Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Israel (ISR)

Flag ISR
SốGiảiCập nhật
1Israel Championship 2020 17 ngày 17 giờ
2תחרות בשיטת ויינשטיין -נובמבר/דצמבר 2020 21 ngày 10 giờ
3Elitzur December IM 22 ngày 22 giờ
4Elitzur GM C 22 ngày 22 giờ
5Elitzur GM B 22 ngày 22 giờ
6Elitzur GM A 22 ngày 22 giờ
7שח-חורף 20-21 עד 1600 22 ngày 22 giờ
8שח-חורף 20-21 עד מד-כושר 1400 23 ngày 20 giờ
9Women Israel Championship 2020 24 ngày 23 giờ
10Kiryat Ono Autumn 2020 25 ngày 11 giờ
11תחרות בקצב ארוך 26 ngày 15 giờ
12Blitz Nahariya 28 ngày 12 giờ
13טסט 2020 29 ngày 11 giờ
14מוקדמות אליפות הארץ תל אביב עד גיל 13 31 ngày 19 giờ
15מוקדמות אליפות הארץ תל אביב עד גיל 15 31 ngày 20 giờ
16Mukdamot U11 Beer Sheva 31 ngày 21 giờ
17Mukdamot Noar age 15 Zikhron Ya'akov 32 ngày 13 giờ
18Mukdamot Noar age 13 Zikhron Ya'akov 32 ngày 13 giờ
19Mukdamot Noar age 9 Zikhron Ya'akov 32 ngày 13 giờ
20Mukdamot Noar age 7 Zikhron Ya'akov 32 ngày 13 giờ
21Mukdamot Noar age 11 Zikhron Ya'akov 32 ngày 13 giờ
22 Eitan Amitai Memorial Hanukka Rapid Juniors Herzliya 2020 32 ngày 23 giờ
23מוקדמות אליפות הארץ עד גיל 15 אחה''צ 33 ngày 17 giờ
24מוקדמות אליפות הארץ עד גיל 11 אחה''צ 33 ngày 17 giờ
25מוקדמות אליפות הארץ עד גיל 7 אחה''צ 33 ngày 18 giờ
26מוקדמות אליפות הארץ עד גיל 13 אחה''צ 33 ngày 18 giờ
27מוקדמות אליפות הארץ עד גיל 9 אחה''צ 33 ngày 18 giờ
28מוקדמות גיל 15 אשדוד 2020 33 ngày 19 giờ
29מוקדמות אליפות ישראל גיל 11 2020 אשדוד 33 ngày 20 giờ
30תחרות איתן אמיתי הרצליה משנית 33 ngày 21 giờ
31מוקדמות גיל 9 2020 אשדוד 33 ngày 21 giờ
32מוקדמות גיל 7 2020 אשדוד 33 ngày 22 giờ
33מוקדמות אליפות הארץ תל אביב עד גיל 9, עד גיל 11 33 ngày 22 giờ
34מוקדמות אליפות הארץ עד גיל 13 בוקר 33 ngày 22 giờ
35מוקדמות אליפות הארץ עד גיל 11 בוקר 33 ngày 22 giờ
36מוקדמות אליפות ישראל -מחוזר ירושלים גיל 13 33 ngày 22 giờ
37מוקדמות אליפות ישראל -מחוזר ירושלים גיל 11 33 ngày 22 giờ
38מוקדמות אליפות הארץ עד גיל 9 בוקר 33 ngày 23 giờ
39מוקדמות אליפות הארץ עד גיל 7 בוקר 33 ngày 23 giờ
40מוקדמות אליפות ישראל -מחוזר ירושלים גיל 15 34 ngày
41 אשדוד מוקדמות אליפות ישרל עד גיל 13 34 ngày 19 giờ
42Cancelled 36 ngày 8 giờ
43מוקדמות אליפות ישראל -מחוזר ירושלים גיל 13 36 ngày 14 giờ
44Mukdamot Noar age 9 Zikhron Ya'akov 36 ngày 16 giờ
45מוקדמות אליפות ישראל -מחוזר ירושלים גיל 13 37 ngày 20 giờ
46Mukdamot Noar age 7 Zikhron Ya'akov 39 ngày 19 giờ
47מוקדמות אליפות ישראל -מחוזר ירושלים גיל 9 39 ngày 20 giờ
48Closed GM Tournament Ramat Gan 2020 44 ngày 11 giờ
49semi final Israeli chapionship Kfar Saba 2020 50 ngày 18 giờ
50תחרות אקטיבי מעל 1600 - 24.11 - ראשון לציון 54 ngày 13 giờ