Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: European Chess Union (ECU)

Flag ECX
SốGiảiCập nhật
1European Small Nations Hybrid Championship 2021 62 ngày 23 giờ
2European Amateur Online Chess Championship - 10-28 April - Group D 2001-2300 63 ngày 1 giờ
3European Amateur Online Chess Championship - 10-28 April - Group C 1701-2000 63 ngày 7 giờ
4European Amateur Online Chess Championship - 10-28 April - Group B 1401-1700 (Finals) 66 ngày 10 giờ
5European Amateur Online Chess Championship - 10-28 April - Group B 1401-1700 (Qualification) 66 ngày 11 giờ
6European Amateur Online Chess Championship - 10-28 April - Group A 1000-1400 (Qualification) 67 ngày 6 giờ
7European Parliamentary Friendship Online Chess Tournament 67 ngày 10 giờ
8European Parliamentary Friendship Online Chess Tournament 69 ngày 7 giờ
9European Amateur Online Chess Championship - 10-28 April - Group A 1000-1400 (Finals) 69 ngày 9 giờ
10European Amateur Online Chess Championship - 10-28 April - Group C 1701-2000 78 ngày 2 giờ
11European Online Chess Club Cup 2021 - Final ten RR 83 ngày 11 giờ
12European Online Chess Club Cup 2021 - Playoff B 86 ngày 3 giờ
13European Online Chess Club Cup 2021 - Playoff A 86 ngày 3 giờ
14European Online Chess Club Cup 2021 - Playoff C 86 ngày 3 giờ
15European Online Chess Club Cup 2021 - Group I 86 ngày 11 giờ
16European Online Chess Club Cup 2021 - Group H 86 ngày 11 giờ
17European Online Chess Club Cup 2021 - Group G 86 ngày 11 giờ
18European Online Chess Club Cup 2021 - Group F 86 ngày 11 giờ
19European Online Chess Club Cup 2021 - Group E 86 ngày 11 giờ
20European Online Chess Club Cup 2021 - Group D 86 ngày 11 giờ
21European Online Chess Club Cup 2021 - Group C 86 ngày 11 giờ
22European Online Chess Club Cup 2021 - Group B 86 ngày 11 giờ
23European Online Chess Club Cup 2021 - Group A 86 ngày 11 giờ
24European Online Chess Club Cup 2021 - Full teams' list 86 ngày 11 giờ
253rd OA seminar 116 ngày 10 giờ
26team test 156 ngày 3 giờ
27OA seminar practice test 156 ngày 4 giờ
28European Women On-line Chess Club Cup 2020 - Final 183 ngày 3 giờ
29European Women On-line Chess Club Cup 2020 - Final 184 ngày 23 giờ
30European Online Blitz Championship - Final stage 185 ngày
31European Women On-line Chess Club Cup 2020 - group E 185 ngày 3 giờ
32European Women On-line Chess Club Cup 2020 - group D 185 ngày 3 giờ
33European Women On-line Chess Club Cup 2020 - group A 185 ngày 4 giờ
34European Women On-line Chess Club Cup 2020 - group C 185 ngày 4 giờ
35European Women On-line Chess Club Cup 2020 - group B 185 ngày 4 giờ
36European Online Blitz Championship - Qualification stage 186 ngày 9 giờ
37European Women On-line Chess Club Cup 2020 188 ngày 23 giờ
38European Women On-line Chess Club Cup 2020 - group E 190 ngày
39European Women On-line Chess Club Cup 2020 - group D 190 ngày 1 giờ
40European Women On-line Chess Club Cup 2020 - group C 190 ngày 1 giờ
41European Women On-line Chess Club Cup 2020 - group B 190 ngày 1 giờ
42European Women On-line Chess Club Cup 2020 - group A 190 ngày 1 giờ
436th Global Festival - Intercontinental Online Youth Team Chess Cup 2020 256 ngày 2 giờ
44Test ECU Unicode 横浜 Open 259 ngày 11 giờ
45European Online Corporate Chess Championship 2020 - Blitz 260 ngày 11 giờ
46European Online Corporate Chess Championship 2020 - Rapid 260 ngày 11 giờ
47EUROPEAN ONLINE YOUTH INDIVIDUAL & TEAM CHESS CHAMPIONSHIP 2020 Captains and Arbiters 275 ngày 11 giờ
48EUROPEAN ONLINE YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP 2020 Girls 18 275 ngày 11 giờ
49EUROPEAN ONLINE YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP 2020 Open 18 275 ngày 11 giờ
50EUROPEAN ONLINE YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP 2020 Girls 16 275 ngày 11 giờ