Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Cuba (CUB)

Flag CUB
SốGiảiCập nhật
1PAGI cup usk 61 ngày 2 giờ
2Francisco Martinez 2020 (C) 184 ngày 7 giờ
3Francisco Martinez (Abierto) 184 ngày 15 giờ
4Francisco Martinez 2020 (B) 184 ngày 15 giờ
5Francisco Martinez 2020 (A) 184 ngày 15 giờ
6TORNEO INTERNACIONAL SUB 6 CON PREMIOS 51993985152 Whattssap 197 ngày 16 giờ
7CHESSCOLORWORLD TORNEO ESCOLAR GRATUITO Wathssapp 51993985152 11 de OCTUBRE 250 ngày 14 giờ
8Final Provincial Villa Clara online 348 ngày 1 giờ
9Olimpiada Cubana online 2020 348 ngày 7 giờ
10Blitz Chiqui Gomez 355 ngày 11 giờ
11Match Cuba - Macedonia 381 ngày 6 giờ
12Ajedrez Cubano Unido Listado de jugadores del equipo https://lichess.org/team/night-walkers 391 ngày 14 giờ
13Capablanca 2020 online (Premier) 401 ngày 6 giờ
14Capablanca 2020 online (Elite) 401 ngày 6 giờ
15Semi-Final Provincial 13-15 Femenino 2020 454 ngày 8 giờ
16Semi-Final Provincial 13-15 Masculino 2020 454 ngày 8 giờ
17Maria Teresa Mora in Memoriam 2020 - A 457 ngày 12 giờ
18Maria Teresa Mora in Memoriam 2020 - B 457 ngày 12 giờ
19Maria Teresa Mora in Memoriam 2020 - C 457 ngày 12 giờ
20Maria Teresa Mora in Memoriam 2020 - D 457 ngày 12 giờ
21Maria Teresa Mora in Memoriam 2020 - E 457 ngày 12 giờ
22Maria Teresa Mora in Memoriam 2020 - F 457 ngày 12 giờ
23Maria Teresa Mora in Memoriam 2020 - G 457 ngày 12 giờ
24V Grand Prix Blitz 3 459 ngày
25Provincial Selectivo Sub 12 Mixto - La Habana 2020 463 ngày 9 giờ
26Provincial Semifinal Selectivo Sub 12 M - La Habana 2020 463 ngày 9 giờ
27Provincial Semifinal Selectivo Sub 12 F - La Habana 2020 463 ngày 9 giờ
28Rene Baserrate Blitz 2020 475 ngày 6 giờ
29Universidad de Cienfuegos 2020 478 ngày 11 giờ
30Universidad de Cienfuegos 2020 (B) 478 ngày 11 giờ
31Universidad de Cienfuegos 2020 (A) 478 ngày 11 giờ
32V Grand Prix Blitz 2 481 ngày 1 giờ
33Final Provincial Juvenil 2020 - M 488 ngày 11 giờ
34Final Provincial Juvenil 2020 - M 488 ngày 11 giờ
35Final 57 Campeonato de Cuba Absoluto 490 ngày 3 giờ
36Final Nacional Femenina 2020 493 ngày 4 giờ
37Camaguey 506 (Sub-8 Mixto) 495 ngày 1 giờ
38Camaguey 506 (Sub-10 F) 495 ngày 1 giờ
39Camaguey 506 (Sub-10 M) 495 ngày 1 giờ
40Camaguey 506 (Sub-12 F) 495 ngày 1 giờ
41Camaguey 506 (Sub-12 M) 495 ngày 1 giờ
42Camaguey 506 (Sub-15) 495 ngày 1 giờ
43Camaguey 506 (Mixto 2) 495 ngày 1 giờ
44Camaguey 506 (Mixto 1) 495 ngày 1 giờ
45Camaguey 506 (Juvenil) 495 ngày 1 giờ
46Camaguey 506 (Elite) 495 ngày 1 giờ
47CAMPEONATO NACIONAL BLITZ 2020 500 ngày 12 giờ
48BLITZ NACIONAL ABSOLUTO 2019 501 ngày 4 giờ
49Eldis Cobo Blitz 2020 504 ngày 10 giờ
50Provincial Pioneril por Equipos 2020 - U8 506 ngày 6 giờ