Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: FIDE (FID)

Flag FID
SốGiảiCập nhật
1INTERZONAL GAMBITO LATINO (4º Torneo) 2 ngày 13 giờ
2ZONA C GAMBITO LATINO (11º Torneo) 2 ngày 13 giờ
3ZONA B GAMBITO LATINO (11º Torneo) 2 ngày 13 giờ
4ZONA A GAMBITO LATINO (11º Torneo) 2 ngày 13 giờ
51er Torneo Blitz On Line "La Temporada" 10 ngày 15 giờ
6AICF International Women Grand Mastet Round Robin Chess Tournament 2019 M, no. 9898030860- IG PARMAR 26 ngày 20 giờ
7AICF International Women Grand Mastet Round Robin Chess Tournament 2019 M, no. 9898030860- IG PARMAR 26 ngày 20 giờ
8AICF International Women Grand Master Round Robin Chess Tournament 2019 M, No. 9898030860- IG PARMAR 28 ngày 21 giờ
9AICF International Women Grand Master Round Robin Chess Tournament 2019 M, No. 9898030860- IG PARMAR 29 ngày 19 giờ
10AICF International Women Grand Mastet Round Robin Chess Tournament 2019 M, no. 9898030860- IG PARMAR 30 ngày 2 giờ
11ZONA C GAMBITO LATINO (10º Torneo) 31 ngày 8 giờ
12ZONA B GAMBITO LATINO (10º Torneo) 31 ngày 8 giờ
13ZONA A GAMBITO LATINO (10º Torneo) 31 ngày 8 giờ
14TERCER INTERZONAL GAMBITO LATINO 93 ngày 7 giờ
15ZONA C GAMBITO LATINO 93 ngày 8 giờ
16ZONA B GAMBITO LATINO 93 ngày 8 giờ
17ZONA A GAMBITO LATINO 93 ngày 8 giờ
18Final do Campeonato Amazonense Absoluto 2018 134 ngày 5 giờ
19ZONA C GAMBITO LATINO 150 ngày 6 giờ
20ZONA B GAMBITO LATINO 150 ngày 7 giờ
21ZONA A GAMBITO LATINO 150 ngày 7 giờ
22Torneo Mayor de Reconquista 2019 194 ngày 18 giờ
23SEGUNDO INTERZONAL GAMBITO LATINO 205 ngày 19 giờ
24ZONA C GAMBITO LATINO 205 ngày 20 giờ
25ZONA B GAMBITO LATINO 205 ngày 20 giờ
26ZONA A GAMBITO LATINO 205 ngày 20 giờ
27ZONA C GAMBITO LATINO 258 ngày 17 giờ
28ZONA B GAMBITO LATINO 258 ngày 17 giờ
29ZONA A GAMBITO LATINO 258 ngày 17 giờ
30Torneo de Verano 296 ngày 17 giờ
31ZONA C GAMBITO LATINO 351 ngày 10 giờ
32ZONA B GAMBITO LATINO 351 ngày 10 giờ
33ZONA A GAMBITO LATINO 351 ngày 10 giờ
34ZONA C GAMBITO LATINO 380 ngày 18 giờ
35ZONA B GAMBITO LATINO 380 ngày 19 giờ
36ZONA A GAMBITO LATINO 380 ngày 19 giờ
37ZONA E GAMBITO LATINO 415 ngày 12 giờ
38ZONA D GAMBITO LATINO 415 ngày 12 giờ
39ZONA C GAMBITO LATINO 415 ngày 12 giờ
40ZONA B GAMBITO LATINO 415 ngày 12 giờ
41ZONA A GAMBITO LATINO 415 ngày 12 giờ
42PRIMER SUPERLIGA INTERZONAL GAMBITO FRIENDS 422 ngày 21 giờ
43GAMBITO LATINO ZONA E 454 ngày 6 giờ
44GAMBITO LATINO ZONA D 454 ngày 7 giờ
45GAMBITO LATINO ZONA C 454 ngày 7 giờ
46GAMBITO LATINO ZONA B 454 ngày 7 giờ
47GAMBITO LATINO ZONA A 454 ngày 7 giờ
4815th FIDE Online Arena Tournament -Blitz- 481 ngày 17 giờ
4915th FIDE Online Arena Tournament --Rapid-- 482 ngày 17 giờ
5015th FIDE Online Arena Tournament 484 ngày 13 giờ