Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Hong Kong (HKG)

Flag HKG
SốGiảiCập nhật
1Caissa Spring League 2021 59 ngày 16 giờ
2The Chess Academy Spring Open- U18 59 ngày 17 giờ
3The Chess Academy Spring Open 2021 - U11 66 ngày 18 giờ
4Hong Kong Chess Championship 2021 - online 72 ngày 15 giờ
5Kidult C 第二季綜合排名賽(著子組 I) Group A1 74 ngày 15 giờ
6Kidult C 第二季綜合排名賽(著子組 I) Group A2 74 ngày 15 giờ
7Kidult C 第二季綜合排名賽(著法組) Group B 74 ngày 15 giờ
8Caissa OTB Rapid 2021 80 ngày 17 giờ
9The Chess Academy Spring Open- U7 80 ngày 17 giờ
10Caissa End of the Month March 2021 - Groups A/B 87 ngày 16 giờ
11Caissa End of the Month March 2021 - Groups C/D 87 ngày 18 giờ
12The Chess Academy Spring Open 2021-U9 87 ngày 19 giờ
13Caissa Winter Blitz 2021 94 ngày 17 giờ
14Studio 49 Spring Blitz 2021 106 ngày 13 giờ
15Caissa End of the Month February 2021 - Groups A/B 108 ngày 15 giờ
16Caissa End of the Month February 2021 - Groups C/D 108 ngày 19 giờ
17Hong Kong National Junior Chess Championship 2021 U18 Open 109 ngày 15 giờ
18Hong Kong National Junior Chess Championship 2021 U16 Open 109 ngày 15 giờ
19Hong Kong National Junior Chess Championship 2021 U14 Open 109 ngày 15 giờ
20Hong Kong National Junior Chess Championship 2021 U12 Girls 109 ngày 15 giờ
21Hong Kong National Junior Chess Championship 2021 U12 Boys 109 ngày 15 giờ
22Hong Kong National Junior Chess Championship 2021 U10 138 ngày 15 giờ
23Caissa Autumn League 2020 Rapid 178 ngày 17 giờ
24Caissa Autumn League 2020 Rapid 185 ngày 18 giờ
25Caissa End of the Month November 2020 - Groups A/B 199 ngày 15 giờ
26Caissa End of the Month November 2020 - Groups C/D 199 ngày 19 giờ
27Hong Kong National Blitz Chess Championship 2020 200 ngày 22 giờ
28The Chess Academy Chess Open 2020 - U18 212 ngày 16 giờ
29The Chess Academy Chess Open 2020 - U11 213 ngày 19 giờ
30The Chess Academy Chess Open 2020 - U9 220 ngày 18 giờ
31The Chess Academy Chess Open 2020 - U7 220 ngày 18 giờ
32The Chess Academy Chess Open 2020 220 ngày 20 giờ
33The Chess Academy Chess Open 2020 - U9 221 ngày 21 giờ
34The Chess Academy Chess Open 2020 221 ngày 21 giờ
35The Chess Academy Chess Open 2020 - U7 222 ngày 21 giờ
36Caissa SOS 2020/21 Rapid 227 ngày 16 giờ
37Caissa End of the Month October 2020 233 ngày 17 giờ
38Caissa Online Summer League 290 ngày 16 giờ
39栢龍贊助:Kidult C 第三季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(暗籤隊制賽第一站) 385 ngày 11 giờ
40栢龍贊助:Kidult C 第三季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(暗籤隊制賽第四站) 385 ngày 11 giờ
41栢龍贊助:Kidult C 第三季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(暗籤隊制賽第二站) 399 ngày 16 giờ
42栢龍贊助:Kidult C 第二季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(4月29日分站) 410 ngày 12 giờ
43栢龍贊助:Kidult C 第二季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(4月22日分站) 418 ngày 10 giờ
44栢龍贊助:Kidult C 第二季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(4月8日分站) 434 ngày 12 giờ
45栢龍贊助:Kidult C 第二季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(4月1日分站) 439 ngày 19 giờ
46栢龍贊助:Kidult C 第一季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(3月25日分站) 447 ngày 13 giờ
47Hong Kong Chess Championships 2020 Women 460 ngày 15 giờ
48Hong Kong Chess Championships 2020 Open 460 ngày 15 giờ
49栢龍贊助:Kidult C 第一季 國際象棋 格蘭披治 大獎賽(3月11日分站) 461 ngày 9 giờ
50栢龍贊助:Kidult C 第一季 國際象棋 格蘭披治大獎賽 (3月4日分站) 467 ngày 10 giờ