Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Iraq (IRQ)

Flag IRQ
SốGiảiCập nhật
1Iraqi Final-Second Stage for Men 2019 7 giờ 19 phút
21st Sulaymaniyah Chess Classic Tournament 2019 14 ngày 5 giờ
31st Sulaymaniyah Chess Classic Tournament 2019 16 ngày 1 giờ
4 Uneversity of Kurdistan Hawler Championship 27 ngày 3 giờ
5Khanzad Blitz Championship 32 ngày 20 giờ
6بطولة محافظة ديالى بالشطرنج الخاطف الاسبوعية 38 ngày 9 giờ
7بطولة محافظة ديالى بالشطرنج الخاطف 45 ngày 8 giờ
8Baghad open chess championship 73 ngày
915thKhanzad Rapid Chess Championship 73 ngày 23 giờ
10First South International Chess Tournament 2019 77 ngày 21 giờ
11basrah-2019 78 ngày 20 giờ
129Th Khanzad Blitz Chess Championship 86 ngày 21 giờ
13Dr.Saeed-4 98 ngày 3 giờ
14Dr.Saeed4.TUNx 98 ngày 3 giờ
15بطولة عاطر كوركيس هرمز 100 ngày 1 giờ
16Irqai Kurdistan Region Youth Chess Championship U12 101 ngày 1 giờ
17Irqai Kurdistan Region Youth Chess Championship U20 101 ngày 1 giờ
1814th Khanzad Rapid Chess Championship. 103 ngày 7 giờ
19Iraqi Clubs Championship under(16) 2019 103 ngày 7 giờ
20Iraqi Clubs Championship under(20) 2019 111 ngày 23 giờ
21IRAQI Youth U20,U18,U16 Championships(Open) 2019 113 ngày 7 giờ
22Iraqi tournament under 16 , 18 , 20 years for Girls 2019 113 ngày 8 giờ
23Khanzad Chess Championship U20 ,U18 .U16 , U14 124 ngày
24Khanzad Chess CHhampionship U12 , U10 , U8 124 ngày
25Khanzad Chess CHhampionship U12 , U10 , U8 125 ngày
26Starring chess champion Souad Ibrahim 148 ngày 10 giờ
27Iraq chess championship un 14 boys 158 ngày 7 giờ
28Iraq Chess championship un 14 Girls 158 ngày 7 giờ
29Iraq Kurdistan Region Clubs Chess Champioships For Men 2019 164 ngày 1 giờ
30 5th Tournament of Alhadaf Chess Club (Rapid 2019) The late Kamal, Jalal Mostafa 165 ngày 17 giờ
312nd tournament (the late Kamal, Jalaluddin Mostafa) international 2019 165 ngày 17 giờ
32Iraqi chess league for clubs under 12 years 166 ngày 5 giờ
33Iraqi final championship for age groups for girls under 12 years 167 ngày 8 giờ
34Iraqi final championship for age groups for girls under 10 years 167 ngày 9 giờ
35Iraqi final championship for age groups for boys under 10 years 167 ngày 9 giờ
36Iraqi final championship for age groups for boys under 12 years 167 ngày 9 giờ
37Iraqi final championship for age groups for girls under 8 years 167 ngày 9 giờ
38Iraqi final championship for age groups for boys under 8 years 167 ngày 9 giờ
392nd Kamal International Classic Tournamnet 169 ngày 1 giờ
401st Erbil Chess Rapid Tournament 2019 174 ngày 10 giờ
41 5th Tournament of Alhadaf Chess Club (Rapid 2019) The late Kamal, Jalal Mostafa 192 ngày
42RHEA 192 ngày 7 giờ
4313th Khanzad Rapid Chess Championship 195 ngày 15 giờ
448Th Khanzad Blitz Chess Championship 214 ngày 19 giờ
45 31th IRAQI Clubs Championship 2019 232 ngày 17 giờ
4613Th Khanzad Classic Classic Championship 233 ngày 1 giờ
474th Ur international championship -blitz 2019 242 ngày 7 giờ
48 IRAQ INTERNATIONAL CHESS CHAMPIONSHIP 2019(Blitis) (OPEN) 250 ngày 22 giờ
49بطولة جامعات العراق طالبات 273 ngày 1 giờ
50بطولة جامعات العراق 273 ngày 3 giờ