Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Ecuador (ECU)

Flag ECU
SốGiảiCập nhật
1FINAL - II CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO DE AJEDREZ RAPIDO ONLINE 2021 56 ngày 15 giờ
2FINAL - II CAMPEONATO NACIONAL OPEN DE AJEDREZ RAPIDO ONLINE 2021 56 ngày 15 giờ
3CLASIFICATORIO II CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO DE AJEDREZ RAPIDO ONLINE 2021 58 ngày 17 giờ
4CLASIFICATORIO II CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO DE AJEDREZ RAPIDO ONLINE 2021 58 ngày 17 giờ
5PREINSCRITOS NACIONAL ABSOLUTO Y FEMENINO DE AJEDREZ RAPIDO ONLINE 2021 62 ngày 18 giờ
6FINAL CAMPEONATO NACIONAL SUB 10 FEMENINO DE AJEDREZ RAPIDO ONLINE 2021 64 ngày
7FINAL - NACIONAL SUB 20 OPEN DE AJEDREZ RAPIDO ONLINE 2021 64 ngày 1 giờ
8FINAL - NACIONAL SUB 6 OPEN DE AJEDREZ RAPIDO ONLINE 2021 64 ngày 1 giờ
9FINAL - NACIONAL SUB 20 FEMENINO DE AJEDREZ RAPIDO ONLINE 2021 64 ngày 1 giờ
10CLASIFICATORIO NACIONAL SUB 20 FEM DE AJEDREZ RAPIDO ONLINE 2021 73 ngày 22 giờ
11CLASIFICATORIO NACIONAL SUB 20 OPEN DE AJEDREZ RAPIDO ONLINE 2021 73 ngày 22 giờ
12CLASIFICATORIO NACIONAL SUB 6 OPEN DE AJEDREZ RAPIDO ONLINE 2021 73 ngày 23 giờ
13PREINSCRITOS NACIONAL SUB 20 Y SUB 6 ABS Y FEM DE AJEDREZ RAPIDO ONLINE 2021 76 ngày 19 giờ
14FINAL - CAMPEONATO NACIONAL SUB 14 FEM DE AJEDREZ RAPIDO ONLINE 2021 81 ngày 1 giờ
15FINAL - CAMPEONATO NACIONAL SUB 14 OPEN DE AJEDREZ RAPIDO ONLINE 2021 81 ngày 1 giờ
16FINAL - CAMPEONATO NACIONAL SUB 8 FEM DE AJEDREZ RAPIDO ONLINE 2021 81 ngày 1 giờ
17FINAL - CAMPEONATO NACIONAL SUB 8 OPEN DE AJEDREZ RAPIDO ONLINE 2021 81 ngày 1 giờ
18CLASIFICATORIO CAMPEONATO NACIONAL SUB 14 FEM DE AJEDREZ RAPIDO ONLINE 2021 87 ngày 2 giờ
19CLASIFICATORIO CAMPEONATO NACIONAL SUB 14 OPEN DE AJEDREZ RAPIDO ONLINE 2021 87 ngày 2 giờ
20CLASIFICATORIO CAMPEONATO NACIONAL SUB 8 FEM DE AJEDREZ RAPIDO ONLINE 2021 87 ngày 2 giờ
21CLASIFICATORIO CAMPEONATO NACIONAL SUB 8 OPEN DE AJEDREZ RAPIDO ONLINE 2021 87 ngày 2 giờ
22PREINSCRITOS NACIONAL SUB 14 Y SUB 8 ABS Y FEM DE AJEDREZ RAPIDO ONLINE 2021 90 ngày 20 giờ
23FINAL CAMPEONATO NACIONAL SUB 16 FEMENINO DE AJEDREZ RAPIDO ONLINE 2021 92 ngày
24FINAL CAMPEONATO NACIONAL SUB 16 ABS DE AJEDREZ RAPIDO ONLINE 2021 92 ngày
25FINAL CAMPEONATO NACIONAL SUB 10 ABS DE AJEDREZ RAPIDO ONLINE 2021 92 ngày
26PRIMER TORNEO DE AJEDREZ TENA 2021 93 ngày 16 giờ
27PRIMER TORNEO DE AJEDREZ TENA 2021 93 ngày 16 giờ
28PRIMER TORNEO DE AJEDREZ TENA 2021 93 ngày 16 giờ
29Torneo Presencial Sucumbios Ecuador ENA 94 ngày 6 giờ
30CLASIFICATORIO NACIONAL SUB 16 ABS DE AJEDREZ RAPIDO ONLINE 2021 101 ngày 23 giờ
31CLASIFICATORIO NACIONAL SUB 16 FEM DE AJEDREZ RAPIDO ONLINE 2021 101 ngày 23 giờ
32CLASIFICATORIO NACIONAL SUB 10 ABS DE AJEDREZ RAPIDO ONLINE 2021 101 ngày 23 giờ
33CLASIFICATORIO NACIONAL SUB 10 FEM DE AJEDREZ RAPIDO ONLINE 2021 101 ngày 23 giờ
34PREINSCRITOS NACIONAL SUB 16 Y SUB 10 ABS Y FEM DE AJEDREZ RAPIDO ONLINE 2021 104 ngày 20 giờ
35FINAL I CAMPEONATO NACIONAL SUB 18 OPEN DE AJEDREZ RAPIDO ONLINE 2021 105 ngày 1 giờ
36TORNEO RAPIDO CITYMALL CHESS CLUB FEBRERO 2021 108 ngày 18 giờ
37FINAL I CAMPEONATO NACIONAL SUB 12 FEM DE AJEDREZ RAPIDO ONLINE 2021 109 ngày 7 giờ
38FINAL I CAMPEONATO NACIONAL SUB 18 FEM DE AJEDREZ RAPIDO ONLINE 2021 109 ngày 7 giờ
39FINAL I CAMPEONATO NACIONAL SUB 12 OPEN DE AJEDREZ RAPIDO ONLINE 2021 109 ngày 7 giờ
40TORNEO RAPIDAS ESCUELA NACIONAL DE AJEDREZ ENA 144 ngày 21 giờ
41Torneo Interno 2021 157 ngày 18 giờ
42I Cerrado BLITZ Año Nuevo CITYMALL CHESS CLUB 2021 164 ngày 18 giờ
43IRT ABSOLUTO ONLINE - TORNEO GRATUITO DE FIN DE AÑO 169 ngày 17 giờ
44FINAL IRT ONLINE JUVENIL SUB 13 ECUADOR 2020 175 ngày 15 giờ
45FINAL IRT ONLINE JUVENIL SUB 20 ECUADOR 2020 175 ngày 15 giờ
46TORNEO ABIERTO DAMA Y REY, SEGUNDA EDICIÓN 177 ngày 19 giờ
47I CLASIFICATORIO - IRT ONLINE JUVENIL SUB 20 178 ngày 22 giờ
48II CLASIFICATORIO - IRT ONLINE JUVENIL SUB 20 178 ngày 22 giờ
49II CLASIFICATORIO - IRT ONLINE JUVENIL SUB 13 178 ngày 23 giờ
50I CLASIFICATORIO - IRT ONLINE JUVENIL SUB 13 179 ngày