Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Ireland (IRL)

Flag IRL
SốGiảiCập nhật
1Skerries Community Games Combined U16, U13, U11 41 ngày 3 giờ
2Skerries Turkey Open 2020 41 ngày 3 giờ
3The Irish Championship 2020 165 ngày 4 giờ
4Skerries Club Championships Section D 241 ngày 6 giờ
5Skerries Rapid Club Chammpionships 2020 253 ngày 1 giờ
6The Irish Team Blitz Championships 2020 326 ngày 3 giờ
7The Dublin Rapid Championship 2020 340 ngày 1 giờ
8The Dublin Blitz Championship 2020 354 ngày 2 giờ
9Gonzaga Classic 2020 Masters 361 ngày 4 giờ
10Connaught Junior Rapid Chess Championship 2020 376 ngày 4 giờ
11The Irish New Year Norm Events 2020 Blitz 380 ngày 23 giờ
12The Irish New Year Norm Events 2020 IM Norm 2 381 ngày
13The Irish New Year Group 1650+ 2020 381 ngày
14The Irish New Year Norm Events 2020 GM Norm 381 ngày 2 giờ
15Irish 50+/65+ Championship 2020 381 ngày 3 giờ
16The Irish New Year Norm Events 2020 IM Norm 1 381 ngày 3 giờ
17The Irish New Year Group 1200-1700 2020 381 ngày 3 giờ
18Leinster Junior Chess Championships 2020 U14 381 ngày 3 giờ
19Leinster Junior Chess Championships 2020 U19 381 ngày 3 giờ
20Leinster Junior Chess Championships 2020 U11 384 ngày 2 giờ
21Leinster Junior Chess Championships 2020 U9 384 ngày 2 giờ
22Leinster Junior Chess Championships 2020 U16 385 ngày 3 giờ
23Leinster Junior Chess Championships 2020 U12 385 ngày 3 giờ
24Leinster Junior Chess Championships 2020 U8 386 ngày 8 giờ
25Leinster Junior Chess Championships 2020 U10 386 ngày 8 giờ
26Skerries Community Games (Unofficial) 2019 401 ngày
27Skerries Turkey Open 2019 401 ngày
28Mick Germaine Cup 2019 410 ngày 1 giờ
29Sona Irish Youth Super Cup 2019 U19 424 ngày 2 giờ
30Sona Irish Supercup Blitz 2019 424 ngày 2 giờ
31Sona Irish Youth Super Cup 2019 U12 424 ngày 5 giờ
32Sona Irish Youth Super Cup 2019 U14 424 ngày 6 giờ
33Sona Irish Youth Super Cup 2019 U10 425 ngày 3 giờ
34The ICU November Blitz 2019 437 ngày 16 giờ
35The Irish Women's Championship 2019 437 ngày 16 giờ
36W8 Junior Fun Rapid November 2019 439 ngày 4 giờ
37Skerries Autumn Open 2019 448 ngày 4 giờ
38Irish Rapid Championship 2019 480 ngày 1 giờ
39Irish Blitz Championship 2019 480 ngày 1 giờ
40Elm Mount Club Championships 2019 Section C 483 ngày 1 giờ
41St Andrews Charity Classic 2019 Masters 487 ngày 5 giờ
42St Andrews Charity Classic 2019 Challengers 487 ngày 5 giờ
43St Andrews Charity Classic 2019 Major 487 ngày 5 giờ
44Bray Open 2019 487 ngày 6 giờ
45Elm Mount Club Championships 2019 Section D 491 ngày
46City Of Dublin Masters 2019 493 ngày 9 giờ
47City Of Dublin Championship 2019 493 ngày 9 giờ
48City Of Dublin Major 2019 493 ngày 9 giờ
49City Of Dublin Challenger 2019 493 ngày 9 giờ
50Dun Laoghaire Rapidplay 2019 505 ngày 6 giờ