Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Cape Verde (CPV)

Flag CPV
SốGiảiCập nhật
1CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO - FASE FINAL - DESEMPATES 40 ngày 20 giờ
2CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO - FASE FINAL 40 ngày 22 giờ
3CAMPEONATO REGIONAL FEMININO DO SAL 2019 45 ngày 2 giờ
4CAMPEONATO REGIONAL DE SEMI RAPIDAS 2019 51 ngày 19 giờ
5OPEN SAL 2019 103 ngày 18 giờ
6CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO - FASE PRELIMINAR 104 ngày 4 giờ
7CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO PRAIA - 2019 111 ngày 20 giờ
8CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO PRAIA - 2019 (Desempates) 112 ngày 19 giờ
9TORNEIO CADEIA CENTRAL DE S. VICENTE 134 ngày 4 giờ
10TAÇA TRIBUTO A FRANCISCO CARAPINHA 154 ngày 21 giờ
11CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO - S. NICOLAU 2019 196 ngày 2 giờ
12II CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL SEMI RÁPIDAS - SAL 2019 202 ngày 21 giờ
13II CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL RÁPIDAS - SAL 2019 203 ngày 20 giờ
14CAMPEONATO REGIONAL RÁPIDAS S. VICENTE - INDIVIDUAL 224 ngày 3 giờ
15CAMPEONATO REGIONAL RÁPIDAS S. VICENTE - EQUIPAS 224 ngày 21 giờ
16CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO S. VICENTE 2019 252 ngày 4 giờ
17CAMPEONATO NACIONAL DE VETERANOS 2019 - DESEMPATES 265 ngày 16 giờ
18CAMPEONATO NACIONAL DE VETERANOS 2019 265 ngày 22 giờ
19III CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DO SAL - 2019 270 ngày 17 giờ
20II CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS ( JUVENIS) 292 ngày 20 giờ
21II CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS- JUNIORES (Desempates) 293 ngày 21 giờ
22II CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS ( JUNIORES) 293 ngày 21 giờ
23II CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS ( INICIADOS) 293 ngày 23 giờ
24II CAMPEONATO REGIONAL EQUIPAS S. VICENTE - 2019 300 ngày 18 giờ
25II CAMPEONATO REGIONAL DE VETERANOS DO SAL 2019 300 ngày 20 giờ
26II CAMPEONATO REGIONAL DE JUVENIS DO SAL 2019 305 ngày 2 giờ
27II CAMPEONATO REGIONAL DE INICIADOS DO SAL 2019 - MAREK 305 ngày 2 giờ
28II CAMPEONATO REGIONAL DE JUNIORES DO SAL 2019 305 ngày 2 giờ
29I TORNEIO SEMI RÁPIDAS COMANDO PRIMEIRA REGIÃO MILITAR 309 ngày 3 giờ
30CAMPEONATO REGIONAL DE VETERANOS S. VICENTE - 2019 DESEMPATES 314 ngày 22 giờ
31CAMPEONATO REGIONAL DE VETERANOS S. VICENTE 2019 314 ngày 23 giờ
32OPEN SAL 2018 503 ngày 17 giờ
33CAMPEONATO REGIONAL DE JUNIORES DO SAL 2018 517 ngày 17 giờ
34CAMPEONATO REGIONAL DE INICIADOS DO SAL 2018 517 ngày 18 giờ
35CAMPEONATO REGIONAL DE VETERANOS DO SAL 2018 517 ngày 18 giờ
36CAMPEONATO REGIONAL DE JUVENIS DO SAL 2018 517 ngày 18 giờ
37II CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO - FINAL 559 ngày 23 giờ
38CAMPEONATO REGIONAL SEMI-RAPIDAS SAL 2018 566 ngày 20 giờ
39CAMPEONATO REGIONAL RAPIDAS SAL 2018 567 ngày 22 giờ
40CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO - FASE PRELIMINAR 594 ngày 21 giờ
41CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DE ST. ANTÃO - 2018 615 ngày 5 giờ
42CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DE S. NICOLAU - 2018 (MATCH DESEMPATE) 622 ngày 21 giờ
43CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DE S. NICOLAU - 2018 622 ngày 21 giờ
44CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO PRAIA - 2018 623 ngày 22 giờ
45CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO SAL - 2018 627 ngày 17 giờ
46CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DE S. VICENTE - 2018 629 ngày 21 giờ
47CAMPEONATO REGIONAL S. VICENTE - EQUIPAS 643 ngày 23 giờ
48CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS 2018 - DESEMPATE JUVENIS 2 648 ngày 6 giờ
49CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS 2018 - DESEMPATE JUVENIS 648 ngày 7 giờ
50CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS 2018 - JUVENIS 650 ngày 21 giờ