Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Cape Verde (CPV)

Flag CPV
SốGiảiCập nhật
1TAÇA CABO VERDE - FASE REGIONAL SAL 55 ngày 4 giờ
2TAÇA CABO VERDE - FASE NACIONAL 56 ngày 3 giờ
3TAÇA CABO VERDE - FASE REGIONAL S. VICENTE - FINAL: DIOGO NEVES-LUIS FERNANDES 3.º/4.º LUGARES: WINALDO FONDECA - CARLOS MÕES 56 ngày 4 giờ
4TAÇA CABO VERDE - FASE REGIONAL PRAIA 58 ngày 23 giờ
5TAÇA CABO VERDE - FASE REGIONAL SANTO ANTÃO 70 ngày 20 giờ
6TAÇA CABO VERDE - FASE REGIONAL S. NICOLAU 70 ngày 20 giờ
7IV CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO 240 ngày 19 giờ
8FRIENDLY MATCH GHANA vs CAPE VERDE AA 360 ngày 2 giờ
9MATCH AMIGÁVEL CABO VERDE vs ANGOLA 373 ngày 17 giờ
10II CAMPEONATO REGIONAL DE VETERANOS DE SÃO VICENTE- DESEMPATE 455 ngày 5 giờ
11II CAMPEONATO REGIONAL DE VETERANOS DE S. VICENTE 456 ngày 18 giờ
12CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO - FASE FINAL - DESEMPATES 554 ngày 19 giờ
13CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO - FASE FINAL 554 ngày 21 giờ
14CAMPEONATO REGIONAL FEMININO DO SAL 2019 559 ngày 1 giờ
15CAMPEONATO REGIONAL DE SEMI RAPIDAS 2019 565 ngày 17 giờ
16CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO - FASE PRELIMINAR 611 ngày 20 giờ
17OPEN SAL 2019 614 ngày 6 giờ
18CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO PRAIA - 2019 (Desempates) 617 ngày 1 giờ
19CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO PRAIA - 2019 625 ngày 19 giờ
20TORNEIO CADEIA CENTRAL DE S. VICENTE 648 ngày 3 giờ
21TAÇA TRIBUTO A FRANCISCO CARAPINHA 668 ngày 20 giờ
22CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO - S. NICOLAU 2019 710 ngày 1 giờ
23II CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL SEMI RÁPIDAS - SAL 2019 716 ngày 20 giờ
24II CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL RÁPIDAS - SAL 2019 717 ngày 19 giờ
25CAMPEONATO REGIONAL RÁPIDAS S. VICENTE - INDIVIDUAL 738 ngày 2 giờ
26CAMPEONATO REGIONAL RÁPIDAS S. VICENTE - EQUIPAS 738 ngày 19 giờ
27CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO S. VICENTE 2019 766 ngày 3 giờ
28CAMPEONATO NACIONAL DE VETERANOS 2019 - DESEMPATES 779 ngày 15 giờ
29CAMPEONATO NACIONAL DE VETERANOS 2019 779 ngày 21 giờ
30III CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO DO SAL - 2019 784 ngày 16 giờ
31II CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS ( JUVENIS) 806 ngày 19 giờ
32II CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS- JUNIORES (Desempates) 807 ngày 19 giờ
33II CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS ( JUNIORES) 807 ngày 20 giờ
34II CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS ( INICIADOS) 807 ngày 22 giờ
35II CAMPEONATO REGIONAL EQUIPAS S. VICENTE - 2019 814 ngày 17 giờ
36II CAMPEONATO REGIONAL DE VETERANOS DO SAL 2019 814 ngày 19 giờ
37II CAMPEONATO REGIONAL DE JUVENIS DO SAL 2019 819 ngày 1 giờ
38II CAMPEONATO REGIONAL DE INICIADOS DO SAL 2019 - MAREK 819 ngày 1 giờ
39II CAMPEONATO REGIONAL DE JUNIORES DO SAL 2019 819 ngày 1 giờ
40I TORNEIO SEMI RÁPIDAS COMANDO PRIMEIRA REGIÃO MILITAR 823 ngày 2 giờ
41CAMPEONATO REGIONAL DE VETERANOS S. VICENTE - 2019 DESEMPATES 828 ngày 21 giờ
42CAMPEONATO REGIONAL DE VETERANOS S. VICENTE 2019 828 ngày 22 giờ
43OPEN SAL 2018 1017 ngày 16 giờ
44CAMPEONATO REGIONAL DE JUNIORES DO SAL 2018 1031 ngày 16 giờ
45CAMPEONATO REGIONAL DE INICIADOS DO SAL 2018 1031 ngày 16 giờ
46CAMPEONATO REGIONAL DE VETERANOS DO SAL 2018 1031 ngày 17 giờ
47CAMPEONATO REGIONAL DE JUVENIS DO SAL 2018 1031 ngày 17 giờ
48II CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO - FINAL 1073 ngày 22 giờ
49CAMPEONATO REGIONAL SEMI-RAPIDAS SAL 2018 1080 ngày 19 giờ
50CAMPEONATO REGIONAL RAPIDAS SAL 2018 1081 ngày 21 giờ