Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: India (IND)

Flag IND
SốGiảiCập nhật
1Anil Singh Memorial "Chess for Everyone" FIDE Rating Chess Tournament 343 ngày 15 giờ
2Eklavya Chess (Men) Tournament 2019 350 ngày 14 giờ
3Eklavya Chess (Women) Tournament 2019 350 ngày 14 giờ
4BIHAR STATE SENIOR CHESS CHAMPIONSHIP-2019 436 ngày 14 giờ
5Bihar State Inter School Chess Championship-2019 (U-14 Open) 441 ngày 15 giờ
6Bihar State Inter School Chess Championship-2019 (U-16 Girls) 441 ngày 15 giờ
7Bihar State Inter school Chess Championship-2019 (U-16 Open) 441 ngày 15 giờ
8Bihar State Inter School Chess Championship-2019 (U-14 Girls) 441 ngày 15 giờ
9Bihar State Inter School Chess Championship-2019 (U-12 Girls) 441 ngày 15 giờ
10Bihar State inter School Chess Championship-2019 (U-10 Girls) 441 ngày 15 giờ
11Bihar State Inter School Chess Championship-2019 (U-12 Open) 441 ngày 15 giờ
12Bihar State Inter School Chess Championship-2019 (U-10 Open) 441 ngày 15 giờ
13Bihar State Inter School Chess Championship-2019 (U-8 Open) 441 ngày 16 giờ
14Bihar State Inter School Chess Championship-2019 (U-8 Girls) 441 ngày 16 giờ
15Bihar State Inter School Chess Championship-2019 (U-6 Open) 441 ngày 16 giờ
16Bihar State Inter School Chess Championship-2019 (U-6 Girls) 441 ngày 16 giờ
17BALKESHWAR PRASAD MEMORIAL ALL INDIA FIDE RATING TOURNAMENT2019 480 ngày 18 giờ
18Smart Girl FIDE Rating Chess Tournament 492 ngày 18 giờ
1934th All India Postal Chess Championship 2019 (Individual) 518 ngày 17 giờ
2034th All India Postal Chess Championship 2019. 521 ngày 13 giờ
21ABCA Golden Jubilee Fide Rating Chess Tournament-2019 586 ngày 16 giờ
22Eklavya-2018, Bihar State Inter University Sports Meet (Chess-Boys) 777 ngày 14 giờ
23Bihar State Senior Chess Chamionship 2018 791 ngày 15 giờ
24ECR Open Rapid Chess Challenger-2018 867 ngày 16 giờ