Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: India (IND)

Flag IND
SốGiảiCập nhật
1Second Offline Varun Shatranj Ghar Practice Chess Tournament-2021 1 ngày 11 giờ
2First Offline Varun Shatranj Ghar Practice Chess Tournament-2021 6 ngày 15 giờ
3ChessMantra Round Robin 5-Dec-2020 (Internal Event) 49 ngày 12 giờ
429th Varun Shatranj Ghar Round Robin Chess Tournament-2020 Play at Home and Stay Save 187 ngày 13 giờ
528th Varun Shatranj Ghar U16 Mixed Round Robin Chess Tournament-2020 Play at Home at Stay Save 192 ngày 20 giờ
625th Varun Shatranj Ghar U17 Round Robin Chess Tournament-2020 198 ngày 10 giờ
722nd Varun Shatranj Ghar U14 Mixed Round Robin Practice Chess Tournament-2020 Play at your home and Stay Save 205 ngày 7 giờ
821st Varun Shatranj Ghar U14 Mixed Round Robin Practice Chess Tournament-2020 Play at your home and Stay Save 210 ngày 10 giờ
920th Varun Shatranj Ghar Round Robin Practice Chess Tournament-2020 Play at your home and Stay Save 215 ngày 7 giờ
1018th Varun Shatranj Ghar Round Robin Practice Chess Tournament-2020 Play at your home and Stay Save 220 ngày 9 giờ
1117th Varun Shatranj Ghar Round Robin Practice Chess Tournament-2020 Play at your home and Stay Save 225 ngày 6 giờ
1215th Varun Shatranj Ghar Swiss Practice Chess Tournament-2020 Play at own home and stay save 230 ngày 7 giờ
1314th Varun Shatranj Ghar Round Robin Practice Chess Tournament-2020 Play at own home and stay save 235 ngày 9 giờ
1412th Varun Shatranj Ghar Only Female Round Robin Practice Chess Tournament-2020 Play at home and stay save 240 ngày 7 giờ
1511th Varun Shatranj Ghar U11 Mixed Round Robin Practice Chess Tournament-2020 Play at home and Stay Save 245 ngày 8 giờ
169th Varun Shatranj Ghar Only Female Round Robin Practice Chess Tournament-2020 Play at home and Stay Save 250 ngày 7 giờ
178th Varun Shatranj Ghar U11 Round Robin Practice Chess Tournament-2020 Play at home and stay save 255 ngày 7 giờ
187th Varun Shatranj Ghar Swiss Practice Chess Tournament-2020 Play at home and Stay Save 260 ngày 8 giờ
196th Varun Shatranj Ghar Round Robin Practice Chess Tournament Play at Home and Stay Save 265 ngày 7 giờ
205th Varun Shatranj Ghar Round Robin Practice Chess Tournament-2020 Play at home 270 ngày 9 giờ
214th Varun Shatranj Ghar Round Robin Practice Chess Tournament-2020 Play at home and Stay Save 275 ngày 10 giờ
223rd Varun Shatranj Ghar Round Robin Practice Chess Tournament-2020 Play at home and Stay Save 278 ngày 10 giờ
232nd Varun Shatranj Ghar Round Robin Practice Chess Tournament-2020 Play at home and Stay Save 285 ngày 9 giờ
241st Varun Shatranj Ghar Round Robin Practice Chess Tournament-2020,ELO:0-1300 Play at your home and Stay Save. 290 ngày 10 giờ
25Ferozpur Junior District Chess Championship-2020 377 ngày 14 giờ
2623rd Ferozpur Senior District Open Chess Championship-2020 377 ngày 15 giờ
2717th Punjab Kesari Chess Championship (Category Novice) (If You Have Played Any Tournament Earlier, WApp message to Kirti Sharma 9872274817) 385 ngày 15 giờ
2817th Punjab Kesari Chess Championship (Category U-9) Round Robin 385 ngày 15 giờ
2917th Punjab Kesari Chess Championship (2020 Category B) (If Any Correction Send WApp message to Kirti Sharma 9872274817) 385 ngày 15 giờ
3017th Punjab Kesari Chess Championship (Category U-13) (If Any Correction Send WApp message to Kirti Sharma 9872274817) 385 ngày 15 giờ
3117th Punjab Kesari Chess Championship (Category U-7) (If Any Correction Send WApp message to Kirti Sharma 9872274817) 385 ngày 16 giờ
3217th Punjab Kesari Chess Championship (2020 Category A) (If Any Correction Send WApp message to Kirti Sharma 9872274817) 385 ngày 16 giờ
3317th Punjab Kesari Chess Championship (Category Open) (If Any Correction Send WApp message to Kirti Sharma 9872274817) 385 ngày 16 giờ
3417th Punjab Kesari Chess Championship (Category U-11) (If Any Correction Send WApp message to Kirti Sharma 9872274817) 385 ngày 16 giờ
35Ludhiana District Inter School U13 Chess Championship-2019 For Correction Call/Wapp Mr.Vikas Sharma-98157-30066,Wapp only Varun-7696228617 412 ngày 18 giờ
36Ludhiana District Inter School U15 Chess Championship-2019 For Correction Call/Wapp Mr.Vikas Sharma-98157-30066,Wapp only Varun-7696228617 412 ngày 18 giờ
37Ludhiana District Inter School U11 Chess Championship-2019 For Correction Call/Wapp Mr.Vikas Sharma-98157-30066,Wapp only Varun-7696228617 412 ngày 18 giờ
38Ludhiana District Inter School U09 Chess Championship-2019 For Correction Call/Wapp Mr.Vikas Sharma-98157-30066,Wapp only Varun-7696228617 412 ngày 18 giờ
39Ludhiana District Inter School U07 Chess Championship-2019 For Correction Call/Wapp Mr.Vikas Sharma-98157-30066,Wapp only Varun-7696228617 412 ngày 18 giờ
40ChessMantra Open Event (Round Robin) Sun, 24-Nov-2019 https://www.ChessMantra.in 426 ngày 13 giờ
4116th Punjab Kesari Chess Championship (Under 07) 426 ngày 15 giờ
4216th Punjab Kesari Chess Championship (Under 09) 426 ngày 15 giờ
4316th Punjab Kesari Chess Championship (Under 11) 426 ngày 15 giờ
4416th Punjab Kesari Chess Championship (Under 13) 426 ngày 15 giờ
4516th Punjab Kesari Chess Championship (Under 15) 426 ngày 15 giờ
4616th Punjab Kesari Chess Championship (Open) 426 ngày 15 giờ
4716th Punjab Kesari Chess Championship (Novice) 426 ngày 15 giờ
482nd Master Nainu Ram Memorial Junior U-11 426 ngày 15 giờ
492nd Master Nainu Ram Memorial Junior U-15 & U-19 426 ngày 15 giờ
50SPORTS FIESTA PRAYAS 2019 433 ngày 14 giờ