Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Cyprus (CYP)

Flag CYP
SốGiảiCập nhật
1Παγκύπριο Σκακιστικό Πρωτάθλημα Ατόμων Με Αναπηρίες 58 ngày 21 giờ
2Παγκύπριο Διαδικτυακό Πρωτάθλημα Βετεράνων 2021 64 ngày 4 giờ
3Παγκύπριο Διαδικτυακό Πρωτάθλημα Νέων 2021 64 ngày 4 giờ
4Third Cyprus Youth Chess Categories Tournament 64 ngày 4 giờ
5Second Cyprus Youth Chess Categories Tournament Category IV 73 ngày
6Second Cyprus Youth Chess Categories Tournament Category III 73 ngày 5 giờ
7Second Cyprus Youth Chess Categories Tournament Category V 73 ngày 6 giờ
8Second Cyprus Youth Chess Categories Tournament 74 ngày 9 giờ
9Παγκύπριο Διαδικτυακό Διασυλλογικό Πρωτάθλημα 2021 99 ngày 23 giờ
10Mouflon Chess Championship 2020 101 ngày 7 giờ
11Παγκύπριο Διαδικτυακό Πρωτάθλημα Rapid 2021 108 ngày 23 giờ
12First Cyprus Youth Chess Categories Tournament Category IV 109 ngày 7 giờ
13First Cyprus Youth Chess Categories Tournament Category V 109 ngày 7 giờ
14Cyprus Online Rapid Battle 109 ngày 7 giờ
15Παγκύπριο Διαδικτυακό Σχολικό (μεταξύ ετών 7-17) Πρωτάθλημα 2021 138 ngày 5 giờ
16OPEN NOVEMBER O.FI.S 2020 174 ngày 23 giờ
17NEANIKO NOVEMBER O.FI.S 2020 191 ngày 4 giờ
18OPEN O.FI.S 2020 SEPTEMBER 218 ngày 12 giờ
19YOUTH O.FI.S 2020 SEPTEMBER 225 ngày 21 giờ
202nd International Chess Tournament O.FI.S. 2020, Larnaca (postponed for October 2021) 229 ngày 1 giờ
21Open Paphos Rapid Chess Tournament 241 ngày 23 giờ
22Open Larnaca Rapid Chess Tournament-O.FI.S 2020 254 ngày 8 giờ
23Cyprus Closed Chess Championship 2020 255 ngày 23 giờ
24LEMESOS RAPID -O.FI.S 2020 268 ngày 22 giờ
25PLATRES O.FI.S RAPID 2020 289 ngày 22 giờ
26Open Dasoupoli O.FI.S 2020 July 292 ngày 3 giờ
27Youth Dasoupoli O.FI.S 2020July 295 ngày 22 giờ
28Kalopanayiotis Rapid 2020 O.FI.S 296 ngày 20 giờ
29Criton Tornaritis Summer Chess Cup 2020 317 ngày 22 giờ
30Larnaca Chess Masters 2020 325 ngày 3 giờ
31Mouflon Chess Online Open 360 ngày 5 giờ
32A-4 ONLINE YOUTH CHESS TOURNAMENT -O.FI.S 2020 416 ngày 2 giờ
33A-4Α ONLINE YOUTH CHESS TOURNAMENT -O.FI.S 2020 416 ngày 2 giờ
34A-3 ONLINE YOUTH CHESS TOURNAMENT -O.FI.S 2020 417 ngày 3 giờ
35A-3Α ONLINE YOUTH CHESS TOURNAMENT -O.FI.S 2020 417 ngày 3 giờ
36A-2 ONLINE CHESS TOURNAMENT O.FI.S- 2020 425 ngày 22 giờ
37A-2 ONLINE YOUTH CHESS TOURNAMENT O.FI.S- 2020 426 ngày 3 giờ
38A-2-A ONLINE YOUTH CHESS TOURNAMENT O.FI.S- 2020 426 ngày 5 giờ
39A-1 ONLINE YOUTH CHESS TOURNAMENT O.FI.S- 2020 427 ngày 1 giờ
40A-1 ONLINE CHESS TOURNAMENT -O.FI.S 2020 427 ngày 1 giờ
41Mouflon Chess Online League 2020 437 ngày 1 giờ
421st O.FI.S Youth -Dasoupoli 2020 463 ngày 22 giờ
43February O.FI.S Youth -Akaki 2020 466 ngày
447o Ledra Palace Bi-Communal Open Chess Tournament -O.FI.S 2020 472 ngày 5 giờ
45WHITE KING CLASSIC FEB 2020 479 ngày 1 giờ
46Mouflon Chess Tour 2020 - Bravo Youth Rapid Masters Under 16 486 ngày 4 giờ
47Mouflon Chess Tour 2020 - Bravo Youth Rapid Masters Under 6 486 ngày 4 giờ
48Cyprus Open Chess Championship 2020 499 ngày 7 giờ
49Mouflon Chess Tour 2020 - Youth Rapid - 30 January Under 10 Category 502 ngày 21 giờ
50Mouflon Chess Tour 2020 - Youth Rapid - 30 January Under 8 Category 502 ngày 21 giờ