Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Hong Kong (HKG)

Flag HKG
SốGiảiCập nhật
1栢龍贊助:Kidult C 第二季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(4月1日分站) 2 ngày 6 giờ
2栢龍贊助:Kidult C 第一季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(3月25日分站) 9 ngày 23 giờ
3Hong Kong Chess Championships 2020 Open 81 ngày 9 giờ
4Hong Kong Chess Championships 2020 Women 82 ngày 20 giờ
5Caissa Winter Festival 2020 Blitz Leg 84 ngày 2 giờ
6Caissa Winter Festival 2020 Rapid Leg 84 ngày 3 giờ
7Kidult C: Hong Kong Online STANDARD Series - Bronze A [Season 1] 85 ngày 3 giờ
8Kidult C Academy - Winter Holiday 2019 Rapid Open 87 ngày 1 giờ
9Hong Kong National Junior Chess Championships 2020 U12 91 ngày 5 giờ
10Hong Kong National Junior Chess Championships 2020 U10 91 ngày 5 giờ
11Hong Kong National Junior Chess Championships 2020 U14 91 ngày 5 giờ
12Hong Kong National Junior Chess Championships 2020 U18 91 ngày 5 giờ
13Hong Kong National Junior Chess Championships 2020 U8 91 ngày 6 giờ
14Hong Kong National Junior Chess Championships 2020 U16 91 ngày 7 giờ
15全港青年象棋比賽(2019-20年度)大專及青年組 105 ngày 4 giờ
16全港青年象棋比賽(2019-20年度)初中組 105 ngày 4 giờ
17全港青年象棋比賽(2019-20年度)高小組 105 ngày 4 giờ
18全港青年象棋比賽(2019-20年度)高中組 105 ngày 4 giờ
19全港青年象棋比賽(2019-20年度)初小組 105 ngày 5 giờ
20Studio 49 Christmas Blitz 2019 107 ngày
21HKCFL Christmas Blitz 2019 111 ngày
222019年東區文化節 東區象棋錦標賽高小組 112 ngày 5 giờ
232019年東區文化節 東區象棋錦標賽公開組 112 ngày 5 giờ
242019年東區文化節 東區象棋錦標賽中學組 112 ngày 6 giờ
252019年東區文化節 東區象棋錦標賽親子組 112 ngày 6 giờ
262019年東區文化節 東區象棋錦標賽初小組 112 ngày 7 giờ
27Hong Kong National Blitz Chess Championship 2019 118 ngày
28End of Year Tournament 2019 U18 (Rated Rapid) 119 ngày 4 giờ
29End of Year Tournament 2019 U10 119 ngày 4 giờ
30End of Year Tournament 2019 U12 119 ngày 5 giờ
31End of Year Tournament 2019 U8 119 ngày 5 giờ
32End of Year Tournament 2019 U6 119 ngày 5 giờ
33End of Year Tournament 2019 120 ngày 3 giờ
34Hong Kong National Open Rapid Chess Championships 2019 122 ngày 2 giờ
35Caissa End of the Month November 2019 133 ngày 4 giờ
36HKCFL Winter Blitz 2019 136 ngày 1 giờ
37Novice Tournament 2019 U8 146 ngày 23 giờ
38Novice Tournament 2019 U6 146 ngày 23 giờ
39Novice Tournament 2019 U10 147 ngày 4 giờ
40Novice Tournament 2019 U12 147 ngày 4 giờ
41HKJCC Junior Chess Championships 2019 - U7 147 ngày 5 giờ
42HKJCC Junior Chess Championships 2019 - U13 147 ngày 5 giờ
43HKJCC Junior Chess Championships 2019 - U11 147 ngày 5 giờ
44HKJCC Junior Chess Championships 2019 - U9 147 ngày 5 giờ
45HKJCC Junior Chess Championships 2019 - U18 147 ngày 5 giờ
462019年全港小學生中國象棋個人賽 - 高小組 147 ngày 6 giờ
472019年全港小學生中國象棋個人賽 - 初小組 147 ngày 6 giờ
482019年全港小學生中國象棋個人賽 - 女子組 147 ngày 7 giờ
492019年全港大專及中學生中國象棋個人賽 - 大專組 154 ngày 4 giờ
502019年全港大專及中學生中國象棋個人賽 - 初中組 154 ngày 4 giờ