Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Costa Rica (CRC)

Flag CRC
SốGiảiCập nhật
1Torneo Online Apertura Blitz 64 4 phút
2Campeonato Nacional IV Division- Eliminatoria 10 phút
3Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Absoluto U12 1 ngày 10 giờ
4Campeonato Nacional III Division- Eliminatoria 1 ngày 21 giờ
5Campeonato Nacional II Division- Eliminatoria 1 ngày 22 giờ
6Cerrado U17 en Línea 2020 4 ngày
7FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Femenino U14 4 ngày 11 giờ
8FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Absoluto U20 5 ngày
9FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Absoluto U12 5 ngày 1 giờ
10Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Femenino U14 5 ngày 1 giờ
11Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Femenino U12 5 ngày 1 giờ
12FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Femenino U20 5 ngày 2 giờ
13FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Absoluto U16 5 ngày 2 giờ
14FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Absoluto U20 5 ngày 2 giờ
15FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Absoluto U14 5 ngày 2 giờ
16FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Absoluto U16 5 ngày 2 giờ
17FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Femenino U12 5 ngày 3 giờ
18Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Femenino U14 5 ngày 4 giờ
19FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Femenino U14 5 ngày 5 giờ
20FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Femenino U16 5 ngày 8 giờ
21FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Femenino U12 5 ngày 9 giờ
22FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Absoluto U14 5 ngày 9 giờ
23FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Absoluto U12 6 ngày 3 giờ
24FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Femenino U16 11 ngày 4 giờ
25Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Femenino U16 12 ngày 3 giờ
26Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Absoluto U12 12 ngày 11 giờ
27Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Absoluto U14 13 ngày
28Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Absoluto U16 13 ngày
29Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Absoluto U20 13 ngày
30Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Femenino U12 13 ngày 1 giờ
31Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Absoluto U16 13 ngày 1 giờ
32Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Femenino U20 13 ngày 2 giờ
33Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Femenino U16 13 ngày 3 giờ
34Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Individual Absoluto U20 13 ngày 3 giờ
35Blitz FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Equipos Absoluto U14 13 ngày 3 giờ
36Ajedrez de Altura 20 ngày 1 giờ
37Liga Academia Ajedrez Costa Rica 20 ngày 21 giờ
38Olimpíada Online 2020 - Preparación Costa Rica y Venezuela 25 ngày 4 giờ
39Olimpíada Online 2020 - Preparación Costa Rica y Panamá 27 ngày 23 giờ
40Torneo elección de refuerzos U20 34 ngày 4 giờ
41Eliminatorias FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Zona 2 Ind Absoluto U14 40 ngày 6 giờ
42Eliminatorias FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Zona 2 Ind Absoluto U16 40 ngày 6 giờ
43Eliminatorias FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Zona 1 Ind Absoluto U16 40 ngày 9 giờ
44Eliminatorias FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Zona 1 Ind Absoluto U14 40 ngày 10 giờ
45Eliminatorias FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Zona 2 Equipos Absoluto U12 41 ngày 5 giờ
46Eliminatorias FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Zona 2 Ind Absoluto U20 41 ngày 5 giờ
47Eliminatorias FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Zona 1 Ind Absoluto U20 41 ngày 5 giờ
48Eliminatorias FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Zona 2 Ind Absoluto U12 41 ngày 6 giờ
49Eliminatorias FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Zona 1 Ind Absoluto U12 41 ngày 6 giờ
50Eliminatorias FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA Zona 2 Ind Femenino U12 41 ngày 6 giờ
Máy chủ Chess-Tournaments-Results © 2006-2020 Heinz Herzog, CMS-Version 24.05.2020 09:15
PixFuture exclusive partner, Điều khoản sử dụng,