Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Costa Rica (CRC)

Flag CRC
SốGiảiCập nhật
1II Torneo de Divisiones 2021 55 ngày 12 giờ
2Tiquicia chess.com Challenge 1st Edition 55 ngày 13 giờ
3CCSS Convivio 2021 66 ngày 22 giờ
4Batalla Santa Rosa 80 ngày 16 giờ
5III Fase ChessKid U13 86 ngày 1 giờ
6III Fase ChessKid U11 86 ngày 1 giờ
7III Fase ChessKid U09 86 ngày 1 giờ
8Copa Vera Menchik 91 ngày 15 giờ
9I Torneo de Divisiones 2021 93 ngày 18 giờ
10II Fase ChessKid U09 94 ngày 1 giờ
11I Fase ChessKid U09 94 ngày 2 giờ
12II Fase ChessKid U11 94 ngày 2 giờ
13I Fase ChessKid U11 94 ngày 2 giờ
14II Fase ChessKid U13 94 ngày 2 giờ
15I Fase ChessKid U13 94 ngày 2 giờ
16Torneo Instituto DR Clodomiro Picado T. 100 ngày 16 giờ
17Campeonato Nacional U15 Absoluto - 2021 107 ngày 18 giờ
18Campeonato Nacional U11 Absoluto - 2021 107 ngày 19 giờ
19Campeonato Nacional U15 Femenino - 2021 107 ngày 19 giờ
20Campeonato Nacional U11 Femenino - 2021 107 ngày 22 giờ
21Campeonato Nacional U20 Femenino - 2021 138 ngày 15 giờ
22Campeonato Nacional U16 Femenino - 2021 138 ngày 15 giờ
23Campeonato Nacional U16 Absoluto - 2021 138 ngày 15 giờ
24Campeonato Nacional U12 Absoluto - 2021 138 ngày 15 giờ
25Campeonato Nacional U20 Absoluto - 2021 139 ngày 18 giờ
26Campeonato Nacional U12 Femenino - 2021 140 ngày 16 giờ
27Campeonato Nacional U08 Femenino - 2021 142 ngày 1 giờ
28Campeonato Nacional U08 Absoluto - 2021 142 ngày 1 giờ
29Campeonato Nacional U18 Femenino - 2021 142 ngày 19 giờ
30Campeonato Nacional U18 Absoluto - 2021 142 ngày 19 giờ
31Campeonato Nacional U14 Femenino - 2021 142 ngày 19 giờ
32Campeonato Nacional U14 Absoluto - 2021 142 ngày 19 giờ
33Campeonato Nacional U10 Femenino - 2021 142 ngày 19 giờ
34Campeonato Nacional U10 Absoluto - 2021 142 ngày 19 giờ
35Pre Inscritos Campeonato Nacional Categorias Menores Pares 2021 146 ngày 15 giờ
36Centroamericano por Equipos para No Videntes y Baja Vision 163 ngày 15 giờ
37Campeonato Primera División 169 ngày 16 giờ
38Campeonato 3era División EDUFI 169 ngày 16 giờ
39Camp Nac Blitz Categorias Pares 2020 U12 171 ngày 23 giờ
40Camp Nac Blitz Categorias Pares 2020 U08U10 172 ngày
41Camp Nac Blitz Categorias Pares 2020 U14 172 ngày
42Camp Nac Blitz Categorias Pares 2020 U16 172 ngày 1 giờ
43Camp Nac Blitz Categorias Pares 2020 U18 172 ngày 2 giờ
44XLI Internacional Metropolitano Blitz 174 ngày 1 giờ
45XLI Internacional Metropolitano B 174 ngày 20 giờ
46XLI Internacional Metropolitano A 174 ngày 20 giờ
47XLI Internacional Metropolitano U14 175 ngày 22 giờ
48XLI Internacional Metropolitano U10 175 ngày 22 giờ
49XLI Internacional Metropolitano U10 177 ngày 1 giờ
50Pre Inscritos XLI Internacional Metropolitano 181 ngày 13 giờ