Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Ivory Coast (CIV)

Flag CIV
SốGiảiCập nhật
1MASTER LEAGUE III 66 ngày 12 giờ
2MASTER LEAGUE III 76 ngày 3 giờ
3Tournoi de fin d'année 2020 184 ngày 4 giờ
4MASTER LEAGUE II 186 ngày 17 giờ
5ONEFAMILY ARENA R6 187 ngày 3 giờ
6ONEFAMILY ARENA 5 190 ngày 8 giờ
7ONEFAMILY ARENA R3 209 ngày 8 giờ
8ONEFAMILY ARENA R2 215 ngày 18 giờ
9ONEFAMILY ARENA 221 ngày 15 giờ
10OPEN D ECHECS 2020 233 ngày 16 giờ
111er Tournoi de Belleville 378 ngày 1 giờ
12RESEAU DE MAT INVITATIONAL TOURNAMENT 2020 486 ngày 5 giờ
13Open Du Nouvel An 2020 508 ngày 3 giờ
14Open Du Nouvel An 2020, Junior 508 ngày 3 giờ
15OPEN D'ECHECS 2019, Senior 531 ngày 5 giờ
16MEMORIAL ALEKIN 2019 JUNIOR 543 ngày 2 giờ
17MEMORIAL ALEKIN 543 ngày 2 giờ
18OPEN AMIN BRANCH 563 ngày 2 giờ
19Open de l'ACECY, 1ère édition 563 ngày 16 giờ
20LES MASTERS DU VAL 579 ngày 2 giờ
21OPEN KCF SEPTEMBRE 2019 626 ngày 13 giờ
22CHESS-PARTY HOTEL BADJO 629 ngày 13 giờ
23Open Mensuel du Club EDESA - OMCE AOUT 2019 667 ngày 8 giờ
242019年山东省国际象棋夏季等级赛(济南主赛区) 九级组 675 ngày 13 giờ
252019 GCT Cote d'Ivoire ECOWAS Team Challenge 760 ngày 12 giờ
262019 GCT Cote d'Ivoire ECOWAS Open Blitz 765 ngày 22 giờ
272019 GCT Cote d'Ivoire Blitz 765 ngày 23 giờ
282019 GCT Cote d'Ivoire Rapid 766 ngày
29DISCO-BLITZ 830 ngày
30MONDOUKOU 2019 RAPID 865 ngày 1 giờ
31OMCE 3 872 ngày 3 giờ
32MASTERS DE COTE D'IVOIRE 878 ngày 18 giờ
33DGD OPEN MENSUEL JAN 2019 891 ngày 18 giờ
34DGD BLITZ DU VENDREDI 893 ngày 18 giờ
35Open Mensuel du Club EDESA (OMCE) - Déc 2018 899 ngày 20 giờ
36CHAMPIONNAT DES CLUBS 2018 924 ngày 2 giờ
37BLITZ LEKAN 924 ngày 2 giờ
38CIV INVITATIONAL BLITZ 2018 1051 ngày 22 giờ
39CIV INVITATIONAL RAPID 2018 1054 ngày 6 giờ