Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Iran (IRI)

Flag IRI
SốGiảiCập nhật
1Golestan Province Rapid Chess Tournament- Physical Education Week 1 ngày 22 giờ
2Eugène Leclercq 2 Memorial 2 ngày 19 giờ
3مسابقات سریع هفتگی هیات شطرنج خراسان رضوی 4 ngày 4 giờ
4جشنواره شطرنج خانواده هیات شمیرانات 1399 4 ngày 21 giờ
5gm chess 4 ngày 22 giờ
6Dorna Cup Feridoon Kenar 4 ngày 22 giờ
7Eugène Leclercq 1 Memorial 4 ngày 23 giờ
8Sirjan Blind chess tournament 1399 5 ngày
9Mosabeghat Haftegi Bashgahe Pishgam Ghale 1 Aban 5 ngày 21 giờ
10shahriar chess school 5 ngày 22 giờ
11shahriar chess school 6 ngày 20 giờ
12مسابقات شطرنج گروه پیشرفته باشگاه شطرنج پیشگام رشت - مهر 1399 6 ngày 20 giờ
13مسابقات شطرنج گروه متوسطه باشگاه شطرنج پیشگام رشت - مهر 1399 6 ngày 22 giờ
14Golestan Province Rapid Chess Tournament- Physical Education Week ریتد- جمعه 2 آبان 1399 9 ngày 19 giờ
15Esfahan Tournament Online 1399 - Boy U16 10 ngày 8 giờ
16Esfahan Bilitz Championship Tournament Online 1399 10 ngày 17 giờ
17Mosabeghat Haftegi Bashgahe Shatranj Ghale 24 Mehr 12 ngày 21 giờ
18shahriar chess school 12 ngày 22 giờ
19shahriar chess school 13 ngày 20 giờ
20Philekhoob Mehr Cup Rapid 1399 18 ngày 20 giờ
21Shahriar Chess School 20 ngày 20 giờ
22"dokhtaran birjand" 25 ngày 3 giờ
23مسابقات سریع هفتگی هیات شطرنج خراسان رضوی 26 ngày 21 giờ
24Mosabeghate Haftegi Bashgahe Shatranje Ghale 10 Mehr 26 ngày 21 giờ
25Shahriar chess school 26 ngày 21 giờ
26shahriar chess school 27 ngày 20 giờ
27شانزدهمین دوره قهرمانی فصل پیشگام رشت 1399-7-9 27 ngày 21 giờ
28"Rapid Defa Moghadas Birjand" 31 ngày 8 giờ
29Golestan Province Social Security Organization Chess Tournament 31 ngày 19 giờ
30مسابقات شطرنح هفتگی باشگاه شطرنج نخبگان رشت 99.7.5 31 ngày 21 giờ
31Malayer Rapid Cup 4 Mehr 99((Hafteye Defae Moghaddas)) 32 ngày 4 giờ
32Foladshahr Cup Online Chess Tournament 33 ngày
33Mosabeghat Haftegi Bashgahe Shatranj Ghale 33 ngày 21 giờ
34مسابقات سریع هفتگی هیات شطرنج خراسان رضوی 33 ngày 21 giờ
35Shahriar Chess School 33 ngày 22 giờ
36shahriar chess school 34 ngày 20 giờ
371st Mehdi Bouyeh Blitz Cup (Online) 35 ngày 7 giờ
38دومین دوره مسابقات دوره ای باشگاه شطرنج ذهن برتر جدول B 36 ngày 3 giờ
39مسابقات شطرنج گروه پیشرفته باشگاه شطرنج پیشگام رشت - شهریور 1399 36 ngày 20 giờ
40مسابقات شطرنج گروه متوسطه باشگاه شطرنج پیشگام رشت - شهریور 1399 36 ngày 21 giờ
41فینال مسابقات غیر حضوری دانش آموزان دختر کشور - زیر 15سال 37 ngày 4 giờ
42Esfahan Tournament Online 1399 - Boy U16 37 ngày 7 giờ
43اولین دوره مسابقات غیر حضوری دانش آموزان دختر کشور - زیر 15سال 37 ngày 22 giờ
44اولین دوره مسابقات غیر حضوری دانش آموزان دختر کشور - زیر 17 سال 37 ngày 22 giờ
45Urmia Rapid Weekly Chess Tournament 990627 38 ngày 23 giờ
46مسابقات سریع هفتگی هیات شطرنج خراسان رضوی 38 ngày 23 giờ
47Haftegi Bashgahe Shatranje Ghale 27 Shahrivar 38 ngày 23 giờ
48shahriar chess school 38 ngày 23 giờ
49ShahriarChessSchool 38 ngày 23 giờ
50yasin 38 ngày 23 giờ