Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: India (IND)

Flag IND
SốGiảiCập nhật
1"Chess for Everyone" FIDE Rating Chess Tournament; Cash Prize: 51000/- ; Entry Fee - Rs. 250 Only ! ; For Entries - 7004356367; 9835447465; 9430238272 3 ngày 12 giờ
2"Chess for Everyone" FIDE Rating Chess Tournament; Cash Prize: 51000/- ; Entry Fee - Rs. 250 Only ! ; For Entries - 7004356367; 9835447465; 9430238272 15 ngày 2 giờ
3Eklavya Inter University Chess Tournament 2019 56 ngày 19 giờ
4BIHAR STATE SENIOR CHESS CHAMPIONSHIP-2019 64 ngày 20 giờ
5Bihar State Inter School Chess Championship-2019 (U-14 Open) 69 ngày 21 giờ
6Bihar State Inter School Chess Championship-2019 (U-16 Girls) 69 ngày 22 giờ
7Bihar State Inter school Chess Championship-2019 (U-16 Open) 69 ngày 22 giờ
8Bihar State Inter School Chess Championship-2019 (U-14 Girls) 69 ngày 22 giờ
9Bihar State Inter School Chess Championship-2019 (U-12 Girls) 69 ngày 22 giờ
10Bihar State inter School Chess Championship-2019 (U-10 Girls) 69 ngày 22 giờ
11Bihar State Inter School Chess Championship-2019 (U-12 Open) 69 ngày 22 giờ
12Bihar State Inter School Chess Championship-2019 (U-10 Open) 69 ngày 22 giờ
13Bihar State Inter School Chess Championship-2019 (U-8 Open) 69 ngày 22 giờ
14Bihar State Inter School Chess Championship-2019 (U-8 Girls) 69 ngày 22 giờ
15Bihar State Inter School Chess Championship-2019 (U-6 Open) 69 ngày 22 giờ
16Bihar State Inter School Chess Championship-2019 (U-6 Girls) 69 ngày 22 giờ
17BALKESHWAR PRASAD MEMORIAL ALL INDIA FIDE RATING TOURNAMENT2019 109 ngày
18Smart Girl FIDE Rating Chess Tournament 121 ngày
1934th All India Postal Chess Championship 2019 (Individual) 147 ngày
2034th All India Postal Chess Championship 2019. 149 ngày 20 giờ
21ABCA Golden Jubilee Fide Rating Chess Tournament-2019 214 ngày 22 giờ
22Eklavya-2018, Bihar State Inter University Sports Meet (Chess-Boys) 405 ngày 21 giờ
23Bihar State Senior Chess Chamionship 2018 419 ngày 21 giờ
24ECR Open Rapid Chess Challenger-2018 495 ngày 23 giờ
25Bihar State U-13 (Boys) Chess Chamionship 2018 601 ngày 1 giờ
26Republic Day Chess Tournament 2018 721 ngày 21 giờ
27Khadi India 55th National Premier Chess Championship 2017 798 ngày 22 giờ
2847th National Junior (U-19) Open Chess Championship-2017 858 ngày 23 giờ
2932nd National Junior (U-19) Girls Chess Championship-2017 858 ngày 23 giờ
30Bhagalpur District Open Chess Championship 951 ngày
31Safali Open Chess Championship 957 ngày 23 giờ