Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Ireland (IRL)

Flag IRL
SốGiảiCập nhật
1Skerries Community Games (Unofficial) 2019 8 giờ 46 phút
2Skerries Turkey Open 2019 4 ngày 5 giờ
3Mick Germaine Cup 2019 7 ngày 6 giờ
4Sona Irish Youth Super Cup 2019 U19 21 ngày 7 giờ
5Sona Irish Supercup Blitz 2019 21 ngày 7 giờ
6Sona Irish Youth Super Cup 2019 U12 21 ngày 10 giờ
7Sona Irish Youth Super Cup 2019 U14 21 ngày 11 giờ
8Sona Irish Youth Super Cup 2019 U10 22 ngày 8 giờ
9Bray-Greystones Club Tournament 2019-20 26 ngày 7 giờ
10The ICU November Blitz 2019 34 ngày 21 giờ
11The Irish Women's Championship 2019 34 ngày 21 giờ
12W8 Junior Fun Rapid November 2019 36 ngày 9 giờ
13Skerries Autumn Open 2019 45 ngày 9 giờ
14The Irish New Year Norm Events 2020 GM Norm 47 ngày 7 giờ
15The Irish New Year Norm Events 2020 IM Norm 2 47 ngày 7 giờ
16The Irish New Year Norm Events 2020 IM Norm 1 47 ngày 7 giờ
17Skerries Autumn Seagulls 2019 73 ngày 16 giờ
18Irish Rapid Championship 2019 77 ngày 6 giờ
19Irish Blitz Championship 2019 77 ngày 6 giờ
20Elm Mount Club Championships 2019 Section C 80 ngày 6 giờ
21St Andrews Charity Classic 2019 Masters 84 ngày 10 giờ
22St Andrews Charity Classic 2019 Challengers 84 ngày 10 giờ
23St Andrews Charity Classic 2019 Major 84 ngày 10 giờ
24Bray Open 2019 84 ngày 11 giờ
25Elm Mount Club Championships 2019 Section D 88 ngày 5 giờ
26City Of Dublin Masters 2019 90 ngày 14 giờ
27City Of Dublin Championship 2019 90 ngày 14 giờ
28City Of Dublin Major 2019 90 ngày 14 giờ
29City Of Dublin Challenger 2019 90 ngày 14 giờ
30Dun Laoghaire Rapidplay 2019 102 ngày 11 giờ
31Elm Mount Club Championship 2019 Section A 108 ngày 5 giờ
32Elm Mount Club Championship Section B 111 ngày 5 giờ
33Irish Championships 2019 Open Weekender 125 ngày 6 giờ
34The Irish Championship 2019 125 ngày 6 giờ
35The Irish Championship 2019 Blitz 125 ngày 6 giờ
36The Irish Championship 2019 Rapid 125 ngày 6 giờ
37The Irish Weekday Open 2019 128 ngày 14 giờ
38The Irish Championship 2019 Challenger 133 ngày 9 giờ
39The Irish Championship 2019 Major 133 ngày 9 giờ
40Robinson 2019 141 ngày 11 giờ
41Gilbert 2019 141 ngày 16 giờ
42Stokes 2019 141 ngày 16 giờ
43Glorney 2019 141 ngày 16 giờ
44Glorney Gilbert Norm Event 2019 144 ngày 6 giờ
45Glorney 2019 144 ngày 14 giờ
46Stokes 2019 144 ngày 15 giờ
47Gilbert 2019 144 ngày 15 giờ
48Robinson 2019 144 ngày 15 giờ
49Branagan Cup 2019 168 ngày 6 giờ
50Killane Shield and William Brennan Cup 2019 168 ngày 7 giờ