Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Ireland (IRL)

Flag IRL
SốGiảiCập nhật
1The Dublin Rapid Championship 2020 2 ngày 8 giờ
2Skerries Club Championships Section D 3 ngày 12 giờ
3The Dublin Blitz Championship 2020 16 ngày 10 giờ
4Gonzaga Classic 2020 Masters 23 ngày 11 giờ
5Connaught Junior Rapid Chess Championship 2020 38 ngày 11 giờ
6The Irish New Year Norm Events 2020 Blitz 43 ngày 6 giờ
7The Irish New Year Group 1650+ 2020 43 ngày 7 giờ
8The Irish New Year Norm Events 2020 GM Norm 43 ngày 9 giờ
9Irish 50+/65+ Championship 2020 43 ngày 10 giờ
10The Irish New Year Norm Events 2020 IM Norm 1 43 ngày 10 giờ
11The Irish New Year Norm Events 2020 IM Norm 2 43 ngày 10 giờ
12The Irish New Year Group 1200-1700 2020 43 ngày 10 giờ
13Leinster Junior Chess Championships 2020 U14 43 ngày 10 giờ
14Leinster Junior Chess Championships 2020 U19 43 ngày 10 giờ
15Leinster Junior Chess Championships 2020 U11 46 ngày 10 giờ
16Leinster Junior Chess Championships 2020 U9 46 ngày 10 giờ
17Leinster Junior Chess Championships 2020 U16 47 ngày 10 giờ
18Leinster Junior Chess Championships 2020 U12 47 ngày 10 giờ
19Leinster Junior Chess Championships 2020 U8 48 ngày 15 giờ
20Leinster Junior Chess Championships 2020 U10 48 ngày 15 giờ
21Skerries Community Games (Unofficial) 2019 63 ngày 7 giờ
22Skerries Turkey Open 2019 63 ngày 7 giờ
23Mick Germaine Cup 2019 72 ngày 8 giờ
24Sona Irish Youth Super Cup 2019 U19 86 ngày 9 giờ
25Sona Irish Supercup Blitz 2019 86 ngày 9 giờ
26Sona Irish Youth Super Cup 2019 U12 86 ngày 12 giờ
27Sona Irish Youth Super Cup 2019 U14 86 ngày 13 giờ
28Sona Irish Youth Super Cup 2019 U10 87 ngày 10 giờ
29Bray-Greystones Club Tournament 2019-20 91 ngày 9 giờ
30The ICU November Blitz 2019 99 ngày 23 giờ
31The Irish Women's Championship 2019 99 ngày 23 giờ
32W8 Junior Fun Rapid November 2019 101 ngày 11 giờ
33Skerries Autumn Open 2019 110 ngày 11 giờ
34Skerries Autumn Seagulls 2019 138 ngày 18 giờ
35Irish Rapid Championship 2019 142 ngày 8 giờ
36Irish Blitz Championship 2019 142 ngày 8 giờ
37Elm Mount Club Championships 2019 Section C 145 ngày 9 giờ
38St Andrews Charity Classic 2019 Masters 149 ngày 12 giờ
39St Andrews Charity Classic 2019 Challengers 149 ngày 12 giờ
40St Andrews Charity Classic 2019 Major 149 ngày 12 giờ
41Bray Open 2019 149 ngày 13 giờ
42Elm Mount Club Championships 2019 Section D 153 ngày 7 giờ
43City Of Dublin Masters 2019 155 ngày 16 giờ
44City Of Dublin Championship 2019 155 ngày 16 giờ
45City Of Dublin Major 2019 155 ngày 16 giờ
46City Of Dublin Challenger 2019 155 ngày 16 giờ
47Dun Laoghaire Rapidplay 2019 167 ngày 13 giờ
48Elm Mount Club Championship 2019 Section A 173 ngày 7 giờ
49Elm Mount Club Championship Section B 176 ngày 7 giờ
50Irish Championships 2019 Open Weekender 190 ngày 8 giờ