Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: England (ENG)

Flag ENG
SốGiảiCập nhật
1B&F Rapid Individual 2020-21 - No. 9 24 ngày 4 giờ
21st 4NCL Spring Online Congress Minor 24 ngày 9 giờ
3B&F Standard Individual 2020-21 - No. 9b 24 ngày 23 giờ
4B&F Standard Individual 2020-21 - No. 9a 24 ngày 23 giờ
51st 4NCL Spring Online Congress Open 25 ngày
62nd Cornwall Online Congress 25 ngày 11 giờ
72nd Cornwall Online Congress 25 ngày 12 giờ
8B&F Rapid Individual 2020-21 - No. 8 26 ngày 1 giờ
9Surrey Kings Winter Premier League 26 ngày 11 giờ
10B&F Standard Individual 2020-21 - No. 8b 28 ngày 2 giờ
11B&F Standard Individual 2020-21 - No. 8a 29 ngày 3 giờ
12Knights Division Team Swiss 29 ngày 6 giờ
131st Bude Open online Swiss 30 ngày 1 giờ
141st 4NCL Spring Online Congress Intermediate 32 ngày
151st 4NCL Spring Online Congress Major 32 ngày
16Manchester Easter Congress 2021 38 ngày 14 giờ
17Richmond Juniors Online Club Championship - Spring Term 41 ngày 4 giờ
186th 4NCL Online Congress Under 1100 46 ngày
196th 4NCL Online Congress Under 1400 46 ngày
206th 4NCL Online Congress Under 1700 46 ngày
216th 4NCL Online Congress Under 2000 46 ngày
226th 4NCL Online Congress Open 46 ngày
23NCA Individual Online U1700 49 ngày 9 giờ
24NCA Individual Online U2000 51 ngày 15 giờ
25NCA Individual Online Open 53 ngày 15 giờ
26Western Counties Championship 54 ngày 13 giờ
27Open Ribble Rapidplay 2021 55 ngày 7 giờ
28Minor Ribble Rapidplay 2021 55 ngày 8 giờ
29ECF Online Under 11 Schools Championships 56 ngày 4 giờ
30ECF Online Under 11 Schools Championships 56 ngày 4 giờ
317th 4NCL Online Congress Open 56 ngày 9 giờ
327th 4NCL Online Congress Under 2000 56 ngày 9 giờ
337th 4NCL Online Congress Under 1700 56 ngày 9 giờ
347th 4NCL Online Congress Under 1400 56 ngày 9 giờ
357th 4NCL Online Congress Under 1100 56 ngày 9 giờ
36ECF Online Under 19 Schools Championships Blitz 63 ngày 4 giờ
37ECF Online Under 19 Schools Championships Rapid 63 ngày 7 giờ
38B&F Rapid Individual 2020-21 - No. 7 64 ngày 1 giờ
39B&F Standard Individual 2020-21 - No. 7a 65 ngày 1 giờ
40Beverley Chess Club, Individual Championship 65 ngày 13 giờ
41B&F Standard Individual 2020-21 - No. 7b 66 ngày 23 giờ
422021 British Universities Chess Championships 71 ngày 4 giờ
43Bude U125 Lichess APA 77 ngày 11 giờ
44B&F Standard Individual 2020-21 - No. 6b 77 ngày 12 giờ
45B&F Rapid Individual 2020-21 - No. 6 107 ngày 1 giờ
46B&F Standard Individual 2020-21 - No. 6a 108 ngày 6 giờ
47Cornwall Winter Congress 111 ngày
48Cornwall Winter Congress 111 ngày 1 giờ
49Cornwall Winter Congress 115 ngày 12 giờ
504th 4NCL Online Congress Minor 117 ngày 5 giờ