 13 ngày 18 giờ
10National Junior Championships (Fem) 2020 13 ngày 19 giờ
11National High Schools Chess Championships 2019/20 Playoffs 23 ngày 18 giờ
12National High Schools Chess Championships 2019/20 Finals 23 ngày 18 giờ
13Frederick Cameron Open 2019 FIDE U-1600 Section 32 ngày 22 giờ
14Frederick Cameron Open 2019 JCF Rapid U-1300 (Female) Section 32 ngày 22 giờ
15Frederick Cameron Open 2019 JCF Rapid U-1300 (Absolute) Section 32 ngày 22 giờ
16Frederick Cameron Open 2019 FIDE Open Section 32 ngày 22 giờ
17STAPS Intra School Chess Showdown 2019 40 ngày 22 giờ
18WIM Deborah Richards-Porter Ladies Chess Tournament 2019 Under-12 & Under-10 Section 42 ngày 21 giờ
19WIM Deborah Richards-Porter Ladies Chess Tournament 2019 High School U1200 Section 42 ngày 21 giờ
20WIM Deborah Richards-Porter Ladies Chess Tournament 2019 OPEN Section 42 ngày 21 giờ
21WIM Deborah Richards-Porter Ladies Chess Tournament 2019 Under-08 Section 42 ngày 21 giờ
22WIM Deborah Richards-Porter Ladies Chess Tournament 2019 Under-10 Section 43 ngày 23 giờ
23National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 5 Preliminaries 50 ngày 16 giờ
24National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 6 Preliminaries 55 ngày
25National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 4a Preliminaries 57 ngày 13 giờ
26National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 4b Preliminaries 57 ngày 22 giờ
27National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 3a Preliminaries 60 ngày 12 giờ
28National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 3b Preliminaries 60 ngày 12 giờ
29National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 6b Preliminaries 63 ngày 1 giờ
30National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 5b Preliminaries 63 ngày 1 giờ
31National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 2b Preliminaries 63 ngày 1 giờ
32National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 2a Preliminaries 63 ngày 1 giờ
33National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 1a & 1b Preliminaries 63 ngày 1 giờ
34Chess in Motion Academy Rapid 2019 Open / High School Section 69 ngày 4 giờ
35National High Schools Chess Championships 2019/20 Zone 1b Preliminaries 69 ngày 19 giờ
36Chess in Motion Academy Rapid 2019 U-06 HUNT THE KING (ABS) Section 70 ngày 17 giờ
37Chess in Motion Academy Rapid 2019 U-08 Section 70 ngày 17 giờ
38Chess in Motion Academy Rapid 2019 U-12 Section 70 ngày 17 giờ
39Chess in Motion Academy Rapid 2019 U-1100 Section 70 ngày 17 giờ
40Chess in Motion Academy Rapid 2019 U-10 HUNT THE KING (ABS) Section 70 ngày 17 giờ
41Chess in Motion Academy Rapid 2019 U-900 Section 70 ngày 17 giờ
42Chess in Motion Academy Rapid 2019 U-10 Section 70 ngày 17 giờ
43Chess in Motion Academy Rapid 2019 U-06 HUNT THE KING (FEM Section 71 ngày 9 giờ
44Chess in Motion Academy Rapid 2019 U-10 HUNT THE KING (FEM Section 71 ngày 10 giờ
45The KE4 Enterprises Ltd (UK) Jamaica Open 2019 FIDE Open Section 76 ngày
46The KE4 Enterprises Ltd (UK) Jamaica Open 2019 FIDE U-1600 Section 76 ngày
47The KE4 Enterprises Ltd (UK) Jamaica Open 2019 JCF Rapid U-1300 (Absolute) Section 76 ngày 1 giờ
48The KE4 Enterprises Ltd (UK) Jamaica Open 2019 JCF Rapid U-1300 (Female) Section 76 ngày 1 giờ
49The Queen's Preparatory Open 2019 Hunt the King 104 ngày 16 giờ
50The Queen's Preparatory Open 2019 Unrated Under 900 104 ngày 16 giờ