Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Chile (CHI)

Flag CHI
SốGiảiCập nhật
1Torneo Estadio Español Sub 2000 56 ngày 2 giờ
2Torneo Mayor Estadio Español 57 ngày 12 giờ
32DA COPA ÉCHECS POR EQUIPOS SUIZO 4 TABLEROS 58 ngày 22 giờ
4Liga Blitz 3+0 - Edición 01 - Abril 2021 59 ngày 21 giờ
5Torneo Cerrado Abril 60 ngày 10 giờ
6Nacional de Ajedrez de la Juventud Online 2021 Sub-16 Damas - Final 90 ngày 2 giờ
7Nacional de Ajedrez de la Juventud Online 2021 Sub-16 ABS - Final 90 ngày 2 giờ
8Nacional de Ajedrez de la Juventud Online 2021 Categoria SUB 12 FEMENINO 90 ngày 2 giờ
9Nacional de Ajedrez de la Juventud Online 2021 CATEGORIA SUB14 FEMENINO 90 ngày 3 giờ
10Nacionales de la Juventud Online 2021 Categoría SUB 14 ABS - FINAL 90 ngày 3 giờ
11Nacional de Ajedrez de la Juventud Online 2021 Categoria SUB 18-20 ABS - Final 90 ngày 3 giờ
12Nacional de Ajedrez de la Juventud Online 2021 Categoría SUB 12 ABS - Final 90 ngày 4 giờ
13Nacional de Ajedrez de la Juventud Online 2021 Sub-8 - Final 90 ngày 4 giờ
14Nacional de Ajedrez de la Juventud Online 2021 Sub-10 ABS - Final 90 ngày 4 giờ
15Nacional de Ajedrez de la Juventud Online 2021 Sub-10 Damas - Final 90 ngày 4 giờ
16Round Robin Cerrado 93 ngày 5 giờ
17CLUB DE AJEDREZ CHILE - Torneo Blitz 12 Marzo 2021 96 ngày 3 giờ
18CLUB DE AJEDREZ CHILE - Torneo Blitz 05 Marzo 2021 99 ngày 22 giờ
19CLUB DE AJEDREZ CHILE - Torneo Rapido 27 Febrero 2021 99 ngày 22 giờ
20142 ANIVERSARIO CALAMA 103 ngày 3 giờ
21NACIONALES DE AJEDREZ DE LA JUVENTUD ONLINE 2021 - SUB 14 F 108 ngày 4 giờ
22TORNEO PRESENCIAL DE VUELTA A LOS TABLEROS VI 109 ngày 4 giờ
23CLUB DE AJEDREZ CHILE - TORNEO IRT SUB 2200 FEBRERO 2021 109 ngày 11 giờ
24FINAL AREA 5 2020 OPEN 26 de FEBRERO 2021 109 ngày 15 giờ
25FINAL AREA 5 2020 S-18 25 de FEBRERO 2021 109 ngày 16 giờ
26Torneo Mayor Academia de Ajedrez Escaques de La Frontera 109 ngày 16 giờ
27Torneo de Verano tipo Escalerilla Presencial 109 ngày 16 giờ
28FINAL AREA 5 2020 S-10 23 de FEBRERO 2021 109 ngày 16 giờ
29TORNEO PRESENCIAL DE VUELTA A LOS TABLEROS V 109 ngày 16 giờ
30Round Robin Sureño Grupo B 141 ngày 12 giờ
31Round Robin Sureño Grupo A 141 ngày 12 giờ
32PRIMER TORNEO RAPIDO 2021 CAOH (PRESENCIAL) 151 ngày 9 giờ
33CLUB DE AJEDREZ CHILE- Blitz 08 enero 2021 153 ngày 8 giờ
34RAPID CHESS STUDY 156 ngày 11 giờ
355to Torneo presencial Villa Alemana 158 ngày 4 giờ
364° Torneo Presencial Villa Alemana 166 ngày 4 giờ
373° Torneo Abierto Presencial Villa Alemana 170 ngày 4 giờ
38Primer torneo presencial 2020 172 ngày 1 giờ
39CERRADO DE NAVIDAD ANTOFAGASTA - 1 174 ngày 23 giờ
40Nacional Online Sub12 AJEFECH 2020 - FINAL 177 ngày 2 giờ
41Nacional Online Sub20 AJEFECH 2020 - Final 177 ngày 2 giờ
42ABIERTO PRESENCIAL CALAMA 177 ngày 5 giờ
43TORNEO RAPIDO REAPERTURA I CAOH (PRESENCIAL) 177 ngày 14 giờ
44Duodécimo torneo suizo online Club ajedrez Buin 179 ngày 1 giờ
45TORNEO MASCULINIO INTERNO DE TALCAHUANO 182 ngày 3 giờ
46PRIMER TORNEO FEMENINO INTERNO DE TALCAHUANO 182 ngày 3 giờ
47CLUB DE AJEDREZ CHILE - TORNEO IRT SUB 2200 DICIEMBRE 2020 182 ngày 3 giờ
48FINAL REGIONAL IND LOS RIOS JUVENIL DAMAS 183 ngày 3 giờ
49FINAL REGIONAL IND LOS RIOS 2020 JUVENIL VARONES 183 ngày 3 giờ
50FINAL REGIONAL IND LOS RIOS 2020 SUB 14 VARONES 183 ngày 4 giờ