Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Guatemala (GUA)

Flag GUA
SốGiảiCập nhật
1III BLITZ FENAG 2020 7 giờ 45 phút
2129 Bullying Blitz Club Caissa Guatemala 12 giờ 2 phút
3IRT SERVICIOS CONTABLES 2020 CAISSA GUATEMALA 4 ngày 12 giờ
4128 Bullying Blitz Club Caissa Guatemala 13 ngày 11 giờ
5II BLITZ FENAG 2020 14 ngày 7 giờ
6IRT CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO 2020 16 ngày 14 giờ
7IRT CAMPEONATO NACIONAL MASCULINO 2020 16 ngày 14 giờ
8127 Bullying Blitz Club Caissa Guatemala 19 ngày 12 giờ
9IRT SERVICIOS CONTABLES 2020 CAISSA GUATEMALA 25 ngày 6 giờ
10IRT SERVICIOS CONTABLES 2020 CAISSA GUATEMALA 26 ngày 6 giờ
11I BLITZ FENAG 2020 28 ngày 8 giờ
12I BLITZ FENAG 2020 28 ngày 10 giờ
13II Open International "Club Caissa Guatemala" 37 ngày 15 giờ
14II BLITZ INTERNACIONAL CLUB CAISSA GUATEMALA 43 ngày 7 giờ
15II Open International "Club Caissa Guatemala" 43 ngày 17 giờ
16BLITZ NAVIDEÑO 2019 CLUB CAISSA GUATEMALA 63 ngày 17 giờ
17125 Bullying Blitz Club Caissa Guatemala 70 ngày 6 giờ
18Campeonato por Equipos 2019 71 ngày 10 giờ
19FINAL GRAND PRIX BLITZ FENAG 2019 75 ngày 8 giờ
2018 TORNEO DE AJEDREZ KENICHI HAMANE CATEGORIA LIBRE 79 ngày 21 giờ
2118 TORNEO DE AJEDREZ KENICHI HAMANE Categoría SUB 17 79 ngày 21 giờ
2218 TORNEO DE AJEDREZ KENICHI HAMANE Categoría SUB 14 79 ngày 21 giờ
2318 TORNEO DE AJEDREZ KENICHI HAMANE Categoría SUB 10 79 ngày 21 giờ
24XXII BLITZ FENAG 2019 84 ngày 8 giờ
25124 Bullying Blitz Club Caissa Guatemala 84 ngày 17 giờ
26CHESS LEGENDS 2019 SUB 16 86 ngày 10 giờ
27CAMPEONATO BLITZ FENAG 2019 EDICION ESPECIAL 86 ngày 13 giờ
28CHESS LEGENDS 2019 LIBRE U1900 86 ngày 17 giờ
29CHESS LEGENDS 2019 SUB 10 86 ngày 17 giờ
30CHESS LEGENDS 2019 SUB 12 86 ngày 17 giờ
31CHESS LEGENDS 2019 SUB 14 86 ngày 18 giờ
32CHESS LEGENDS 2019 LIBRE MAYOR 1900 86 ngày 18 giờ
33CHESS LEGENDS 2019 SUB 8 86 ngày 18 giờ
34COPA CLUB CAISSA GUATEMALA 2019 89 ngày 15 giờ
35123 Bullying Blitz Club Caissa Guatemala 91 ngày 7 giờ
36XX BLITZ ADAG 2019 91 ngày 8 giờ
37XXI BLITZ FENAG 2019 98 ngày 8 giờ
38122 Bullying Blitz Club Caissa Guatemala 98 ngày 17 giờ
39JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 SUB 18 Masculina 100 ngày 17 giờ
40JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 SUB 18 FEMENINA 100 ngày 17 giờ
41JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 SUB 16 Masculina 100 ngày 17 giờ
42JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 SUB 16 FEMENINA 100 ngày 18 giờ
43JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 U-18 Masculina BLITZ 102 ngày 13 giờ
44JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 U-18 Femenina BLITZ 102 ngày 13 giờ
45JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 U-16 Masculina BLITZ 102 ngày 13 giờ
46JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 U-16 Femenina BLITZ 102 ngày 13 giờ
47121 Bullying Blitz Club Caissa Guatemala 103 ngày 9 giờ
48XIX BLITZ ADAG 2019 105 ngày 8 giờ
49XX BLITZ FENAG 2019 112 ngày 8 giờ
50SEMIFINAL MASCULINA 2019 GRUPO UNO 114 ngày 11 giờ