Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Costa Rica (CRC)

Flag CRC
SốGiảiCập nhật
1Cerrado Internacional Juan Santamaría A (230469) 4 giờ 38 phút
2Cerrado Internacional Juan Santamaría B (230471) 5 giờ 36 phút
3Torneo Blitz CRCHESSTOUR Centroamericano (224418) 12 giờ 9 phút
4VI Torneo Blitz Academia Ajedrez Costa Rica (239043) 12 giờ 15 phút
5III Open Internacional de Ajedrez Ciudad de Liberia 2019 Infantil U12 2 ngày
6III Open Internacional de Ajedrez Ciudad de Liberia 2019 3 ngày
7III Open Internacional de Ajedrez Ciudad de Liberia 2019 Juvenil U16 3 ngày 3 giờ
8Torne Banco Central 2019 (235137) 5 ngày 1 giờ
9Festival Escuelas Integrales 2019 5 ngày 11 giờ
10Campeonato Estudiantil 10 (229971) 13 ngày 12 giờ
11Campeonato Estudiantil 9no Grado (229970) 13 ngày 12 giờ
12Campeonato Estudiantil 8vo Grado (229969) 13 ngày 12 giờ
13Campeonato Estudiantil 7mo Grado (229969) 13 ngày 12 giờ
14Campeonato Estudiantil 6to Grado (229967) 13 ngày 13 giờ
15Campeonato Estudiantil 5to Grado (229966) 13 ngày 13 giờ
16Campeonato Estudiantil 4to Grado (229965) 13 ngày 13 giờ
17Campeonato Estudiantil 3er Grado 13 ngày 13 giờ
18Campeonato Estudiantil 2do Grado 13 ngày 13 giờ
19Campeonato Estudiantil 1er Grado 13 ngày 13 giờ
20Campeonato Estudiantil Pre-Escolar 13 ngày 13 giờ
21Campeonato Nacional Blitz 2019 U17 - U15 - U13 13 ngày 16 giờ
22Campeonato Nacional Blitz 2019 Open 13 ngày 16 giờ
23Campeonato Nacional Blitz 2019 U11 - U09 - U07 13 ngày 16 giờ
24Campeonato Nacional Blitz 2019 14 ngày 19 giờ
25Campeonato Estudiantil 11vo Grado 16 ngày 11 giờ
26Campeonato Estudiantil Grado 16 ngày 11 giờ
27I Torneo Clásico Cerrado Uvieta 2019 (234048) 17 ngày 2 giờ
28IV Torneo Blitz Amapola 2019-11-26 (235672) 19 ngày 1 giờ
29Chess Talent Lincoln 2019 - Prepa y Primero 22 ngày 7 giờ
30Chess Talent Lincoln 2019 - Cuarto y Quinto 22 ngày 7 giờ
31Chess Talent Lincoln 2019 - Sexto y Colegio 22 ngày 7 giờ
32Chess Talent Lincoln 2019 - Segundo y Tercero 22 ngày 7 giờ
33I Torneo Esc. Luis Shapiro 23 ngày 9 giờ
34III Torneo Blitz Amapola 2019-11-19 (235671) 26 ngày 2 giờ
35II Torneo Blitz Amapola 2019-11-12 (235670) 27 ngày 3 giờ
36Juegos Deportivos Estudiantiles C.A. CODICADER Escolar - Blitz Femenino 27 ngày 12 giờ
37Juegos Deportivos Estudiantiles C.A. CODICADER Escolar - Convencional Femenino 27 ngày 12 giờ
38Juegos Deportivos Estudiantiles C.A. CODICADER Escolar - Blitz Masculino 27 ngày 12 giờ
39Juegos Deportivos Estudiantiles C.A. CODICADER Escolar - Convencional Masculino 27 ngày 12 giờ
40Torneo Abierto Naranjo 2019 28 ngày 10 giờ
41Regional Alajuela Abierta 31 ngày 10 giờ
42Regional Alajuela Equipos D 31 ngày 10 giờ
43Regional Alajuela Femenina 31 ngày 12 giờ
44I Rapid U20 (236114) 33 ngày 15 giờ
45Campeonato Nacional Rapid 2019 U16 33 ngày 17 giờ
46Campeonato Nacional Rapid 2019 U12 33 ngày 17 giờ
47Campeonato Nacional Rapid 2019 U08 33 ngày 17 giờ
48Campeonato Nacional Rapid 2019 U18 33 ngày 17 giờ
49Campeonato Nacional Rapid 2019 U14 33 ngày 17 giờ
50Campeonato Nacional Rapid 2019 U10 33 ngày 17 giờ