Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Georgia (GEO)

Flag GEO
SốGiảiCập nhật
1Abastumani open 85 ngày 2 giờ
2Tbilisi Sunday (Blitz-01) 2020 86 ngày 3 giờ
3იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 11 წლამდე ჭაბუკთა შორის 86 ngày 4 giờ
4იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 11 წლამდე გოგონათა შორის 86 ngày 4 giờ
5იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 9 წლამდე გოგონათა შორის 86 ngày 5 giờ
6იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 9 წლამდე ჭაბუკთა შორის 86 ngày 5 giờ
7იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 13 წლამდე ჭაბუკთა შორის 86 ngày 5 giờ
8საკვალიფიკაციო შეჯიბრი IV თანრიგზე (დავით ჯოჯუას საჭადრაკო სკოლა) 86 ngày 6 giờ
9იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 7 წლამდე ჭაბუკთა შორის 86 ngày 6 giờ
10იმერეთის საკვალიფიკაციო ტურნირი ჭადრაკში- 8 წელს გადაცილებულ უთან. ჭაბუკთა შორის 86 ngày 7 giờ
11იმერეთის საკვალიფიკაციო ტურნირი ჭადრაკში - 8 წლამდე უთანრიგო ჭაბუკთა შორის 86 ngày 9 giờ
12იმერეთის საკვალიფიკაციო ტურნირი ჭადრაკში - 8 წლამდე უთანრიგო გოგონათა შორის 86 ngày 9 giờ
13იმერეთის საკვალიფიკაციო ტურნირი ჭადრაკში- 8 წელს გადაცილებულ უთან. გოგონთა შორის 88 ngày 5 giờ
14იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 13 წლამდე გოგონათა შორის 90 ngày 3 giờ
15იმერეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში - 7 წლამდე გოგონათა შორის 90 ngày 3 giờ
16იმერეთის საკვალიფიკაციო ტურნირი ჭადრაკში - 6 წლამდე უთანრიგო მოჭადრაკეთა შორის 90 ngày 3 giờ
17Tbilisi Cup 2019 99 ngày 5 giờ
18ქ. რუსთავის საახალწლო ტურნირი 8, 10, 12 წლამდე 99 ngày 7 giờ
19ქ. რუსთავის საახალწლო ტურნირი 7 წლამდე 99 ngày 8 giờ
20Parviz Chachibaia Memorial - 2019 Blitz 100 ngày 1 giờ
21GEO Cup (Rapid) 2019 100 ngày 3 giờ
22Imereti Open(blitz) - 2019 100 ngày 3 giờ
23საახალწლო საჭადრაკო ფესტივალი - 2019 (ფოთი) ღია ტურნირი 100 ngày 4 giờ
24საახალწლო საჭადრაკო ფესტივალი-2019 (ფოთი) 7 წლის დამწყებ მოჭადრაკეთა შორის 100 ngày 4 giờ
25საახალწლო საჭადრაკო ფესტივალი-2019 (ფოთი) 6 წლის დამწყებ მოჭადრაკეთა შორის 100 ngày 4 giờ
26საახალწლო საჭადრაკო ფესტივალი-2019 (ფოთი) 5 წლის დამწყებ მოჭადრაკეთა შორის 100 ngày 4 giờ
27III - IV "ოლიმპიური ჩემპიონი" 100 ngày 7 giờ
28საკვალიფიკაციო ტურნირი III-IV თანრიგზე (ჭადრაკის სასახლე) 100 ngày 8 giờ
29საკვალიფიკაციო ტურნირი V თანრიგზე (ჭადრაკის სასახლე) 100 ngày 8 giờ
30V თანრიგი "ოლიმპიური ჩემპიონი" 100 ngày 9 giờ
31რეიტინგ-ტურნირი სწრაფ ჭადრაკში ''Imereti 2019'' - 8 წლამდე გოგონათა შორის 101 ngày
32რეიტინგ-ტურნირი სწრაფ ჭადრაკში ''Imereti 2019'' - 8 წლამდე ჭაბუკთა შორის 101 ngày
33Zugdidi Blitz - Winter Season 2019 101 ngày 1 giờ
34Zugdidi Rapid - Winter Season 101 ngày 1 giờ
35Imereti Open(rapid) - 2019 101 ngày 2 giờ
36საჭდრაკო ფესტივალი "ხონი 2019" 6 წლამდე 101 ngày 7 giờ
37B.Gurgenidze Cup (U1800) 2019 103 ngày 4 giờ
38B.Gurgenidze Cup (U1500) 2019 103 ngày 4 giờ
39B.Gurgenidze Cup (U1200) 2019 103 ngày 4 giờ
40საჭადრაკო ფესტივალი "ხონი 2019" 12 წლამდე 107 ngày 2 giờ
41საჭადრაკო ფესტივალი "ხონი 2019" ღია ტურნირი 107 ngày 2 giờ
42საჭადრაკო ფესტივალი "ხონი 2019" 10 წლამდე ჭაბუკები 107 ngày 2 giờ
43საჭადრაკო ფესტივალი "ხონი 2019" 8 წლამდე გოგონები 107 ngày 3 giờ
44საჭადრაკო ფესტივალი "ხონი 2019" 8 წლამდე ჭაბუკები 107 ngày 3 giờ
45საჭადრაკო ფესტივალი "ხონი 2019" 10 წლამდე გოგონები 107 ngày 3 giờ
46ქვემო ქართლის საკვალიფიკაციო V თანრიგზე 21-22 დეკემბერი 107 ngày 3 giờ
47ქვემო ქართლის საკვალიფიკაციო IV თანრიგზე 21-22 დეკემბერი 107 ngày 5 giờ
48საახალწლო ტურნირი "ოლიმპიური ჩემპიონი" 8 წლიანები 107 ngày 7 giờ
49საახალწლო ტურნირი "ოლიმპიური ჩემპიონი" 10 წლიანები 107 ngày 7 giờ
50საახალწლო ტურნირი "ოლიმპიური ჩემპიონი" 14 წლიანები 107 ngày 7 giờ