Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Catalonia (CAT)

Flag CAT
SốGiảiCập nhật
1Padre Damián - 4t 23 ngày 7 giờ
2Campionat territorial d'edats d'escacs ràpid del Barcelonès - Sub 12 24 ngày
3Pare Manyanet 4t i 6è 24 ngày 7 giờ
4XV Torneig Internacional Actiu Vila de Canovelles 2021 (258403) 24 ngày 23 giờ
515è Torneig obert d’escacs actius BICOLOR 25 ngày 7 giờ
6Torneigs Territorials Tancats Dilluns al Tres Peons (256287) Grup C 26 ngày 1 giờ
7Torneigs Territorials Tancats Dilluns al Tres Peons (256286) Grup B 26 ngày 1 giờ
8Torneigs Territorials Tancats Dilluns al Tres Peons (256285) Grup A 26 ngày 1 giờ
9AURÓ 1r i 3r 26 ngày 6 giờ
10I COSTA BCN CHESS SUB2000 (Grupo B) 26 ngày 7 giờ
11I OPEN COSTA BCN CHESS (Grupo A) 26 ngày 7 giờ
12Tancats Escacs 2021 Hotel Class Valls - Grup C 27 ngày 6 giờ
13Tancats Escacs 2021 Hotel Class Valls - Grup B 27 ngày 6 giờ
14Tancats Escacs 2021 Hotel Class Valls - Grup A (Norma MC) 27 ngày 6 giờ
15Campionat de Catalunya Universitari 2021 On-line 27 ngày 8 giờ
16Tancat de l'Escacs Comtal Club +1900 28 ngày 8 giờ
17Torneigs territorials tancats "Divendres al Tres Peons" (256631) Grup D 29 ngày 1 giờ
18Torneigs territorials tancats "Divendres al Tres Peons" (255971) Grup C 29 ngày 1 giờ
19Torneigs territorials tancats "Divendres al Tres Peons" (255970) Grup B 29 ngày 1 giờ
20Torneigs territorials tancats "Divendres al Tres Peons" (255969) Grup A 29 ngày 1 giờ
21PRIMER TORNEIG ESCOLA CATALONIA 5è B CURS 2020-21 29 ngày 2 giờ
22L Social del Tres Peons (257831) 29 ngày 3 giờ
23III Open Internacional d'Escacs Actius Fundació Joviat (258464) 29 ngày 23 giờ
24IX ACTIUS D’ESCACS SANTA EUGÈNIA DE TER 2021 30 ngày 3 giờ
25XV OBERT ESCACS SANTA EUGENIA DE TER 2021 30 ngày 3 giờ
26XXVIII TORNEIG BADALONA GRUP A 31 ngày 14 giờ
27XXVIII TORNEIG BADALONA 31 ngày 14 giờ
28PRIMER TORNEIG ESCOLA CATALONIA 4t A CURS 2020-21 32 ngày 12 giờ
29PRIMER TORNEIG ESCOLA CATALONIA 4t B CURS 2020-21 32 ngày 12 giờ
30Campionat Territorial rapid edats del Barcelones - sots 10 33 ngày 23 giờ
31Territorial d'edats rapid del Barcelonès sots 8 33 ngày 23 giờ
321r Comarcal Sub-16 d'Osona de partides llampec 34 ngày 1 giờ
33PRIMER TORNEIG ESCOLA CATALONIA 6è B CURS 2020-21 34 ngày 5 giờ
34Tancat de l'Escacs Comtal Club 35 ngày 2 giờ
35Campionat territorial d'edats d'escacs ràpid del Barcelonès - Sub 18 35 ngày 2 giờ
36Campionat territorial d'edats d'escacs ràpid del Barcelonès - Sub 14 35 ngày 2 giờ
37Campionat territorial d'edats d'escacs ràpid del Barcelonès - Sub 12 35 ngày 2 giờ
38PRIMER TORNEIG ESCOLA CATALONIA 6è A CURS 2020-21 37 ngày 4 giờ
39CAMPIONAT ESCOLA IPSE GRUP PETITS DIJOUS 13 h CURS 20-21 42 ngày 17 giờ
40Campionat de Catalunya 2021 Sub18-20 (257100) 44 ngày 8 giờ
41Campionat de Catalunya 2021 Sub16 (257099) 44 ngày 8 giờ
42Campionat de Catalunya 2021 Sub14 (257098) 44 ngày 8 giờ
43Campionat de Catalunya 2021 Sub12 (257097) 44 ngày 8 giờ
44Campionat de Catalunya 2021 Sub10 (257096) 44 ngày 8 giờ
45Campionat de Catalunya 2021 Sub8 47 ngày 4 giờ
46PRIMER TORNEIG ESCOLA THAU GRUP DIMECRES CURS 2020-21 49 ngày 10 giờ
47CAMPIONAT ESCOLA ARENAL DE LLEVANT GRUP GRANS CURS 20-21 49 ngày 13 giờ
48CAMPIONAT ESCOLA ADELA DE TRENQUELLEON CURS 20-21 49 ngày 13 giờ
49CAMPIONAT ESCOLA IPSE GRUP GRANS 14 h. CURS 20-21 49 ngày 13 giờ
50CAMPIONAT ESCOLA THAU-BARCELONA GRUP DIMARTS 49 ngày 14 giờ