Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: FIDE (FID)

Flag FID
SốGiảiCập nhật
11st FIDE ONLINE CHESS OLYMPIAD FOR PEOPLE WITH DISABILITIES 1 ngày 5 giờ
2AJEDREZ HERMAR - LIGA C - 2° TEMPORADA 1 ngày 14 giờ
3AJEDREZ HERMAR - LIGA A - 2° TEMPORADA 1 ngày 14 giờ
4AJEDREZ HERMAR - LIGA B - 2° TEMPORADA 1 ngày 14 giờ
5INTERZONAL GAMBITO LATINO (7º Torneo) 3 ngày
6ZONA C GAMBITO LATINO (16º Torneo) 3 ngày 1 giờ
7ZONA B GAMBITO LATINO (16º Torneo) 3 ngày 1 giờ
8ZONA A GAMBITO LATINO (16º Torneo) 3 ngày 1 giờ
9INTERZONAL GAMBITO LATINO (6º Torneo) 36 ngày 12 giờ
10ZONA C GAMBITO LATINO (15º Torneo) 36 ngày 12 giờ
11ZONA B GAMBITO LATINO (15º Torneo) 36 ngày 12 giờ
12ZONA A GAMBITO LATINO (15º Torneo) 36 ngày 12 giờ
132020 FIDE Online Olympiad Final Duel XI 58 ngày 22 giờ
142020 FIDE Online Olympiad Semi Final Duel X 59 ngày 20 giờ
152020 FIDE Online Olympiad Quarter Final Duel V 60 ngày 1 giờ
162020 FIDE Online Olympiad Quarter Final Duel VII 60 ngày 1 giờ
172020 FIDE Online Olympiad Quarter Final Duel VIII 60 ngày 1 giờ
182020 FIDE Online Olympiad Semi Final Duel IX 60 ngày 1 giờ
192020 FIDE Online Olympiad Quarter Final Duel VI 60 ngày 18 giờ
202020 FIDE Online Olympiad Preliminary Round Duel III 61 ngày 18 giờ
212020 FIDE Online Olympiad Preliminary Round Duel IV 61 ngày 22 giờ
222020 FIDE Online Olympiad Preliminary Round Duel I 62 ngày
232020 FIDE Online Olympiad Preliminary Round Duel II 62 ngày 1 giờ
242020 FIDE Online Olympiad Top Division Pool D 63 ngày
252020 FIDE Online Olympiad Top Division Pool C 63 ngày
262020 FIDE Online Olympiad Top Division Pool B 63 ngày
272020 FIDE Online Olympiad Top Division Pool A 63 ngày
282020 FIDE Online Olympiad Division 2 Pool E 63 ngày
292020 FIDE Online Olympiad Division 2 Pool D 63 ngày
302020 FIDE Online Olympiad Division 2 Pool C 63 ngày
312020 FIDE Online Olympiad Division 2 Pool B 63 ngày
322020 FIDE Online Olympiad Division 2 Pool A 63 ngày
332020 FIDE Online Olympiad Division 3 Pool E 63 ngày
342020 FIDE Online Olympiad Division 3 Pool D 63 ngày
352020 FIDE Online Olympiad Division 3 Pool C 63 ngày
362020 FIDE Online Olympiad Division 3 Pool B 63 ngày
372020 FIDE Online Olympiad Division 3 Pool A 63 ngày
382020 FIDE Online Olympiad Division 4 Pool D 63 ngày
392020 FIDE Online Olympiad Division 4 Pool C 63 ngày
402020 FIDE Online Olympiad Division 4 Pool B 63 ngày
412020 FIDE Online Olympiad Division 4 Pool A 63 ngày
422020 FIDE Online Olympiad Base Division Pool C 63 ngày
432020 FIDE Online Olympiad Base Division Pool B 63 ngày
442020 FIDE Online Olympiad Base Division Pool A 63 ngày
452020 FIDE Online Olympiad Division 4 Pool E 63 ngày 3 giờ
462020 FIDE Online Olympiad Knockout Stage Bracket 65 ngày
472020 FIDE Online Olympiad Knockout Test 65 ngày 2 giờ
482020 FIDE Online Olympiad Knockout Test 65 ngày 2 giờ
492020 FIDE Online Olympiad Knockout Test 73 ngày 1 giờ
502020 FIDE Online Olympiad Knockout Test 73 ngày 1 giờ