Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Guatemala (GUA)

Flag GUA
SốGiảiCập nhật
1Torneo Internacional ONLINE rápido Club Caissa Guatemala 2021 24 phút
2IV Torneo ONLINE RAPIDO Club Caissa Guatemala -- Fase preliminar 49 ngày 5 giờ
3III Torneo ONLINE RAPIDO Club Caissa Guatemala -- Fase preliminar 91 ngày 5 giờ
4II Torneo ONLINE RAPIDO Club Caissa Guatemala 132 ngày 21 giờ
5I Torneo ONLINE temático Club Caissa Guatemala 171 ngày 20 giờ
6Testturnier Österreichische Online Bundesländermannschaftsmeisterschaft 189 ngày 3 giờ
7I Torneo de problemas tácticos "PUZZLE BATTLE" Club Caissa Guatemala 227 ngày 20 giờ
8I ONLINE Rápido Club Caissa Guatemala - Fase preliminar 238 ngày 3 giờ
9I BLITZ SANTA ROSA 2020 ON-LINE 293 ngày 21 giờ
10131 Bullying Blitz Club Caissa Guatemala 316 ngày
11IRT - I TORNEO ABIERTO FIDE 2020 319 ngày
12IRT I CAMPEONATO FIDE CERRADO 2020 319 ngày 5 giờ
13IV BLITZ FENAG 2020 323 ngày 8 giờ
14130 Bullying Blitz Club Caissa Guatemala 323 ngày 20 giờ
15IRT SERVICIOS CONTABLES 2020 CAISSA GUATEMALA 329 ngày 18 giờ
16III BLITZ FENAG 2020 337 ngày 20 giờ
17129 Bullying Blitz Club Caissa Guatemala 338 ngày 1 giờ
18128 Bullying Blitz Club Caissa Guatemala 351 ngày 1 giờ
19II BLITZ FENAG 2020 351 ngày 21 giờ
20IRT CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO 2020 354 ngày 3 giờ
21IRT CAMPEONATO NACIONAL MASCULINO 2020 354 ngày 3 giờ
22127 Bullying Blitz Club Caissa Guatemala 357 ngày 1 giờ
23I BLITZ FENAG 2020 365 ngày 21 giờ
24II Open International "Club Caissa Guatemala" 375 ngày 4 giờ
25II BLITZ INTERNACIONAL CLUB CAISSA GUATEMALA 380 ngày 20 giờ
26BLITZ NAVIDEÑO 2019 CLUB CAISSA GUATEMALA 401 ngày 6 giờ
27125 Bullying Blitz Club Caissa Guatemala 407 ngày 20 giờ
28Campeonato por Equipos 2019 408 ngày 23 giờ
29FINAL GRAND PRIX BLITZ FENAG 2019 412 ngày 21 giờ
3018 TORNEO DE AJEDREZ KENICHI HAMANE CATEGORIA LIBRE 417 ngày 10 giờ
3118 TORNEO DE AJEDREZ KENICHI HAMANE Categoría SUB 17 417 ngày 10 giờ
3218 TORNEO DE AJEDREZ KENICHI HAMANE Categoría SUB 14 417 ngày 10 giờ
3318 TORNEO DE AJEDREZ KENICHI HAMANE Categoría SUB 10 417 ngày 10 giờ
34XXII BLITZ FENAG 2019 421 ngày 21 giờ
35124 Bullying Blitz Club Caissa Guatemala 422 ngày 6 giờ
36CHESS LEGENDS 2019 SUB 16 423 ngày 23 giờ
37CAMPEONATO BLITZ FENAG 2019 EDICION ESPECIAL 424 ngày 2 giờ
38CHESS LEGENDS 2019 LIBRE U1900 424 ngày 6 giờ
39CHESS LEGENDS 2019 SUB 10 424 ngày 7 giờ
40CHESS LEGENDS 2019 SUB 12 424 ngày 7 giờ
41CHESS LEGENDS 2019 SUB 14 424 ngày 7 giờ
42CHESS LEGENDS 2019 LIBRE MAYOR 1900 424 ngày 7 giờ
43CHESS LEGENDS 2019 SUB 8 424 ngày 8 giờ
44COPA CLUB CAISSA GUATEMALA 2019 427 ngày 4 giờ
45123 Bullying Blitz Club Caissa Guatemala 428 ngày 20 giờ
46XX BLITZ ADAG 2019 428 ngày 21 giờ
47XXI BLITZ FENAG 2019 435 ngày 21 giờ
48122 Bullying Blitz Club Caissa Guatemala 436 ngày 6 giờ
49JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 SUB 18 Masculina 438 ngày 6 giờ
50JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 SUB 18 FEMENINA 438 ngày 6 giờ